thiet-bi-dien-cabur

Thiết bị điện Cabur , Mo-đun Cabur , Bộ nguồn Cabur Việt Nam

Đại lý Cabur tại Việt Nam | Bộ nguồn Cabur | Cabur Viet Nam distributor

Cabur Việt Nam chuyên cung cấp thiết bị đầu cuối mô-đun steatit Cabur , bộ nguồn Cabur , thiết bị điện Cabur , Cabur terminal blocks , Cabur Power Supply – Bộ nguồn Cabur an toàn và có độ bền cao , thiết bị tự động Cabur …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur tại Việt Nam .

Thiết bị điện Cabur như : Bộ nguồn Cabur CNU/5/111 , thiết bị tự động Cabur NU0851014 , Bộ nguồn Cabur N80W2 , Thiết bị Cabur ACI121410 , Bộ nguồn Cabur G2RL-1-24DC , Tự động hóa Cabur BCA.120/BB … 

Để biết thêm chi tiết về Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model HTP Tech phân phối Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur tại Việt Nam :

CB810 CBD.70 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CB810GR CBD.70/GR CBD.70/GR FEED THROUGH TERMINAL BLOCK ATEX CQ403
CB811 CB70/PT POLYAMIDE END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CB811GR CB70/PT/GR POLYAMIDE END SECTION
CB812 CBD.70/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC02 CBC.2 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B. Cabur Distributor Viet Nam
CBC02GR CBC.2/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC02R CBC.2/R RED FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
CBC02V CBC.2/V GREEN FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBC04 CBC.4 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC04GR CBC.4/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC04R CBC.4/R RED FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBC06 CBC.6 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC06GR CBC.6/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC10 CBC.10 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B. Cabur Distributor Viet Nam
CBC10GR CBC.10/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC16 CBC.16 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC16GR CBC.16/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B. Cabur Distributor Viet Nam
CBC35 CBC.35 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBC35GR CBC.35/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.
CBI02 CBC.2(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBI04 CBC.4(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBI06 CBC.6(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBI061 CBC.2-10/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CBI10 CBC.10(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBI16 CBC.16(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBI161 CBC.16/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CBI35 CBC.35(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBI351 CBC.35/PT BLU POLYAMIDE END SECTION
CBIN043015 CBIN043015 COVER FOR CHANNEL 430X15 Cabur Distributor Viet Nam
CBIN100015 CBIN100015 COVER FOR CHANNEL 1000X15
CBX12 CBD.2(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBX13 CB2/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CBX24 CBD.4(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBX25 CB4/6/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION
CBX34 CBD.6(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBX44 CB10/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION
CBX45 CBD.10(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBX52 CBD.16(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBX53 CB16/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION
CBX62 CBD.35(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBX63 CB35/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CBX72 CBD.50(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK
CBX73 CB50/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION
CBX82 CBD.70(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CBX83 CB70/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION
CCBR4160 COP4160 COPPER BUSBAR SUPPORT COVER
CCBR4400 COP4400 COPPER BUSBAR SUPPORT COVER Cabur Distributor Viet Nam
CCH02 CCH/2,5-4 SCREWDRIVER
CCH06 CCH/6 SCREWDRIVER
CCV03 CCV/2,5 SCREWDRIVER Cabur Distributor Viet Nam
CCV04 CCV/4 SCREWDRIVER
CCV05 CCV/5 SCREWDRIVER
CD003 CDA/BT END BRACKET Cabur Distributor Viet Nam
CD100 CDA.70/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK
CD101 CDA/70/PT END SECTION
CD102 CDA.70/CO CLAMPING COLLAR Cabur Distributor Viet Nam
CD200 CDA.70/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK
CD300 CDA.70/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL.
CD400 CDA.120/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CD401 CDA/120/PT END SECTION
CD402 CDA.120/CO CLAMPING COLLAR
CD500 CDA.120/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CD600 CDA.120/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL.
CD701 CDA/185/PT END SECTION
CD703 CDA.185/CO CLAMPING COLLAR Cabur Distributor Viet Nam
CD710 CDA.185/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK
CD810 CDA.185/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK
CD910 CDA.185/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL. Cabur Distributor Viet Nam
CE110 CBE.2 EARTH TERMINAL BLOCK 2IN/2OUT
CF100 CF.12/1+1 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK
CF101 CF/PT END SECTION Cabur Distributor Viet Nam
CF102 CF/BI INSULATION WASHER
CF104 CF/DD SMALL NUT
CF200 CF.12/2+2 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CF201 CF/BR SHORT INSULATION WASHER
CF301 CF/PTM UPPER END SECTION
CF400 CF.08/2+2 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
CF900 CF.12/CPT PUSH-ON CONNECT. 12- WAY BLOCK
CFX11 CF/PT(Ex)i END SECTION
CGI150 CGI/150LIN LINEAR RESIN JOINT Cabur Distributor Viet Nam
CGI180 CGI/180LIN LINEAR RESIN JOINT
CGI210 CGI/210LIN LINEAR RESIN JOINT
CGI260 CGI/260LIN LINEAR RESIN JOINT Cabur Distributor Viet Nam
CGI360 CGI/360LIN LINEAR RESIN JOINT
CGRES210 CGRES/210 RESIN
CGRES350 CGRES/350 RESIN Cabur Distributor Viet Nam
CGRES450 CGRES/450 RESIN
CGRES80 CGRES/80 RESIN
CGT180 CGT/180DER RESIN T-JOINT Cabur Distributor Viet Nam
CGT240 CGT/240DER RESIN T-JOINT
CGY150 CGY/150DER RESIN Y-JOINT
CGY180 CGY/180DER RESIN Y-JOINT Cabur Distributor Viet Nam
CGY240 CGY/240DER RESIN Y-JOINT
CGY310 CGY/310DER RESIN Y-JOINT
CI110 CBR.2(EX)I FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK – 2 in / 2 out Cabur Distributor Viet Nam
CLNRJET CLNRJET CLEANER X CABURJET PRINTER
CNT06 CNT.6 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL BLOCK
CNT16 CNT.16 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL BLOCK Cabur Distributor Viet Nam
XR161U24F R161U24F 16 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE
XR162E24 R162E24 16 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR162E24P R162E24P 16 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR162E48 R162E48 16 RELAY 48 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR162EAD R162EAD 16 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON
XR162S24 R162S24 16 SSR DC/DC Cabur Distributor Viet Nam
XR162T24 R162T24 16 SSR DC/AC
XRE1024D RE1024D 1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC SPDT 16 A
XRE1824D RE1824D 1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC SPDT 10 A Cabur Distributor Viet Nam
XRE2024D RE2024D 1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC DPDT 5 A
XRF1012D RF1012D 1 FIXED RELAY 12 VDC SPDT 16 A
XRF1024D RF1024D 1 FIXED RELAY 24 VDC SPDT 16 A Cabur Distributor Viet Nam
XRF1824D RF1824D 1 FIXED RELAY 24 VDC SPDT 10 A
XRFA024D RFA024D 1 FIXED RELAY 24 VDC SPST(NO) 5 A
XRFA24AD RFA24AD 1 FIXED RELAY 24 VAC/DC SPST(NO) 5 A Cabur Distributor Viet Nam
XRFE16124 RFE16124 16 RELAY 24 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRFE8124 RFE8124 8 RELAY 24 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRFE8224 RFE8224 8 RELAY 24 VDC DPDT WITH 20 POLES IDC Cabur Distributor Viet Nam
XRMC081BM RMC081BM 8 RELAY 12 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRMC081CM RMC081CM 8 RELAY 12 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRMD011CL RMD011CL 1.R.24VDC.1SC. Cabur Distributor Viet Nam
XRMD041CL RMD041CL 1.R.24VDC.1SC.
XRMD041CS RMD041CS 1.R.24VDC.1SC.
XRMP081CM RMP081CM 8 RELAYS WITH PUSH BUTTON Cabur Distributor Viet Nam
XW000928 SW01VA CONV. 1 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA
XW000930 SW10VA CONV. 10 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA
XW000931 SW20VA CONV. 20 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA Cabur Distributor Viet Nam
XW000932 SW50VA CONV. 50 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA
XW000938 DAC08A4 CONV. D/A 8 BIT / 4-20 MA
XZ04124D Z4124D 4 SOCKET FOR SPDT RELAY Cabur Distributor Viet Nam
XZ041EAD Z41EAD 4 SOCKET FOR SPDT RELAY
XZ04224D Z4224D 4 SOCKET FOR DPDT RELAY
XZ08124D Z8124D 8 SOCKET FOR SPDT RELAY Cabur Distributor Viet Nam
XZ08224D Z8224D 8 SOCKET FOR DPDT RELAY
XZ16124D Z16124D 16 SOCKET FOR SPDT RELAY
XZ16224D Z16224D 16 SOCKET FOR DPDT RELAY Cabur Distributor Viet Nam
Z121017 ACI121017 4 MA MOUNTING BRACKET
Z121019 ACI121019 5 MA MOUNTING BRACKET
Z121026 ACI121026 6MAX12 SPECIAL MOUNTING SCREW Cabur Distributor Viet Nam
Z121116 ACI121116 ANGLED 6X6 MM BUSBAR SUPPORT BRACKET
Z121118 ACI121118 BUSBAR SCREW CLAMP
Z121119 ACI121119 0,5-16 BUSBAR SCREW CLAMP Cabur Distributor Viet Nam
Z121121 ACI121121 4-35 BUSBAR SCREW CLAMP
Z121123 ACI121123 6X6 MM COPPER BUSBAR
Z121211 ACI121211 M4 BUSBAR NUTS Cabur Distributor Viet Nam
Z121212 ACI121212 M5 BUSBAR NUTS
Z121213 ACI121213 SUPPORT BRACKET H20
Z121214 ACI121214 SUPPORT BRACKET H25 Cabur Distributor Viet Nam
Z121215 ACI121215 SUPPORT BRACKET H30
Z121216 ACI121216 SUPPORT BRACKET H40
Z121217 ACI121217 SUPPORT BRACKET H50 Cabur Distributor Viet Nam
Z121218 ACI121218 SUPPORT BRACKET H70
Z121219 ACI121219 SUPPORT BRACKET H90
Z121221 ACI121221 INSULATOR Cabur Distributor Viet Nam
Z121228 ACI121228 1 M6 ANGLED SUPPORT BRACKET
Z121301 ACI121301 ANGLED SUPPORT BRACKET+FLAT BUSBAR S.
Z121307 ACI121307 ANGLED SUPPORT BRACKETS.B.CU 6MAX10 Cabur Distributor Viet Nam
Z121311 ACI121311 2 M5 ANGLED SUPPORT BRACKET
Z121314 ACI121314 2 M6 ANGLED SUPPORT BRACKET
Z121316 ACI121316 ANGLED SUPPORT BRACKET H58 Cabur Distributor Viet Nam
Z121317 ACI121317 ANGLED SUPPORT BRACKET H68
Z121318 ACI121318 ANGLED SUPPORT BRACKET H78
Z121319 ACI121319 ANGLED SUPPORT BRACKET H88 Cabur Distributor Viet Nam
Z121410 ACI121410 ANGLED SUPPORT BRACKET H98
Z121415 ACI121415 22° ANGLED SUPPORT BRACKET
Z121421 ACI121421 5MAX10 SPECIAL RAIL MOUNTING SCREW Cabur Distributor Viet Nam
XK010010 K010010 CUSTOM FOR ENEL APPLICATION
XMBC2K MBC2K Brushless Cabur Distributor Viet Nam
XNPNPNP CI-NPN/PNP PNP/NPN TRANSITOR OUTPUT ADAPTER
XO332060 O332060 1 SSR IN 4-24 VDC / OUT 5-60 VDC 3 A
XO332240 O332240 1 SSR IN 4-24 VDC / OUT 48-240 VAC 3 A Cabur Distributor Viet Nam
XR041E1A R41E11A 4 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR041E24 R41E24 4 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON
XR041E24P R41E24P 4 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR041E2A R41E22A 4 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR041EAD R41EAD 4 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR041S24F R41S24F 4 SSR DC/DC WITH FUSE Cabur Distributor Viet Nam
XR041U24F R41U24F 4 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE
XR042E24 R42E24 4 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR042E24P R42E24P 4 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR042EAD R42EAD 4 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON
XR042S24 R42S24 4 SSR DC/DC
XR042T24 R42T24 4 SSR DC/AC Cabur Distributor Viet Nam
XR081E1A R81E11A 8 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR081E24 R81E24 8 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON
XR081E24P R81E24P 8 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR081E2A R81E22A 8 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR081EAD R81EAD 8 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR081F24F R81F24F 8 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE AND ICD Cabur Distributor Viet Nam
XR081S24F R81S24F 8 SSR DC/DC WITH FUSE
XR081U24F R81U24F 8 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE
XR082E12 R82E12 8 RELAY 12 VDC DPDT NEGATIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR082E24 R82E24 8 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR082E24P R82E24P 8 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON
XR082E48 R82E48 8 RELAY 48 VDC DPDT NEGATIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR082EAD R82EAD 8 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON
XR082S24 R82S24 8 SSR DC/DC
XR082T24 R82T24 8 SSR DC/AC Cabur Distributor Viet Nam
XR161E1A R161E11A 16 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR161E24 R161E24 16 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON
XR161E24P R161E24P 16 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON Cabur Distributor Viet Nam
XR161E2A R161E22A 16 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR161EAD R161EAD 16 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR161S24F R161S24F 16 SSR DC/DC WITH FUSE Cabur Distributor Viet Nam
XF16DPCG5C F16DPCG5C 1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 16A, FAST-ON CONNECTIONS
XF16TDVST2 F16TDVST2 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 16A, TERMINAL CONNECTIONS
XF16TYT2 F16TYT2 3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 16A, TERMINAL CONNECTIONS Cabur Distributor Viet Nam
XF180TDS84C F180TDS84C 3-PHASE FILTER 180 A
XF200TDDS84C F200TDDS84C 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 200A, TERMINAL CONNECTIONS
XF20DKCG5B XF20DKCG5B F20DKCG5B EMI FILTER MONOPHASE ..20A Cabur Distributor Viet Nam
XF20DPCG5C F20DPCG5C 1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 20A, FAST-ON CONNECTIONS
XF20TYS9 F20TYS9 3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 20A, SCREW CONNECTIONS
XF25TYT2 F25TYT2 3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 25A, TERMINAL CONNECTIONS Cabur Distributor Viet Nam
XF300TDSS84C F300TDSS84C 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 300A, TERMINAL CONNECTIONS
XF30DKCS5B XF30DKCS5B F30DKCS5B EMI FILTER MONOPHASE ..30A
XF30DPGS5C F30DPGS5C 1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 30A, FAST-ON CONNECTIONS Cabur Distributor Viet Nam
XF30TDVST2 F30TDVST2 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 30A, TERMINAL CONNECTIONS
XF36TYT2 F36TYT2 3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 36A, TERMINAL CONNECTIONS
XF400TDSS84C F400TDSS84C 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 400A, TERMINAL CONNECTIONS Cabur Distributor Viet Nam
XF42TDVST2 F42TDVST2 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 42A, TERMINAL CONNECTIONS
XF50TYT2 F50TYT2 3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 50A, TERMINAL CONNECTIONS
XF55TDVST2 F55TDVST2 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 55A, TERMINAL CONNECTIONS Cabur Distributor Viet Nam
XF75TDVST2 F75TDVST2 3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 75A, TERMINAL CONNECTIONS
XIF10PML IF10PML 10 POLES INTERFACE WITH LED
XIF10PMS IF10PMS 10 POLES INTERFACE MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XIF14PML IF14PML 14 POLES INTERFACE WITH LED
XIF14PMS IF14PMS 14 POLES INTERFACE MODULE
XIF16PML IF16PML 16 POLES INTERFACE WITH LED Cabur Distributor Viet Nam
XIF16PMS IF16PMS 16 POLES INTERFACE MODULE
XIF16S7 IF16S7 8 INPUT FOR S7 PLC
XIF20PML IF20PML 20 POLES INTERFACE WITH LED Cabur Distributor Viet Nam
XIF20PMS IF20PMS 20 POLES INTERFACE MODULE
XIF26PML IF26PML 26 POLES INTERFACE WITH LED
XIF26PMS IF26PMS 26 POLES INTERFACE MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XIF34PML IF34PML 34 POLES INTERFACE WITH LED
XIF34PMS IF34PMS 34 POLES INTERFACE MODULE
XIF40PML IF40PML 40 POLES INTERFACE WITH LED Cabur Distributor Viet Nam
XIF40PMS IF40PMS 40 POLES INTERFACE MODULE
XIF416LS7 IF416LS7 4X8 INPUT FOR S7 PLC + LED
XIF416S7 IF416S7 4X8 INPUT FOR S7 PLC Cabur Distributor Viet Nam
XISD09FM ISD09FM 9 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE
XISD09PF ISD09PF 9 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD09PM ISD09PM 9 POLES MALE SUB-D MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XISD15FM ISD15FM 15 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE
XISD15PF ISD15PF 15 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD15PM ISD15PM 15 POLES MALE SUB-D MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XISD25FM ISD25FM 25 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE
XISD25PF ISD25PF 25 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD25PFL ISD25PFL 25 POLES FEMALE SUB-D LED MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XISD25PM ISD25PM 25 POLES MALE SUB-D MODULE
XISD25PML ISD25PML 25 POLES MALE SUB-D LED MODULE
XISD37FM ISD37FM 37 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XISD37PF ISD37PF 37 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD37PFL ISD37PFL 37 POLES FEMALE SUB-D LED MODULE
XISD37PM ISD37PM 37 POLES MALE SUB-D MODULE Cabur Distributor Viet Nam
XISD37PML ISD37PML 37 POLES MALE SUB-D LED MODULE
MF100GR    MPFA.4/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
MF112    MPFA.4/L12    TERMINAL BLCOK WITH LED 12 V    Distributor Viet Nam
MF124    MPFA.4/L24    TERMINAL BLCOK WITH LED 24 V
MP120    MPS.2/SW    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP120GR    MPS.2/SW/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP121    MPS.2/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
MP121GR    MPS.2/PT/GR    END SECTION
MP130    MPS.2/SW(EX)I    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP131    MPS.2/PT(EX)I    END SECTION
MP201    MPS/PT(EX)I    END SECTION    Distributor Viet Nam
MP220    MPS.2/SV    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP220GR    MPS.2/SV/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP710    MPS.2/SWP    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP710GR    MPS.2/SWP/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
MP901    MPS.4/PT    END SECTION
MP901GR    MPS.4/PT/GR    END SECTION     987
MP902    MPS.4/PT(EX)I    END SECTION
MP930    MPS.4/VS    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
MP930GR    MPS.4/VS/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK grey
MP940    MPS.4/SWP    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     988
MP950    MPS.4    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MP950GR    MPS.4/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
MP960    MPS.4(EX)I    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
MV100    ‘MVF.4      MVF.4  FEED TROUGH  + . FASTON       989
MV100GR    ‘MVF.4/GR     MVF.4/GR   FEED TROUGH  + . FASTON
MV101    ‘MVF.4/PT     MVF.4/PT  END TERMINAL BEIGE      Distributor Viet Nam
MV101GR    ‘MVF.4/PT    MVF.4/PT  ENDTERMINAL GRIGIA
MZ300N    MS/8X10/N    DISCONNECT TERMINAL BOARD     990
MZ300T    MS/8X10/T    DISCONNECT TERMINAL BOARD
N5001    CNU/5/111    100 1 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N5002    CNU/5/222    100 2 PRINTED MARKERS CARD
N5003    CNU/5/333    100 3 PRINTED MARKERS CARD      991
N5004    CNU/5/444    100 4 PRINTED MARKERS CARD
N5005    CNU/5/555    100 5 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N5006    CNU/5/666    100 6 PRINTED MARKERS CARD
N5007    CNU/5/777    106 7 PRINTED MARKERS CARD      992
N5008    CNU/5/888    100 8 PRINTED MARKERS CARD
N5009    CNU/5/999    100 9PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N500L    CNU/5/L    100 L PRINTED MARKERS CARD
N5010    CNU/5/10    100 10 PRINTED MARKERS CARD      993
N5015    CNU/5/015    100 T PRINTED MARKERS CARD
N5016    CNU/5/016    100 N PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N5017    CNU/5/017    100 R PRINTED MARKERS CARD
N5018    CNU/5/018    100 S PRINTED MARKERS CARD      994
N5023    CNU/5/023    100 + PRINTED MARKERS CARD
N5024    CNU/5/024    100 – PRINTEO MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N5025    CNU/5/025    100 EARTH PRINTED MARKERS CARD
N5026    CNU/5/026    100 A.C. PRINTED MARKERS CARD      995
N5027    CNU/5/027    100 ROUNDED EARTH PRINTED MC
N5029    CNU/5/029    100 = PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N5110    CNU/5/110    10 SERIES NUMB.. 1 TO 10 CARD
N5123    CNU/5/123    10 STRIPS 1 TO 10 CARD      996
N5250    CNU/5/250    2 SERIES NUMB. 1 TO 50 CARD
N5300    CNU/5/300    100 0 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N5350    CNU/5/350    2 SERIES NUMB. 51 TO 100 CARD
N8000    CNU/8/000    100 0 PRINTED MARKERS CARD      997
N8001    CNU/8/001    2 SERIES NUMB. 1 TO 50 CARD
N8010    CNU/8/010    100 10 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8011    CNU/8/011    4 CAPITAL LETTERS ALPHABETS CARD
N8012    CNU/8/012    4 SMALL LETTERS ALPHABETS CARD      998
N8013    CNU/8/013    100 R PRINTED MARKERS CARD
N8014    CNU/8/014    100 S PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N8015    CNU/8/015     100 T PRINTED MARKERS CARD
N8016    CNU/8/016     100 N PRINTED MARKERS CARD     999
N8017    CNU/8/017     100 U PRINTED MARKERS CARD
N8018    CNU/8/018    100 V PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8019    CNU/8/019    100 W PRINTED MARKERS CARD
N801A    CNU/8/1A    100 1A PRINTED MARKERS CARD      1000
N801B    CNU/8/1B    100 1B PRINTED MARKERS CARD
N8020    CNU/8/020    100 X PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8021    CNU/8/021    100 Y PRINTED MARKERS CARD
N8022    CNU/8/022    100 Z PRINTED MARKERS CARD      1001
N8023    CNU/8/023    100 + PRINTED MARKERS CARD
N8024    CNU/8/024    100 – PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8025    CNU/8/025    100 = PRINTED MARKERS CARD
N8026    CNU/8/026    100 A.C. PRINTED MARKERS CARD     1002
N8027    CNU/8/027    100 EARTH PRINTED MARKERS CARD
N8028    CNU/8/028    100 ROUNDED EARTH PR. M. CARD     Distributor Viet Nam
N802A    CNU/8/2A    100 2A PRINTED MARKERS CARD
N8031    CNU/8/031    100 A PRINTEO MARKERS CARD      1003
N8032    CNU/8/032    100 B PRINTED MARKERS CARD
N8033    CNU/8/033    100 C PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8034    CNU/8/034    100 D PRINTED MARKERS CARD
N8035    CNU/8/035    100 E PRINTED MARKERS CARD      1004
N8036    CNU/8/036    100 F PRINTED MARKERS CARD
N8037    CNU/8/037    100 G PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8038    CNU/8/038    100 H PRINTED MARKERS CARD
N8043    CNU/8/043    100 I PRINTED MARKERS CARD      1005
N8044    CNU/8/044    100 L PRINTED MARKERS CARD
N8045    CNU/8/045    100 M PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8046    CNU/8/046    100 O PRINTED MARKERS CARD
N8047    CNU/8/047    100 P PRINTED MARKERS CARD      1006
N8048    CNU/8/048    100 Q PRINTED MARKERS CARD
N8049    CNU/8/049    100 J PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N804A    CNU/8/04A    100 4A PRINTED MARKERS CARD
N804B    CNU/8/04B    100 4B PRINTED MARKERS CARD      1007
N8050    CNU/8/050    100 K PRINTED MARKERS CARD
N8051    CNU/8/051    2 SERIES NUMBERED 51 TO 100 CARD     Distributor Viet Nam
N805A    CNU/8/5A    100 5A PRINTED MARKERS CARD
N805B    CNU/8/5B    100 5B PRINTED MARKERS CARD      1008
N80L1    CNU/8/L1    100 L1 PRINTED MARKERS CARD
N80L2    CNU/8/L2    100L29 PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N80L3    CNU/8/L3    100 L3 PRINTED MARKERS CARD
N80N1    CNU/8/N1    100 N1 PRINTED MARKERS CARD      1009
N80NI    CNU/8/NI    100 NI PRINTED MARKERS CARD
N80PE    CNU/8/PE    100 PE PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N80PN    CNU/8/PEN    100 PN PRINTED MARKERS CARD
N80R1    CNU/8/R1    100 R1 PRINTED MARKERS CARD     1010
N80R2    CNU/8/R2    100 R2 PRINTED MARKERS CARD
N80R3    CNU/8/R3    100 R3 PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N80R4    CNU/8/R4    100 R4 PRINTED MARKERS CARD
N80S1    CNU/8/S1    100 S1 PRINTED MARKERS CARD     1011
N80S2    CNU/8/S2    100 S2 PRINTED MARKERS CARD
N80S3    CNU/8/S3    100 S3 PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N80SH    CNU/8/SH    100 SH PRINTED MARKERS CARD
N80T1    CNU/8/T1    100 T1 PRINTED MARKERS CARD     1012
N80T2    CNU/8/T2    100 T2 PRINTED MARKERS CARD
N80TR    CNU/8/TR    100 TR PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N80U1    CNU/8/U1    100 U1 PRINTED MARKERS CARD
N80U2    CNU/8/U2    100 U2 PRINTED MARKERS CARD     1013
N80V1    CNU/8/V1    100 V1 PRINTED MARKERS CARD
N80V2    CNU/8/V2    100 V2 PRINTED MARKERS CARD    Distributor Viet Nam
N80W1    CNU/8/W1    100 W1 PRINTED MARKERS CARD
N80W2    CNU/8/W2    100 W2 PRINTED MARKERS CARD     1014
N80X1    CNU/8/X1    2 SERIES NUMBERED X1-X8-X32-X33 CARD
N80X11    CNU/8/X11    2 SERIES NUMBERED X11 TO X20 CARD    Distributor Viet Nam
N8101    CNU/8/101    CNU/8/555 100 5 PRINTED MARKERS CARD    replaced by NU008xxxx
N8111    CNU/8/111    100 1 PRINTED MARKERS CARD      1015
N8151    CNU/8/151    2 SERIES NUMBERED 151 TO 200 CARD
N8201    CNU/8/201    2 SERIES NUMBERED 201 TO 250 CARD     Distributor Viet Nam
N8222    CNU/8/222    100 2 PRINTED MARKERS CARD
N8230    CNU/8/230    100 230 PRINTED MARKERS CARD      1016
N8251    CNU/8/251    2 SERIES NUMBERED 251 TO 300 CARD
N8301    CNU/8/301    2 SERIES NUMBERED 301 TO 350 CARD     Distributor Viet Nam
N8333    CNU/8/333    100 3 PRINTED MARKERS CARD
N8351    CNU/8/351    2 SERIES NUMBERED 351 TO 400 CARD      1017
N8400    CNU/8/400    2 SERIES NUMBERED 400 TO 500 CARD
N8401    CNU/8/401    2 SERIES NUMBERED 401 TO 450 CARD     Distributor Viet Nam
N8444    CNU/8/444    100 4 PRINTED MARKERS CARD
N8451    CNU/8/451    2 SERIES NUMBERED 451 TO 500 CARD      1018
N8501    CNU/8/501    2 SERIES NUMBERED 501 TO 550 CARD
N8510    CNU/8/510    10 SERIES NUMBERED 1 TO 10 CARD    Distributor Viet Nam
N8520    CNU/8/520    10 SERIES NUMBERED 1 1 TO 20 CARD
N8530    CNU/8/530    10 SERIES NUMBERED 21 TO 30 CARD     1019
N8540    CNU/8/540    10 SERÍES NUMBERED 31 TO 40 CARD
N8550    CNU/8/550    10 SERIES NUMBERED 41 TO 50 CARD     Distributor Viet Nam
N8551    CNU/8/551    2 SERIES NUMBERED 551 TO 600 CARD
N8555    CNU/8/555    100 5 PRINTED MARKERS CARD      1020
N8560    CNU/8/560    10 SERIES NUMBERED 51 TO 60 CARD
N8570    CNU/8/570    10 SERIES NUMBERED 61 TO 70 CARD    Distributor Viet Nam
N8580    CNU/8/580    10 SERIES NUMBERED 71 TO 80 CARD
N8590    CNU/8/590    10 SERIES NUMBERED 81 TO 90 CARD     1021
N8600    CNU/8/600     10 SERIES NUMBERED 91 TO 100 CARD
N8601    CNU/8/601    2 SERIES NUMBERED 601 TO 650 CARD     Distributor Viet Nam
N8651    CNU/8/651    2 SERIES NUMBERED 651 TO 700 CARD
N8666    CNU/8/666    100 6 PRINTED MARKERS CARD      1022
N8701    CNU/8/701    2 SERIES NUMBERED 701 TO 750 CARD
N8751    CNU/8/751    2 SERIES NUMBERED 751 TO 800 CARD     Distributor Viet Nam
N8777    CNU/8/777    100 7 PRINTED MARKERS CARD
N8801    CNU/8/801    2 SERIES NUMBERED 801 TO 850 CARD      1023
N8851    CNU/8/851     2 SERIES NUMBERED 851 TO 900 CARD
N8888    CNU/8/888    100 8 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8901    CNU/8/901     2 SERIES NUMBERED 901 TO 950 CARD
N8912    CNU/8/12    100 12 PRINTED MARKERS CARD      1024
N8920    CNU/8/920    100 220 PRINTED MARKERS CARD
N8924    CNU/8/24    100 24 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8948    CNU/8/48    100 48 PRINTED MARKERS CARD
N8999    CNU/8/999    100 9 PRINTED MARKERS CARD     1025
N8Y11    CNU/8/11    100 11 PRINTED MARKERS CARD
N8Y13    CNU/8/13    100 13 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8Y14    CNU/8/14    100 14 PRINTED MARKERS CARD
N8Y15    CNU/8/15    100 15 PRINTED MARKERS CARD      1026
N8Y16    CNU/8/16    100 16 PRINTED MARKERS CARD
N8Y17    CNU/8/17    100 17 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8Y18    CNU/8/18    100 18 PRINTED MARKERS CARD
N8Y19    CNU/8/19    100 19 PRINTED MARKERS CARD      1027
N8Y20    CNU/8/20    100 20 PRINTED MARKERS CARD
N8Y21    CNU/8/21    100 21 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8Y22    CNU/8/22    100 22 PRINTED MARKERS CARD
N8Y23    CNU/8/23    100 23 PRINTED MARKERS CARD      1028
N8Y25    CNU/8/25    100 25 PRINTED MARKERS CARD
N8Y30    CNU/8/30    100 30 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8Y31    CNU/8/31    100 31 PRINTED MARKERS CARD
N8Y32    CNU/8/32    100 32 PRINTED MARKERS CARD      1029
N8Y33    CNU/8/33    100 33 PRINTED MARKERS CARD
N8Y96    CNU/8/96    100 96 PRINTED MARKERS CARD     Distributor Viet Nam
N8Y97    CNU/8/97    100 97 PRINTED MARKERS CARD
NC100    NCS    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK     1030
NC101    NCS/PT    END SECTION
NC200    NCV    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
NU005    CNU/5/030    100 BLANK MARKERS CARD
NU008    CNU/8/030    100 BLANK  MARKERS CARD      1031
NU0550    CNU/5/50 T    CNU/5/50 T.NEUTRAL P.5.1(X100) 5MM
NU05SP    NU05SP    Special printed card     Distributor Viet Nam
NU0800    CNU/08    CNU/08 TESS.NEUTRAL UNIVERSAL CABUR
NU0851    CNU/8/51    1 TAG LENGHT 8 mm FOR 5,1mm TERM. BLOCKS (2,5 mm2)     1032
NU08510    CNU/8/51/0    CNU/8/51/0 TAB.100 TAGS NUM.0
NU0851001    CNU/8/001 T    CNU/8/001 TAB.100  TAGS 1-50    Distributor Viet Nam
NU0851001V    CNU/8/001/V    CNU/8/001/V TAB.100 TAGS 1-50
NU0851010    CNU/8/51/10    CNU/8/51/10 TAB.100 TAGS NUM.10     1033
NU0851010V    CNU/8/51/10/V    CNU/8/51/10/V T.100 TESS. NUM.10 V
NU0851011    CNU/8/51/11    CNU/8/51/11 TAB.100 TAGS NUM.11    Distributor Viet Nam
NU0851011V    CNU/8/51/11/V    CNU/8/51/11/V T.100 TAGS. NUM.11 V
NU0851012    CNU/8/51/12    CNU/8/51/12 TAB.100 TAGS NUM.12     1034
NU0851012V    CNU/8/51/12/V    CNU/8/51/12/V T.100 TAGS. NUM.12 V
NU0851013    CNU/8/51/13    CNU/8/51/13 TAB.100 TAGS NUM.13    Distributor Viet Nam
NU0851013V    CNU/8/51/13/V    CNU/8/51/13/V T.100 TESS. NUM.13 V
NU0851014    CNU/8/51/14    CNU/8/51/14 TAB.100 TAGS NUM.14     1035
NU0851014V    CNU/8/51/14/V    CNU/8/51/14/V T.100 TAGS. NUM.14 V
NU0851015    CNU/8/51/15    CNU/8/51/15 TAB.100 TAGS NUM.15    Distributor Viet Nam
NU0851015V    CNU/8/51/15/V    CNU/8/51/15/V T.100 TESS.NUM.15 V
NU0851016    CNU/8/51/16    CNU/8/51/16 TAB.100 TAGS NUM.16     1036
NU0851016V    CNU/8/51/16/V    CNU/8/51/16/V T.100 TAGS.NUM.16 V
NU0851017    CNU/8/51/17    CNU/8/51/17 TAB.100 TAGS NUM.17    Distributor Viet Nam
NU0851017V    CNU/8/51/17/V    CNU/8/51/17/V T.100 TESS. NUM.17 V
NU0851018    CNU/8/51/18    CNU/8/51/18 TAB.100 TAGS NUM.18     1037
NU0851018V    CNU/8/51/18/V    CNU/8/51/18/V T.100 TAGS . NUM.18  V
NU0851019    CNU/8/51/19    CNU/8/51/19 TAB.100 TAGS NUM.19    Distributor Viet Nam
NU0851019V    CNU/8/51/19/V    CNU/8/51/19/V T.100 TAGS .NUM.19 V
NU0851020    CNU/8/51/20    CNU/8/51/20 TAB.100 TAGS NUM.20     1038
NU0851020V    CNU/8/51/20/V    CNU/8/51/20/V T.100 TAGS .NUM.20 V
NU085102A    CNU/8/51/2A    CNU/8/51/2A TAB.100 TAGS NUM.2A    Distributor Viet Nam
NU085102AV    CNU/8/51/2A/V    CNU/8/51/2A/V T.100 TAGS . NUM.2A V
NU0851051    CNU/8/51 TA    CNU/8/51 TAB.100  TAGS  51-100     1039
NU0851051V    CNU/8/51/V    CNU/8/51/V TAB.100 TAGS 51-100 V
NU08510L1    CNU/8/51/L1    CNU/8/51/L1  TAB.100 TAGS L1    Distributor Viet Nam
NU08510L1V    CNU/8/51/L1/V    CNU/8/51/L1/V  TAB.100 TAGS L1 V
NU08510L2    CNU/8/51/L2    CNU/8/51/L2 TAB.100 TAGS L2     1040
NU08510L2V    CNU/8/51/L2/V    CNU/8/51/L2/V TAB.100 TAGS L2 V
NU08510L3    CNU/8/51/L3    CNU/8/51/L3  TAB.100 TAGS L3    Distributor Viet Nam
NU08510L3V    CNU/8/51/L3/V    CNU/8/51/L3/V  TAB.100  TAGS L3 V
NU08510NI    CNU/8/51/NI    CNU/8/51/NI TAB.100 TAGS NUM.NI     1041
NU08510NIV    CNU/8/51/NI/V    CNU/8/51/NI/V T.100 TAGS . NUM.NI V
NU08510PE    CNU/8/51/PE    CNU/8/51/PE  TAB.100 TAGS PE    Distributor Viet Nam
NU08510PEV    CNU/8/51/PE/V    CNU/8/51/PE/V  TAB100. TAGS PE V
NU08510R1    CNU/8/51/R1    CNU/8/51/R1  TAB.100  TAGS R1     1042
NU08510R1V    CNU/8/51/R1/V    CNU/8/51/R1/V  TAB.100  TAGS R1 V
NU08510S1    CNU/8/51/S1    CNU/8/51/S1  TAB.100  TAGS S1    Distributor Viet Nam
NU08510S1V    CNU/8/51/S1/V    CNU/8/51/S1/V  TAB.100  TAGS S1 V
NU08510S2    CNU/8/51/S2    CNU/8/51/S2  TAB.100 TAGS S2     1043
NU08510S2V    CNU/8/51/S2/V    CNU/8/51/S2/V  TAB.100 TAGS S2 V
NU08510S3    CNU/8/51/S3    CNU/8/51/S3  TAB.100  TAGS S3    Distributor Viet Nam
NU08510S3V    CNU/8/51/S3/V    CNU/8/51/S3/V  TAB100.  TAGS S3 V
NU08510U1    CNU/8/51/U1    CNU/8/51/U1  TAB.100 TAGS U1     1044
NU08510U1V    CNU/8/51/U1/V    CNU/8/51/U1/V  TAB.100  TAGS U1 V
NU08510U2    CNU/8/51/U2    CNU/8/51/U2  TAB.100  TAGS U2    Distributor Viet Nam
NU08510U2V    CNU/8/51/U2/V    CNU/8/51/U2/V  TAB.100 TAGS U2 V
NU08510V    CNU/8/51/0/V    CNU/8/51/0/V TAB.100 TESS. NUM.0  V     1045
NU08510V1    CNU/8/51/V1    CNU/8/51/V1  TAB.100  TAGS V1
NU08510V1V    CNU/8/51/V1    CNU/8/51/V1 TAB.100 TAGS V1    Distributor Viet Nam
NU08510V2    CNU/8/51/V2    CNU/8/51/V2  TAB.100  TAGS V2
NU08510V2V    CNU/8/51/V2    CNU/8/51/V2  TAB.100 TAGS V2  V     1046
NU08510W1    CNU/8/51/W1    CNU/8/51/W1  TAB.100  TAGS W1
NU08510W1V    CNU/8/51/W1    CNU/8/51/W1  TAB.100  TAGS W1   V    Distributor Viet Nam
NU08510W2    CNU/8/51/W2    CNU/8/51/W2  TAB.100  TAGS W2
NU08510W2V    CNU/8/51/W2    CNU/8/51/W2  TAB.100 TAGS W2   V     1047
NU08511    CNU/8/51/1    CNU/8/51/1 TAB.100 TAGS NUM.1
NU085110    CNU/8/51/10    CNU/8/51/10 TAB 100 TAGS =    Distributor Viet Nam
NU0851101    CNU/8/51/101    CNU/8/51/101 TAB.100 TAGS .101-150
NU0851101V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/101 TA.100 TAGS .101-150  V     1048
NU085110V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/10 TAB 100 TAGS = VER
NU085111    CNU/8/51/101    CNU/8/51/11 TAB 100 TAGS +    Distributor Viet Nam
NU085111V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/11 TAB 100 TAGS +  VER
NU085112    CNU/8/51/101    CNU/8/51/12 TAB 100 TAGS –     1049
NU085112V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/12 TAB 100 TAGS –  VER
NU085113    CNU/8/51/101    CNU/8/51/13 TAB 100 TAGS ~    Distributor Viet Nam
NU085113V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/13 TAB 100 TAGS ~   VER
NU085114    CNU/8/51/101    CNU/8/51/14 TAB 100 TAGS  TERRA     1050
NU085114V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/14 TAB 100 TAGS .TERRA  VER
NU085115    CNU/8/51/101    CNU/8/51/15 TAB 100 TAGS .TERRA CERC    Distributor Viet Nam
NU0851151    CNU/8/151 TAB    CNU/8/151 TAB.100  TAGS 151-200
NU0851151V    CNU/8/151    CNU/8/151 T.100  TAGS S.151-200   VER     1051
NU085115V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/15 T.100 TAGS .TERRA CERC  VER
NU085116    CNU/8/51/101    CNU/8/51/16 TAB 100 TAGS ./.    Distributor Viet Nam
NU085116V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/16 TAB 100 TAGS ./. VER
NU085117    CNU/8/51/101    CNU/8/51/17 TAB 100 TAGS /     1052
NU085117V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/17 TAB 100 TAGS /  VER
NU085118    CNU/8/51/101    CNU/8/51/18 TAB 100 TAGS (    Distributor Viet Nam
NU085118V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/18 TAB 100 TAGS (   VER
NU08511V    CNU/8/51/101    CNU/8/51/1 TAB.100 TAGS NUM.1   VER     1053
NU08512    CNU/8/51/101    CNU/8/51/2 TAB.100 TAGS NUM.2
NU0851201    CNU/8/201    CNU/8/201 TAB.100  TAGS 201-250    Distributor Viet Nam
NU0851201V    CNU/8/201    CNU/8/201 T.100  TAGS  201-250  VER
NU0851251    CNU/8/251    CNU/8/251 TAB.100  TAGS 251-300     1054
NU0851251V    CNU/8/251    CNU/8/251 T.100  TAGS  251-300  VER
NU08512V    CNU/8/51/2    CNU/8/51/2 T.100  TAGS NUM.2  VER    Distributor Viet Nam
NU08513    CNU/8/51/3    CNU/8/51/3 TAB.100 TAGS NUM.3
NU0851301    CNU/8/301    CNU/8/301 TAB.100 TAGS  301-350     1055
NU0851301V    CNU/8/301    CNU/8/301 T.100 TAGS . 301-350 VER
NU0851351    CNU/8/351    CNU/8/351 TAB.100 TAGS  351-400    Distributor Viet Nam
NU0851351V    CNU/8/351    CNU/8/351 T.100  TAGS 351-400   VER
NU08513V    CNU/8/51/3    CNU/8/51/3 TAB.100 TAGS NUM.3  VER     1056
NU08514    CNU/8/51/4    CNU/8/51/4 TAB.100 TAGS NUM.4
NU0851401    CNU/8/401    CNU/8/401 TAB.100 TAGS  401-450    Distributor Viet Nam
NU0851401V    CNU/8/401    CNU/8/401 T.100 TAGS  401-450  VER
NU0851451    CNU/8/451    CNU/8/451 TAB.100 TAGS 451-500     1057
NU0851451V    CNU/8/451    CNU/8/451 T.100  TAGS  451-500  VER
NU08514V    CNU/8/51/4    CNU/8/51/4 T.100  TAGS  NUM.4  VER    Distributor Viet Nam
NU08515    CNU/8/51/5    CNU/8/51/5 TAB.100 TAGS NUM.5
NU0851501    CNU/8/501     CNU/8/501 TAB.100  TAGS 501-550     1058
NU0851501V    CNU/8/501v    CNU/8/501 T.100  TAGS  501-550   VER
NU0851510    CNU/8/51/510    CNU/8/51/510 TAB.100 TAGS  1-10    Distributor Viet Nam
NU0851510V    CNU/8/51/510    CNU/8/51/510 T.100 TAGS 1-10 VER
NU0851520    CNU/8/51/520    CNU/8/51/520 TAB.100 TAGS  11-20     1059
NU0851520V    CNU/8/51/520    CNU/8/51/520 T.100 TAGS 11-20  VER
NU0851530    CNU/8/51/530    CNU/8/51/530 TAB.100 TAGS  21-30    Distributor Viet Nam
NU0851530V    CNU/8/51/530    CNU/8/51/530 T.100 TAGS 21-30  VER
NU0851540    CNU/8/51/540    CNU/8/51/540 TAB.100 TAGS  31-40     1060
NU0851540V    CNU/8/51/540    CNU/8/51/540 T.100 TAGS  31-40  VER
NU0851550    CNU/8/51/550    CNU/8/51/550 TAB.100 TAGS  41-50    Distributor Viet Nam
NU0851550V    CNU/8/51/550    CNU/8/51/550 T.100 TAGS  41-50  VER
NU0851551    CNU/8/551    CNU/8/551 TAB.100 TAGS  551-600     1061
NU0851551V    CNU/8/551v    CNU/8/551 T.100  TAGS 551-600 VER
NU0851560    CNU/8/51/560    CNU/8/51/560 TAB.100 TAGS  51-60    Distributor Viet Nam
NU0851560V    CNU/8/51/560V    CNU/8/51/560 T.100 TAGS 51-60 VER
NU0851570    CNU/8/51/570    CNU/8/51/570 TAB.10 TAGS  61-70     1062
NU0851570V    CNU/8/51/570V    CNU/8/51/570 T.100 TAGS 61-70  VER
NU0851580    CNU/8/51/580    CNU/8/51/580 TAB.10 TAGS  71-80    Distributor Viet Nam
NU0851580V    CNU/8/51/580V    CNU/8/51/580 T.100 TAGS 71-80  VER
NU0851590    CNU/8/51/590    CNU/8/51/590 TAB.100 TAGS 81-90     1063
NU0851590V    CNU/8/51/590V    CNU/8/51/590 T.100 TAGS  81-90  VER
NU08515V    CNU/8/51/5V    CNU/8/51/5 TAB.100 TAGS NUM.5  VER    Distributor Viet Nam
NU08516    CNU/8/51/6    CNU/8/51/6 TAB.100 TAGS NUM.6
NU0851600    CNU/8/51/600    CNU/8/51/600 TAB.100 TAGS 91-100     1064
NU0851600V    CNU/8/51/600V    CNU/8/51/600 T.100 TAGS  91-100  VER
NU0851601    CNU/8/601    CNU/8/601 TAB.100  TAGS  601-650    Distributor Viet Nam
NU0851601V    CNU/8/601V    CNU/8/601 T.100  TAGS  601-650   VER
NU0851651    CNU/8/651     CNU/8/651 TAB.100  TAGS 651-700     1065
NU0851651V    CNU/8/651V    CNU/8/651 T.100  TAGS  651-700   VER
NU08516V    CNU/8/51/6    CNU/8/51/6 TAB.100 TAGS NUM.6  VER    Distributor Viet Nam
NU08517    CNU/8/51/7    CNU/8/51/7 TAB.100 TAGS NUM.7
NU0851701    CNU/8/701    CNU/8/701 TAB.100  TAGS 701-750     1066
NU0851701V    CNU/8/701V    CNU/8/701 T.100  TAGS 701-750   VER
NU0851751    CNU/8/751    CNU/8/751 TAB.100 TAGS  751-800    Distributor Viet Nam
NU0851751V    CNU/8/751V    CNU/8/751 T.100  TAGS  751-800   VER
NU08517V    CNU/8/51/7    CNU/8/51/7 TAB.100 TAGS NUM.7   VER     1067
NU08518    CNU/8/51/8    CNU/8/51/8 TAB.100 TAGS NUM.8
NU0851801    CNU/8/801    CNU/8/801 TAB.100  TAGS  801-850    Distributor Viet Nam
NU0851801V    CNU/8/801V    CNU/8/801 T.100  TAGS  801-850   VER
NU0851851    CNU/8/851    CNU/8/851 TAB.100  TAGS  851-900     1068
NU0851851V    CNU/8/851V    CNU/8/851 T.100  TAGS  851-900   VER
NU08518V    CNU/8/51/    CNU/8/51/8 TAB.100 TAGS  NUM.8  VER    Distributor Viet Nam
NU08519    CNU/8/51/    CNU/8/51/9 TAB.100 TAGS NUM.9
NU0851901    CNU/8/901V    CNU/8/901 TAB.100  TAGS  901-950     1069
NU0851901V    CNU/8/901V    CNU/8/901 T.100  TAGS  901-950   VER
NU0851951    CNU/8/951    CNU/8/951 TAB.100  TAGS 951-1000    Distributor Viet Nam
NU0851951V    CNU/8/951V    CNU/8/951 T.100  TAGS 951-1000  VER
NU08519V    CNU/8/51/9    CNU/8/51/9 TAB.100 TAGS NUM.9  VER     1070
NU0851A    CNU/8/51/A    CNU/8/51/A TAB.100 TAGS A
NU0851AV    CNU/8/51/A    CNU/8/51/A TAB.100 TAGS A   VER    Distributor Viet Nam
NU0851B    CNU/8/51/B    CNU/8/51/B TAB.100 TAGS B
NU0851BV    CNU/8/51/B    CNU/8/51/B TAB.100 TAGS B  VER     1071
NU0851C    CNU/8/51/C    CNU/8/51/C TAB.100 TAGS C
NU0851CV    CNU/8/51/C    CNU/8/51/C TAB.100 TAGS C  VER    Distributor Viet Nam
NU0851D    CNU/8/51/D    CNU/8/51/D TAB.100 TAGS D
NU0851DV    CNU/8/51/D    CNU/8/51/D TAB.100 TAGS D VER     1072
NU0851E    CNU/8/51/E    CNU/8/51/E TAB.100 TAGS E
NU0851EV    CNU/8/51/E    CNU/8/51/E TAB.100 TAGS E  VER    Distributor Viet Nam
NU0851F    CNU/8/51/F    CNU/8/51/F TAB.100 TAGS F
NU0851FV    CNU/8/51/F    CNU/8/51/F TAB.100 TAGS F   VER     1073
NU0851G    CNU/8/51/G    CNU/8/51/G TAB.100 TAGS G
NU0851GV    CNU/8/51/G    CNU/8/51/G TAB.100 TAGS G   VER    Distributor Viet Nam
NU0851H    CNU/8/51/H    CNU/8/51/H TAB.100 TAGS H
NU0851HV    CNU/8/51/H    CNU/8/51/H TAB.100 TAGS H  VER     1074
NU0851I    CNU/8/51/I    CNU/8/51/I TAB.100 TAGS I
NU0851IV    CNU/8/51/I    CNU/8/51/I TAB.100 TAGS I  VER    Distributor Viet Nam
NU0851J    CNU/8/51/J    CNU/8/51/J TAB.100 TAGS J
NU0851JV    CNU/8/51/J    CNU/8/51/J TAB.100 TAGS J   VER     1075
NU0851K    CNU/8/51/K    CNU/8/51/K TAB.100 TAGS K
NU0851KV    CNU/8/51/K    CNU/8/51/K TAB.100 TAGS K  VER    Distributor Viet Nam
NU0851L    CNU/8/51/L    CNU/8/51/L TAB.100 TAGS L
NU0851LV    CNU/8/51/L    CNU/8/51/L TAB.100 TAGS L   VER     1076
NU0851M    CNU/8/51/M    CNU/8/51/M TAB.100 TAGS M
NU0851MV    CNU/8/51/M    CNU/8/51/M TAB.100 TAGS M  VER    Distributor Viet Nam
NU0851N    CNU/8/51/N    CNU/8/51/N TAB.100 TAGS N
NU0851NV    CNU/8/51/N    CNU/8/51/N TAB.100 TAGS N   VER     1077
NU0851O    CNU/8/51/O    CNU/8/51/O TAB.100 TAGS O
NU0851OV    CNU/8/51/O    CNU/8/51/O TAB.100 TAGS O  VER    Distributor Viet Nam
NU0851P    CNU/8/51/P    CNU/8/51/P TAB.100 TAGS P
NU0851PV    CNU/8/51/P    CNU/8/51/P TAB.100 TAGS P   VER     1078
NU0851Q    CNU/8/51/Q    CNU/8/51/Q TAB.100 TAGS Q
NU0851QV    CNU/8/51/Q    CNU/8/51/Q TAB.100 TAGS Q   VER    Distributor Viet Nam
NU0851R    CNU/8/51/R    CNU/8/51/R TAB.100 TAGS R
NU0851RV    CNU/8/51/R    CNU/8/51/R TAB.100 TAGS R  VER     1079
NU0851S    CNU/8/51/S    CNU/8/51/S TAB.100 TAGS S
NU0851SP    CNU/8/51/SP    CNU/8/51/SP TAB.100 TESS.CUSTOM    Distributor Viet Nam
NU0851SV    CNU/8/51/S    CNU/8/51/S TAB.100 TAGS S   VER
NU0851T    CNU/8/51/T    CNU/8/51/T TAB.100 TAGS T     1080
NU0851TV    CNU/8/51/T    CNU/8/51/T TAB.100 TAGS T   VER
NU0851U    CNU/8/51/U    CNU/8/51/U TAB.100 TAGS U    Distributor Viet Nam
NU0851UV    CNU/8/51/U    CNU/8/51/U TAB.100 TAGS U  VER
NU0851V    CNU/8/51/V    CNU/8/51/V TAB.100 TAGS V     1081
NU0851VV    CNU/8/51/V    CNU/8/51/V TAB.100 TAGS V  VER
NU0851W    CNU/8/51/W    CNU/8/51/W TAB.100 TAGS W    Distributor Viet Nam
NU0851WV    CNU/8/51/W    CNU/8/51/W TAB.100 TAGS W  VER
NU0851X    CNU/8/51/X    CNU/8/51/X TAB.100 TAGS X     1082
NU0851XV    CNU/8/51/X    CNU/8/51/X TAB.100 TAGS X  VER
NU0851Y    CNU/8/51/Y    CNU/8/51/Y TAB.100 TAGS Y    Distributor Viet Nam
NU0851YV    CNU/8/51/Y    CNU/8/51/Y TAB.100 TAGS Y  VER
NU0851Z    CNU/8/51/Z    CNU/8/51/Z TAB.100 TAGS Z     1083
NU0851ZV    CNU/8/51/Z    CNU/8/51/Z TAB.100 TAGS Z  VER
NU0861    CNU/8/61    1 TAG LENGHT 8 mm FOR 6,1mm TERM. BLOCKS (4 mm2)    Distributor Viet Nam
NU0861SP    CNU/8/61/SP    CNU/8/61/SP TAB.80 CUSTOM TAGS
NU1051    CNU/10/51    1 TAG.P.5.1     1084
NU1051SP    CNU/8/61/SP    CNU/10/51/SP TAB.100 TCUSTOM TAGS
NU1055    CNU/10/55    CNU/10/55 TESS.NEUTRA P.5.5 ( X 90 )    Distributor Viet Nam
NU1055SP    NU1055SP    Neutral tag step 5.5
NU1061    CNU/10/61    1 TAGS.P.6.1     1085
NU1061SP    CNU/10/61/SP    CNU/10/61/SP TAB.80 .CUSTOM TAGS
NU1065    CNU/10/65    CNU/10/65 TESS.NEUTRAL P.6.5(X80)    Distributor Viet Nam
NU1065SP    CNU/10/65/SP    Card 80 CUSTOM
NUL1061    NUL1061    NUL1061TES.LEGRAND WIELAND  STEP 6.1(4)     1086
NUPUTUK50    PNU/UTUK/5    PNU/UTUK/50 TAG UT-UK P.5,2(2,5)
NUT12    NUT/12    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 12 mm LENGHT    Distributor Viet Nam
NUT12SP    NUT/12SP    TESS.TUB.L=12MM (X60) SPECIAL
NUT12Y    NUT/12Y    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 12 mm LENGHT YELLOW      1087
NUT15    NUT/15    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 15 mm LENGHT
NUT15SP    NUT/12SP    TESS.TUB.L=15MM (X60) SPECIAL    Distributor Viet Nam
NUT15Y    NUT/15Y    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 15 mm LENGHT YELLOW
NUT18    NUT/18    1 TAG PER SLEEVES L=18MM (X60)     1088
NUT18SP    NUT/18SP    TESS.TUB.L=12MM (X60) SPECIAL
NUT18Y    NUT/18Y    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 18 mm LENGHT YELLOW     Distributor Viet Nam
NUT23    NUT/23    1 TAG PER SLEEVES =23MM (X60)
NUT23SP    NUT/23SP    TESS.TUB.L=23MM (X60) SPECIAL     1089
NUT23Y    NUT/23Y    1 TAG FOR CABLES AND CORES – 23 mm LENGHT YELLOW
NUWDK50    WNU/WDK/50    1 TAG LENGHT 10 mm FOR WEIDMULLER WDK-ZDK TERM. BLOCKS (2,5 mm2)    Distributor Viet Nam
NUWDU50    WNU/WDU/50    1 TAG LENGHT 10 mm FOR WEIDMULLER WDU-ZDU TERM. BLOCKS (2,5 mm2)
NUWGO50    NUWGO50    T.NEUTRAL P.5.1 5MM FOR WAGO     1090
NUWGO51    NUWGO51    NUWGO51UNIVERSLA TAG WAGO TERMINAL BLOCKS
PADCABUR    PIASTRA    EKTEAM PLOTTER ADAPTER    Distributor Viet Nam
PADGRAPH    PIASTRA    GRAPTECH PLOTTER ADAPTER
PADMUTHO    PIASTRA    MUTHO PLOTTER ADAPTER     1091
PD001    PSD/A    PLUG SOCKET
PD002    PSD/B    PLUG SOCKET    Distributor Viet Nam
PD003    PSD/C    PLUG SOCKET
PD004    PSD/D    PLUG SOCKET     1092
PD005    PSD/E    PLUG SOCKET
PD006    PSD/F    PLUG SOCKET    Distributor Viet Nam
PD008    PSD/H    PLUG SOCKET
PD009    PSD/L    PLUG SOCKET     1093
PD011    PSD/K    PLUG SOCKET
PD012    PSD/CP    PLUG SOCKET    Distributor Viet Nam
PD013    PSD/N    PLUG SOCKET
PD014    PSD/J    PLUG SOCKET     1094
PD015    PSD/P    PLUG SOCKET
PD016    PSD/PN    PLUG SOCKET    Distributor Viet Nam
PD017    PSD/O    PLUG SOCKET
PD018    PSD/ON    PSD/ON PLUG SOCKET     1095
PEN025CAB    35001025    PEN FOR PLOTTER DIAM 025
PEN035    PN.    DISPOSABLE PEN FOR PLOTTER DIAM 025    Distributor Viet Nam
PEN035CAB    PN.35001035    PEN FOR PLOTTER DIAM 035
PEN035GRA    PN.35001035    PEN FOR PLOTTER GRAPH D.035     1096
PF100    PDF.2    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
PF101    PDF/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
PFX01    PFX/01    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX02    PFX/02    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1097
PFX04    PFX/04    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX05    PFX/05    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PFX06    PFX/06    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX07    PFX/07    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1098
PFX08    PFX/08    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX11    PFX/11    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PFX12    PFX/12    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX13    PFX/13    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1099
PFX14    PFX/14    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX24    PFX/24    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PFX35    PFX/35    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PFX44    PFX/44    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1100
PFX53    PFX/53    PERMANENT CROSS CONNECTION
PFX83    PFX/83    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PH100    PH/2,5-4    2 POLE PERMANENT CROSS-CONN.
PHD02    PHD/2    2 POLE PERMANENT CROSS-CONN.     1101
PHP02    PHP/2    2 POLE PERMANENT CROSS-CONN.
PHP03    PHP/3    3 POLE PERMANENT CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PHP0302    PHP/3    PHP/3/2 PRE-MOUNTED 3 POLES PERMANENT CROSS CONNECTION
PHP05    PHP/5    5 POLE PERMANENT CROSS-CONN.     1102
PIL02    PIL/2    INSULATED CROSS-CONNECTIO
PIL03    PIL/3    INSULATED CROSS-CONNECTIO    Distributor Viet Nam
PIL04    PIL/4    INSULATED CROSS-CONNECTIO
PIL08    PIL/8    INSULATED CROSS-CONNECTIO     1103
PM100    PM10/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM102    PM10/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM103    PM10/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM105    PM10/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1104
PM110    PM11/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM112    PM11/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM113    PM11/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM115    PM11/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1105
PM120    PM12/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM122    PM12/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM123    PM12/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM125    PM12/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1106
PM202    PM20/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-
PM203    PM20/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM205    PM20/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM210    PM20/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1107
PM250    PM25/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM252    PM25/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM253    PM25/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM255    PM25/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1108
PM303    PM30/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM305    PM30/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM310    PM30/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM400    PM40/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1109
PM402    PM40/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-
PM403    PM40/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM404    PM40/4    4 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM405    PM40/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1110
PM410    PM41/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM412    PM41/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM413    PM41/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM415    PM41/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1111
PM420    PM42/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM422    PM42/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM423    PM42/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM425    PM42/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1112
