encoder Bei sensors

Encoder Bei Sensors – Bộ Mã Hóa Vòng Quay Bei Sensors Việt Nam

Đại lý Encoder Bei Sensors tại Việt Nam

Bei Sensors viet nam chuyên gia về : Encoder Bei Sensors, cảm biến quang Bei Sensors, bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors…

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  cảm biến Bei Sensors , Encoder Bei Sensors tại Việt Nam .

Một số model Encoder Bei Sensors , bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors , cảm biến Bei Sensors tại vietnam :

Model IBM5 / Model IHM5 GEUX30-1024-003
Model DXM5 GEUX30-1024-004
Model GHM5 GEUX30-1024-005
Model H25 ® GEUX30-1024-006
Model GHM9/GXM9 GEUX30-1024-007
Model NHM9 / NXM9 GEUX30-1024S001
Model IHM9 GHA406-0010-001
Model H38 GHA406-0010-002
Model H40 GHA406-0010-003
Model GAMX / GEMX GHA406-0010-004
Model HS20 GHA406-0010-005
Model DHO5 GHA406-0015-002
Model IHO5 / IBO5 GHA406-0016-001
Model GHT514 GHA406-0025S001
Model HS25 GHA406-0030-001
Model HS35 GHA406-0040-001
Model HS35 Incremental Drawworks GHA406-1024S002
Model GHU9 / GXU9 Incremental Hollow Shaft GHA406-1024S003
Model NHU9 / NXU9 Incremental Hollow Shaft GHA406-0200-002
Model GAUX / GEUX Incremental Flame Proof GHA406-0200-003
Model HS45 Incremental Heavy Duty GHA406-0200-004
Model HS20 Incremental Hollow Shaft GHA406-0250-001
Model ES20 Incremental Encoder GHA406-0250-002
CAMX/CEMX GHA406-0250-003
PHM5/MHM5 GHA406-0360-001
HMT25 GHA406-0360-002
PHU9 GHA406-0360-004
AHM5/AXM5 GHA406-0360S001
THK4 GHA406-0360S002
THM4/TXM4 GHA406-0360S003
THK5 GHA406-0360S004
Model IHK5 / IBK5 Incremental Hollow Shaft Encoder GHA406-0400-001
Model HS25 Incremental Hollow Shaft Encoder GHA406-0500-001
Model ES25 Incremental Encoder GHA406-0500-002
Model HS35 Incremental Hollow Shaft Encoder GHA406-0500-003
Model HS45 Incremental Heavy Duty Encoder GHA406-0500-004
Model HS52 Incremental Explosion Proof Encoder GHA406-1024S004
EM-DR1-IC-5TB-28V/V GHA406-1024S005
EN 50 022 GHA406-2000-001
EM-DR1-AD-5-TB-28V/5 GHA406-2000-002
EM-DR3-SP-5-TB-28V/V GHA406-2000-003
BX-5-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V GHA406-2000S001
SA100R Rotary Digital Display GHA406-2500-001
SA100 Linear Digital Display GHA406-2500-002
GHA400-0080S003 GHA406-2500-003
GHA400-0500S001 GHA406-2500S001
GHA400-0016S001 GHA500-1024S001
GHA400-0020S001 GHA506-0002-001
GHA400-0025S001 GHA506-0004-001
GHA400-0060S001 GHA506-0004S001
Model 9360 GHA506-0005-001
Model 9970 GHA406-0512-002
H40 GHA406-0600-002
CAUX/CEUX GHA406-0600-003
GHA406-1000S003 GHA406-1000-001
GHA406-1000S004 GHA406-1000-002
GHA406-1024-001 GHA406-1000-003
Model GHM3 GHA406-1000-004
Model GHM4 GHA406-1000-005
Model H20® GHA406-1000S001
Model DHM5 GHA406-1000S002

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Encoder Bei Sensors – Bộ Mã Hóa Vòng Quay Bei Sensors Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan