thiết bị chuyển mạch Semikron

Thiết bị chuyển mạch Semikron Việt Nam

Đại lý Chỉnh Lưu Semikron tại Việt Nam

Thiết bị chuyển mạch Semikron chuyên gia về : Bộ chỉnh lưu Semikron , Thyristor / Diode Modules Semikron , Semikron Thyristor / Diode Modules , Linh kiện bán dẫn Semikron, IGBT Semikron, thyristor SCR Semikron, diode Semikron, Thyristor Semikron ,Diode bán dẫn hãng SEMIKRON , Điốt Semikron , Semikron cầu nối Diode , Semikron diode bán dẫn, chỉnh lưu bán dẫn Semikron  , chỉnh lưu Sekikron …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Bộ chỉnh lưu Semikron tại Việt Nam .

Để biết thêm chi tiết về thiết bị chuyển mạch Semikron xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model thiết bị chuyển mạch Semikron , Bộ chỉnh lưu Semikron:

Thiết bị chuyển mạch Semikron IGBT SKM100GAL123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GAL12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB063D 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB125DN SEMITRANS 2NI 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB12T4G 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB12V 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB173D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GB176D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM100GD063DL 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM145GAL123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM145GAL176D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM145GB066D 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM145GB123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM145GB176D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GAL12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GAL12V 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GAR12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB12T4G 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB12V 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB12VG 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GB173D V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM150GM12T4G 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM195GAL126D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM195GB066D 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM195GB126D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL123D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL125D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL126D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL12E4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL12T4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL173D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAL176D 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAR125D 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SKM200GAR12E4 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAL 123 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAL 125 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAL 128 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAR 123 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAR 125 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GAR 128 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GB 123 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GB 125 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GB 128 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 60 GM 123 USA 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GARL 065 E 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GB 066 T 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GB 12T4 T 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GBB 066 T 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GD 066 T 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GD 126 T 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 GD 12T4 T 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 75 MLI 066 T 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 80 GB 063 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 80 GB 125 T 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIGBT SK 80 GM 063 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 25ACI12T4V2 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 25NABI066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 26NABI066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1013 GB172-2DL V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1203 GB172-2DW V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1213 GB123-2DL V3 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1513 GB172-3DL V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1803 GB172-3DW V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1813 GB123-3DL V3 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUL 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUW 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUL 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUW 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2013 GB172-4DL V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2403 GB172-4DW V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2413 GB123-4DL V3 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUL 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2414 GB12E4-4DUW 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUL 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 2414 GB17E4-4DUW 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUL 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 3614 GB12E4-6DUW 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUL 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 3614 GB17E4-6DUW 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 513 GD172-3DUL V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 603 GD172-3DUW V3 1700 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronIPM SKiiP 613 GD123-3DUL V3 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 01NAC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 01NEB066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 01NEC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 02NAC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 02NAC12T4V1 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 02NEB066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 02NEC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 03NAC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 03NAC12T4V1 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 03NEB066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 03NEC066V3 600 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 10NAB12T4V1 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 11ACC12T4V10 1200 V
Thiết bị chuyển mạch SemikronCIB SKiiP 11NAB065V1 600 V
thiết bị chuyển mạch Semikron SKS 1220F B6U 820 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 140F W3C 120 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 140F W3C 120 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1500F B6C 1010 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1500F B6C 1010 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1500F B6HK 1010 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1500F B6HK 1010 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1540F W3C 1335 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1540F W3C 1335 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1630N B6U 1090 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 170N W3C 150 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 180F B6C 120 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 180F B6C 120 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 180F B6HK 120 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 180F B6HK 120 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 185F B6U 125 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 185F B6U 125 V16 SU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1890F B6C 1270 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1890F B6C 1270 V16 ZU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1890F B6HK 1270 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1890F B6HK 1270 V16 ZU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1910N B6U 1280 V16
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS 1910N B6U 1280 V16 ZU
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS B1 090 GD 69/11 – MA PB
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS B2 100 GD 69/11 – MA PB
Bộ chỉnh lưu Semikron SKS B2 120 GD 69/11 – MA PB

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thiết bị chuyển mạch Semikron Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan