FLUIDICS Instruments được thành lập vào năm 1977 và cho thấy sự phát triển ổn định kể từ đó. Công ty chuyên phát triển và sản xuất vòi phun FLUIDICS, ống dẫn đầu đốt FLUIDICS, Béc phun dầu FLUIDICS, béc phun đầu đốt FLUIDICS, thiết bị đầu đốt FLUIDICS và các bộ phận liên quan cho đầu đốt dầu FLUIDICS. Nhà sản xuất được chứng nhận theo NEN-EN-ISO 9001: 2015. Điều này đòi hỏi cải tiến liên tục và tối ưu hóa hệ thống đảm bảo chất lượng. Chứng nhận theo Chỉ thị thiết bị áp lực (2014/68 / EU) cũng có sẵn.

Tại Fluidics Instruments, chúng tôi mang theo:
Béc phun đầu đố FLUIDICS dạng Simplex, dải công suất 0,5 đến 460 kg / h, (cỡ 0,15 đến 60 gal / 09/12)
Béc phun dầu FLUIDICS Đầu phun trở lại, phạm vi hiệu suất tùy thuộc vào kích thước đầu phun 9, 12 hoặc 22 từ 8 đến 1.500 kg / h, phạm vi điều khiển lên đến 1: 5
Thiết bị đầu đốt FLUIDICS Đầu phun dạng tấm, dải công suất, tùy thuộc vào kích thước đầu phun 24-32-40-50 của 200 đến 6.600 Kg / h, phạm vi điều khiển đến 1: 6
Đầu đốt dầu FLUIDICS  Đầu phun hơi / khí nén, phạm vi hiệu suất 2,5 đến 5,500 kg / h tùy thuộc vào loại đầu phun, phạm vi điều khiển lên đến 1:10 (kích thước 09A, 12A, 15A, 24AG, 24Y, 32Y, 40Y)
Đầu đốt phù hợp với tất cả các khu vực kinh doanh và tất cả các đầu phun có và không có bộ điều chỉnh lưu lượng và van điều khiển tích hợp cho kim ngắt (kích thước 09, 12, 15, 24, 32, 40)
Bộ điều chỉnh lưu lượng để điều chỉnh lưu lượng và hồi lưu ở các kích thước khung 24, 32 và 40, thích hợp để sử dụng trong hoặc trên đầu đốt dầu, đặc biệt là sử dụng với đường hồi hoặc đầu phun khí nén.