di-ot-ixys

Đi ốt IXYS, Bán dẫn chỉnh lưu IXYS, IGBT Modules IXYS Việt Nam

Đại lý Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS tại Việt Nam

Đại lý phân phối Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu, IGBT Modules tại Việt Nam .

Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS ,Powerex , Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico , Vishay , Westcode, techsem, Catalec …

HTP Tech là đại lý chuyên phân phối các loại Thiết bị điện relay, Diode bán dẫn, chỉnh lưu, Thyristor, SCR, SSR, Diode Module, Rectifier Modules IXYS : Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico, Vishay , Westcode, techsem, Catalec ….

Để biết thêm chi tiết về Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS tại Việt Nam .

Thyristor IXYS Việt Nam MCD500-22io1 DSA300I45NA MDD255-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD501-12io2 DSA300I100NA MDD255-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD501-16io2 DSA240X150NA MDD255-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD501-18io2 DSA240X200NA MDD255-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD501-22io2 DSA300I200NA MDD255-20N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD700-12io1W DSS2x61-0045A MDD255-22N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD700-16io1W DSS2x200-0008D MDD310-08N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD700-18io1W DSS2x81-0045B MDD310-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDA72-08N1B DSS2x121-0045B MDD310-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDA72-14N1B DSS2x160-0045A MDD310-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDA72-16N1B DSS2x111-008A MDD310-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD26-08N1B DSS2x41-01A MDD310-20N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD26-12N1B DSS2x61-01A MDD310-22N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD26-14N1B DSS2x160-01A MDD312-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD26-16N1B DSS2x101-015A MDD312-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD26-18N1B DSS2x101-02A MDD312-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD44-08N1B DSEP2x25-12C MDD312-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD44-12N1B DPF120X200NA MDD312-20N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD44-14N1B DPF240X200NA MDD312-22N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD44-16N1B DPF60XA400NA MDD600-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD44-18N1B DPF120X400NA MDD600-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD56-08N1B DPF240X400NA MDD600-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD56-12N1B DPF400C400NB MCC224-22io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD56-14N1B DSEP2x31-03A MCC224-24io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD56-16N1B DSEP2x61-03A MCC225-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD56-18N1B DSEP2x91-03A MCC225-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD72-08N1B DSEP2x31-04A MCC225-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD72-12N1B DSEP2x31-06A MCC225-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD72-14N1B DSEP2x31-06B MCC250-08io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD72-16N1B DSEP2x61-06A MCC250-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD72-18N1B DSEP2x91-06A MCC250-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD95-08N1B DSEP2x31-12A MCC250-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD95-12N1B DSEP2x60-12A MCC250-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD95-14N1B DSEP2x61-12A MCC255-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD95-16N1B DSEP2x101-04A MCC255-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam MDD95-18N1B DSEC240- MCC255-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCC220-16io1 MCD220-18io1 MCC255-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCC220-18io1 MCD225-12io1 MCC310-08io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCC224-20io1 MCD225-14io1 MCC310-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO25-16AO2 MCD225-16io1 MCC310-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO25-16NO2 MCD225-18io1 MCC310-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO30-08NO7 MCD250-08io1 MCC310-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO30-12NO7 MCD250-12io1 MCC310-22io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO30-16NO7 MCD250-14io1 MCC312-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO30-18NO7 VUO30-08NO3 MCC312-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO36-08NO8 VUO30-12NO3 MCC312-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO36-12NO8 VUO30-14NO3 MCC312-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO36-16NO8 VUO30-16NO3 MCC500-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO36-18NO8 VUO30-18NO3 MCC500-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO40-08NO6 VUO50-08NO3 MCC500-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO40-12NO6 VUO50-12NO3 MCC500-18io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO40-16NO6 VUO50-14NO3 MCC500-22io1
Thyristor IXYS Việt Nam VBO50-08NO7 VUO50-16NO3 MCC501-12io2
Thyristor IXYS Việt Nam VBO50-12NO7 VUO50-18NO3 MCC501-14io2
Thyristor IXYS Việt Nam VBO50-16NO7 VUO60-08NO3 MCC501-16io2
Thyristor IXYS Việt Nam VBO36-16NO8 VUO60-12NO3 MCC501-18io2
Thyristor IXYS Việt Nam MCC95-14io1B VUO60-14NO3 MCC501-22io2
Thyristor IXYS Việt Nam MCC95-16io1B VUO60-16NO3 MCC700-12io1W
Thyristor IXYS Việt Nam MCC95-18io1B VUO60-18NO3 MCC700-16io1W
Thyristor IXYS Việt Nam MCC132-08io1 VHF55-08IO7、 MCC700-18io1W
Thyristor IXYS Việt Nam MCC132-12io1 VHF55-12IO7、 VHF15-08iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC132-14io1 VHF55-14IO5、 VHF15-12iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC132-16io1 VHF55-16IO7、 VHF15-16iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC132-18io1 VHF85-12IO7、 VHF28-08iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC161-20io1 VHF85-14IO5、 VHF28-12iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC161-22io1 VHF125-12IO7 VHF28-14iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC162-08io1 VHF125-14IO7 VHF28-16iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC162-12io1 VHF125-16IO7 VHF36-12iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC162-14io1 VHFD16-08IO1 VHF36-14iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC162-16io1 VHFD16-12IO1 VHF36-16iO5
Thyristor IXYS Việt Nam MCC162-18io1 VHFD16-14IO1 MCO450-20
Thyristor IXYS Việt Nam MCC170-12IO1 VHFD16-16IO1 MCO500-12
Thyristor IXYS Việt Nam MCC170-14IO1 VHFD29-08IO1 MCO500-16
Thyristor IXYS Việt Nam MCC170-16IO1 VHFD29-12IO1 MCO600-12
Thyristor IXYS Việt Nam MCC170-18IO1 VHFD29-14IO1 MCO600-16
Thyristor IXYS Việt Nam MCC200-12io1 VHFD29-16IO1 MCD44-08IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC200-14io1 VHFD37-08IO1 MCD44-12IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC200-16io1 VHFD37-12IO1 MCD44-14IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC200-18io1 VHFD37-14IO1 MCD44-16IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC220-08io1 VHFD37-16IO1 MCD18-18IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC220-12io1 VGO36-08IO7 MCD56-08IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC220-14io1 VGO36-12IO7 MCD56-12IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC72-08io1B VGO36-14IO7 MCD56-14IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC72-12io1B VGO36-16IO7 MCD56-16IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC72-14io1B VGO55-08IO7 MCD56-18IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC72-16io1B VGO55-12IO7 MCD72-12IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC72-18io1B VGO55-14IO7 MCD72-16IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC94-20io1B VGO55-16IO7 MCD94-20IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC94-22io1B MCC19-12io1B MCD94-22IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC94-24io1B MCC19-14io1B MCD95-14IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC95-08io1B MCC19-16io1B MCD95-16IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCC95-12io1B MCC26-08io1B MCD95-12IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCD200-12io1 MCC26-12io1B MCD95-18IO1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCD200-14io1 MCC26-14io1B MCD132-08IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD200-16io1 MCC26-16io1B MCD132-12IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD200-18io1 MCC44-08io1B MCD132-14IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD224-20io1 MCC44-12io1B MCD132-16IO1 .
Thyristor IXYS Việt Nam MCD224-22io1 MCC44-14io1B MCD132-18IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD220-08io1 MCC44-16io1B MCD161-20IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD220-12io1 MCC44-18io1B MCD161-22IO1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD220-14io1 MCC56-08io1B MCD162-08io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD220-16io1 MCC56-12io1B MCD162-12io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCC56-18io1B MCC56-14io1B MCD162-14io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD162-18io1 MCC56-16io1B MCD162-16io1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD250-16io1 MCC19-12IO8B MDD95-20N1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCD250-18io1 MCC19-14IO8B MDD95-22N1B
Thyristor IXYS Việt Nam MCD255-12io1 MCC19-16IO8B MDD142-08N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD255-14io1 MCC26-08IO8B MDD142-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD255-16io1 MCC26-12io8B MDD142-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD255-18io1 MCC26-16io8B MDD142-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-08io1 MCC44-08IO8B MDD142-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-12io1 MCC44-12io8B MDD172-08N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-14io1 MCC44-16io8B MDD172-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-16io1 MCC56-08IO8B MDD172-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-18io1 MCC56-12io8B MDD172-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-20io1 MCC56-16io8B MDD172-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD310-22io1 MCC56-18IO8B MDD220-08N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD312-12io1 MCC72-08IO8B MDD220-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD312-14io1 MCC72-12io8B MDD220-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD312-16io1. MCC72-16io8B MDD220-16N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD312-18io1 MCC72-18IO8B MDD220-18N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD500-12io1 MCC95-08IO8B MDD250-08N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD500-14io1 MCC95-12io8B MDD250-12N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD500-16io1 MCC95-16io8B MDD250-14N1
Thyristor IXYS Việt Nam MCD500-18io1 MCC95-18IO8B MDD250-16N1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đi ốt IXYS, Bán dẫn chỉnh lưu IXYS, IGBT Modules IXYS Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan