chinh-luu-xamiden

Chỉnh lưu Ximaden , Thyristors Ximaden , Điốt bán dẫn Ximaden Việt Nam

Đại lý Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden tại Việt Nam

Đại lý phân phối Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu, IGBT Modules tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden ,Powerex , Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico , Vishay , Westcode, techsem, Catalec …

HTP Tech là đại lý chuyên phân phối các loại Thiết bị điện relay, Diode bán dẫn, chỉnh lưu, Thyristor, SCR, SSR, Diode Module, Rectifier Modules Ximaden: Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico, Vishay , Westcode, techsem, Catalec ….

Để biết thêm chi tiết về Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden Ximaden tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H260PF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H260PK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H260ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H260ZK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H275PF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H275PK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H275ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H275ZK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h3100pf Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3100PK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3100ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3100ZK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3100ZU Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3120PF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3120ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h3150pe Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3150ZE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h3200pe Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3200ZE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3220PE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3220ZE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h3250pd Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3250PE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3250ZE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h3300pd Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3300ZD Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3300ZE Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H330ZU Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3320PN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3320ZN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden h33220pe Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3340P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3340PN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3340ZN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3360PN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3360ZN Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3400 Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3400P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3400Z Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3450 Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3450P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3450Z Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3500 Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3500P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3500Z Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H350ZU Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3600P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H3600Z Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H360P Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H360PF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H360PK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H360ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H360ZK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H375PF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H375PK Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H375ZF Ximaden Thyristor Igbt Module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Ximaden H375ZK Ximaden Thyristor Igbt Module

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chỉnh lưu Ximaden , Thyristors Ximaden , Điốt bán dẫn Ximaden Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan