Địa chỉ:  96 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cell Phone: 0938.78.49.77                                 Email: thao@hoangthienphat.com