PM438    PM40/38    38 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM510    PM51/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM513    PM51/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM515    PM51/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1113
PM584    PM58/42    42 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM602    PM60/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-    Distributor Viet Nam
PM603    PM60/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM604    PM60/4    4 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1114
PM605    PM60/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM610    PM60/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM900    PM90/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM902    PM90/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-     1115
PM903    PM90/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM905    PM90/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM910    PM91/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM912    PM91/2    2 POLE PRE-ASSEMBLED CROSS-CONN-     1116
PM913    PM91/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM915    PM91/5    5 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.    Distributor Viet Nam
PM950    PM95/10    10 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PM953    PM95/3    3 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.     1117
PM954    PM95/4    4 POLE PRE-ASSEMBLED  CROSS-CONN.
PMP01    PMP/01    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP02    PMP/02    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP03    PMP/03    MULTIPLE COMMONING BAR     1118
PMP04    PMP/04    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP05    PMP/05    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP06    PMP/06    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP07    PMP/07    MULTIPLE COMMONING BAR     1119
PMP08    PMP/08    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP10    PMP/10    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP12    PMP/12    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP13    PMP/13    MULTIPLE COMMONING BAR     1120
PMP14    PMP/14    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP16    PMP/16    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP17    PMP/17    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP20    PMP/20    MULTIPLE COMMONING BAR     1121
PMP25    PMP/25    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP31    PMP/31    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP32    PMP/32    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP33    PMP/33    MULTIPLE COMMONING BAR     1122
PMP35    PMP/35    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP42    PMP/42    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PMP54    PMP/54    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP55    PMP/55    MULTIPLE COMMONING BAR     1123
PMP56    PMP/56    MULTIPLE COMMONING BAR
PMP58    PMP/58    MULTIPLE COMMONING BAR    Distributor Viet Nam
PO152    POF/150/2    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PO153    POF/150/3    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1124
PO154    POF/150/4    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PO155    POF/150/5    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PO242    POF/240/2    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PO243    POF/240/3    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1125
PO244    POF/240/4    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PO952    POF/95/2    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PO953    POF/95/3    PERMANENT CROSS-CONNECTION
PO954    POF/95/4    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1126
PO955    POF/95/5    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF01    POF/01    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF02    POF/02    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF04    POF/04    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1127
POF05    POF/05    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF06    POF/06    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF0603    POF/06/03    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF07    POF/07    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1128
POF08    POF/08    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF0803    POF/08/03    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF09    POF/09    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF10    POF/10    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1129
POF11    POF/11    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF12    POF/12    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF13    POF/13    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF14    POF/14    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1130
POF16    POF/16    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF17    POF/17    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF20    POF/20    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF21    POF/21    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1131
POF33    POF/33    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF35    POF/35    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF42    POF/42    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF44    POF/44    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1132
POF53    POF/53    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF54    POF/54    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF55    POF/55    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF56    POF/56    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1133
POF57    POF/57    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POF70    POF/70    PERMANENT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POF73    POF/73    POF/73 PERMANENT CROSS CONNECTION
POF83    POF/83    PERMANENT CROSS-CONNECTION     1134
POF99    POF/99    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POMPASP    PN.35100013    PENS REACTIVATOR    Distributor Viet Nam
POS01    POS/01    PERMANENT CROSS-CONNECTION
POS06    POS/06    DISCONNECT CROSS-CONNECTION     1135
POS07    POS/07    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS08    POS/08    DISCONNECT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POS11    POS/11    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS12    POS/12    DISCONNECT CROSS-CONNECTION     1136
POS13    POS/13    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS14    POS/14    DISCONNECT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POS41    POS/41    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS42    POS/42    DISCONNECT CROSS-CONNECTION     1137
POS43    POS/43    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS44    POS/44    DISCONNECT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POS53    POS/53    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS62    POS/62    DISCONNECT CROSS-CONNECTION     1138
POS66    POS/66    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS72    POS/72    DISCONNECT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
POS77    POS/77    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS83    POS/83    PONTE DI PARALLELO SEZIONABILE     1139
POS91    POS/91    DISCONNECT CROSS-CONNECTION
POS93    POS/93    DISCONNECT CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PR001    PR/DIN/AC    MOUNTING RAIL
PR002    PR/DIN/AL    MOUNTING RAIL     1140
PR003    PR/3/AC    MOUNTING RAIL
PR004    PR/DIN/AS    MOUNTING RAIL    Distributor Viet Nam
PR005    PR/3/AS    MOUNTING RAIL
PR006    PR/3/PA    MOUNTING RAIL     1141
PR007    PR/3/PP    MOUNTING RAIL
PR009    PR/2/AC    MOUNTING RAIL    Distributor Viet Nam
PR010    PR/2/AS    MOUNTING RAIL
PR170    PR006-     PR006- DIN RAIL FOR KV8224 M     1142
PR901    PR/DIN/AC/SZ    MOUNTING RAIL
PR903    PR/3/AC/SZ    MOUNTING RAIL    Distributor Viet Nam
PR904    PR/DIN/AS/SZ    MOUNTING RAIL
PR905    PR/3/AS/SZ    MOUNTING RAIL     1143
PR906    PR/3/PA/SZ    MOUNTING RAIL
PR907    PR/3/PP/SZ    MOUNTING RAIL    Distributor Viet Nam
PR909    PR/2/AC/SZ    MOUNTING RAIL
PR910    PR/2/AS/SZ    MOUNTING RAIL     1144
PRP05    PRP/5/BIANCO    COVER FOR CROSS-CONNECTION
PRP05B    PRP/5/BLU    COVER FOR CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PRP05R    PRP/5/ROSSO    COVER FOR CROSS-CONNECTION
PRP06    PRP/6    COVER FOR CROSS-CONNECTION     1145
PRP07    PRP/7    COVER FOR CROSS-CONNECTION
PRP070G    PRP/7/G    COVER FOR CROSS-CONNECTION    Distributor Viet Nam
PRP08    PRP/8    COVER FOR CROSS-CONNECTION
PRP080G    PRP/8/G    COVER FOR CROSS-CONNECTION     1146
PRT01    PRT/P    SAFETY COVER
PRT02    PRT/M    SAFETY COVER    Distributor Viet Nam
PRT03    PRT/G    SAFETY COVER
PT3017B    PT3017B    LABEL CARRIER     1147
PT3017BA    PT3017BA    LABEL CARRIER
PT5217B    PT5217B    LABEL CARRIER    Distributor Viet Nam
PT5217BA    PT5217BA    LABEL CARRIER
PT7017B    PT7017B    LABEL CARRIER     1148
PT7017BA    PT7017BA    LABEL CARRIER ADHESIVE
PTC0100    PTC/1/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.    Distributor Viet Nam
PTC0102    PTC/1/02    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC0103    PTC/1/03    3 POLE CROSS CONNECTION     1149
PTC0105    PTC/1/05    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC0110    PTC/1/10    10 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0200    PTC/2/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC0202    PTC/2/02    2 POLE CROSS CONNECTION     1150
PTC0203    PTC/2/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC0205    PTC/2/05    5 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0210    PTC/2/10    10 POLE CROSS CONNECTION
PTC0300    PTC/3/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.     1151
PTC0302    PTC/3/02    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC0303    PTC/3/03    3 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0303S    PTC/3/03/S    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC0305    PTC/3/05    5 POLE CROSS CONNECTION     1152
PTC0305S    PTC/3/05/S    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC0307    PTC/3/07    7 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0307S    PTC/3/07/S    7 POLE CROSS CONNECTION
PTC0310    PTC/3/10    10 POLE CROSS CONNECTION     1153
PTC0400    PTC/4/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC0402    PTC/4/02    2 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0403    PTC/4/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC0403S    PTC/4/03/S    3 POLE CROSS CONNECTION     1154
PTC0405    PTC/4/05    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC0405S    PTC/4/05/S    5 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0407S    PTC/4/07/S    7 POLE CROSS CONNECTION
PTC0410    PTC/4/10    10 POLE CROSS CONNECTION     1155
PTC0500    PTC/5/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC0502    PTC/5/02    2 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0503    PTC/5/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC0505    PTC/5/05    5 POLE CROSS CONNECTION     1156
PTC0510    PTC/5/10    10 POLE CROSS CONNECTION
PTC0600    PTC/6/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.    Distributor Viet Nam
PTC0602    PTC/6/02    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC0603    PTC/6/03    3 POLE CROSS CONNECTION     1157
PTC0605    PTC/6/05    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC0610    PTC/6/10    10 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0800    PTC/8/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC0802    PTC/8/02    2 POLE CROSS CONNECTION     1158
PTC0803    PTC/8/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC0805    PTC/8/05    5 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC0810    PTC/8/10    10 POLE CROSS CONNECTION
PTC0990    PTC/SP    PTC COVER     1159
PTC0991    ‘PTC/SP/H2     PTC/SP/H2   COVER X PTC P. 5,2
PTC1000    PTC/10/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.    Distributor Viet Nam
PTC1002    PTC/10/02    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC1003    PTC/10/03    3 POLE CROSS CONNECTION     1160
PTC1005    PTC/10/05    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC1010    PTC/10/10    10 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC1100    PTC/11/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC1102    PTC/11/02    2 POLE CROSS CONNECTION     1161
PTC1103    PTC/11/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC1105    PTC/11/05    5 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC1110    PTC/11/10    10 POLE CROSS CONNECTION
PTC1600    PTC/16/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.     1162
PTC1602    PTC/16/02    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC1603    PTC/16/03    3 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC1605    PTC/16/05    5 POLE CROSS CONNECTION
PTC1610    PTC/16/10    10 POLE CROSS CONNECTION     1163
PTC2000    PTC/20/00    CROSS CONNECTION L = 250 MM.
PTC2002    PTC/20/02    2 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC2003    PTC/20/03    3 POLE CROSS CONNECTION
PTC2005    PTC/20/05    5 POLE CROSS CONNECTION     1164
PTC2010    PTC/20/10    10 POLE CROSS CONNECTION
PTC5100    PTC/51/0    10 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTC5102    PTC/51/0    2 POLE CROSS CONNECTION
PTC5103    PTC/51/0    3POLE CROSS CONNECTION     1165
PTC5105    PTC/51/0    5POLE CROSS CONNECTION
PTC5110    PTC/51/1    10 POLE CROSS CONNECTION    Distributor Viet Nam
PTCCK42    PTC/CK/42    42 POLES CROSS CONNECTION
PTD022    PTD022    LABEL CARRIER Æ 22     1166
PTD022A    PTD022A    LABEL CARRIER  22MM
PTD225    PTD225    LABEL CARRIER Æ 22,5    Distributor Viet Nam
PTD225A    PTD225A    LABEL CARRIER  22MM ADHESIVE
PTM    PTM    TAG HOLDER 40X16 mm – X DIN RAIL     1167
PTMS    PTMS    TAG HOLDER 40X7 mm – X DIN RAIL
PZ110    PZM.6    SAFETY COVER    Distributor Viet Nam
PZ112    PZD.6/SO    SUPPORT FOR SAFETY COVER
PZ112GR    PZD.6/SO/GR    SUPPORT FOR SAFETY COVER     1168
PZ113GR    PZD.10/SO/GR       TRUNKING PROTECTION GREY
PZ330    PZM.4    SAFETY COVER    Distributor Viet Nam
PZ331    PZD.4/SO    SUPPORT FOR SAFETY COVER
PZ331GR    PZD.4/SO/GR    SUPPORT FOR SAFETY COVER     1169
QBLOK1201    QBLOK1201    QBLOK.12/BLU TERM .16MMQ 12F BLU V0
QBLOK1202    QBLOK1202    QBLOK.12/TE TERM .16MMQ 12F GREEN  V0    Distributor Viet Nam
QBLOK1P160    QBLOK1P160A6    QBLOK1P160A6 DISTRIBUTION TERMINAL BOARD 1P-160A-6F.
QBLOK1P250    QBLOK1P250A10    1 POLE TERMINAL BOARDS 1P-250A-10F.     1170
QBLOK1P400    QBLOK1P400A10    1 POLE TERMINAL BOARDS 1P-400A-10F.
QBLOK2100    QBLOK2100    QBLOK2P100A7  TERM. 2P-100A-7F.    Distributor Viet Nam
QBLOK2125    QBLOK2125    QBLOK2P125A11  TERM. 2P-125A-11F.
QBLOK2126    QBLOK2126    QBLOK2P125A15  TERM. 2P-125A-15F.     1171
QBLOK4100    QBLOK4P100A7    4 POLES TERMINAL BOARDS – 100A-7F
QBLOK4125    QBLOK4P125A11    4 POLES TERMINAL BOARDS – 125A-11F    Distributor Viet Nam
QBLOK4126    QBLOK4P125A15    4 POLES TERMINAL BOARDS – 125A-15F
QBLOK4160S    QBLOK4P160A9    QBLOK4P160A9  DISTRIBUTION BOARD  160 A 9 F.B     1172
QBLOK4161N    QBLOK4P160A14    QBLOK4P160A14  DISTRIBUTION BOARD 160A 14 F.
QBLOK7001    QBLOK7001    QBLOK.7/BLU TERM.16MMQ 7F BLU V0    Distributor Viet Nam
QBLOK7002    QBLOK7002    QBLOK.7/TE MORS.16MMQ 7F VERDE V0
QPOL1105    POLM.11/TRA    11-POLE 16 MM² TRANSPARENT COVER TERMINAL BOARD     1173
QPOL1203    POLM.1215    12 POLES TERMINAL BOARDS – 1,5 MM²
QPOL1204    POLM.1215/TE    12 POLES TERMINAL BOARDS – 1,5 MM²    Distributor Viet Nam
QPOL1205    POLM.1215/BLU    12 POLES TERMINAL BOARDS – 1,5 MM²
QPOL1505    POLM.15/TRA    15-POLE 16 MM² TRANSPARENT COVER TERMINAL BOARD     1174
QPOL2100N    POLM.2/100/N    TERMINAL BOARDS 100A – 2 P.
QPOL2125N    POLM.2/125/N    TERMINAL BOARDS 125A – 2 P – 11 H..    Distributor Viet Nam
QPOL2126N    POLM.2/126/N    TERMINAL BOARDS 125A – 2 P – 15 H..

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thiết bị điện Cabur , Mo-đun Cabur , Bộ nguồn Cabur Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan