mau-thao-dailythietbivn.com_

Khớp Nối Deublin – Khớp Nối Thủy Lực Deublin Việt Nam

Đại lý phân phối khớp nối Deublin tại Việt Nam – Khớp Nối Deublin – Khớp Nối Thủy Lực Deublin

Khớp nối Deublin Việt Nam chuyên gia về : Khớp nối xoay Deublin  , Ống kết nối Deublin , Khớp nối quay Deublin , khớp nối thủy lực Deublin, khớp nối khí nén Deublin , khớp nối hơi Deublin, Đầu cảm biến hơi Deublin , Khớp nối nhanh Deublin , Khớp nối trục Deublin , Khớp nối công nghiệp Deublin, Khớp nối khí nén Deublin, Co nước Deublin , đầu nối Deublin , khớp nối dầu Deublin , khớp nối nhớt Deublin , khớp hơi Deublin , xi nhông Deublin…

Deublin Việt Nam là nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị cơ khí cho phép chuyển các chất lỏng áp lực từ một nguồn cố định vào máy quay để sưởi ấm, làm mát hay chuyển giao chất lỏng .

Khớp nối Deublin (Mỹ) được thành lập năm 1945 và đến nay đã trở thành hãng sản xuất lớn nhất thế giới các thiết bị khớp nối quay (rotary or rotating union).

Khớp nối xoay Deublin là một thiết bị cơ khí chính xác có ứng dụng chuyển lưu chất (nước, khí) từ một nguồn tĩnh (như đường ống) sang một nguồn động (như lô sấy). Khớp nối xoay Deublin đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp: Ngành giấy, ngành thép, ngành in, thủy nhiệt điện…

Một số model Khớp Nối Deublin – Khớp Nối Thủy Lực Deublin tại Việt Nam :

Khớp xoay Deublin “355-021-222 , 543980/Y0303 , 13114 “
Khớp Nối Quay TK-L50
Đầu cảm biến hơi Deublin 1102-070-079 , 820210/S0310
ống kết nối Deublin TC / C 3/4 BSP RH
Ống kết nối Deublin UNION 1 BSP RH
Khớp nối xoay Deublin   155-000-001061
UNION 3 / 4-16 UNF RH  155-000-021
Khớp nối Deublin  UNION 3 / 4-16 UNF RH  155-000-021012
Khớp nối xoay Deublin UNION 3 / 4-16 UNF RH  155-000-021061
Khớp nối xoay Deublin UNION 1-14 UNS RH  155-000-062
Khớp nối xoay Deublin UNION 1/2 BSP RH  155-000-151
Khớp nối xoay Deublin UNION 1/2 BSP RH  155-000-151199
Liên minh 1/2 NPT RH 157-000-001061
Khớp nối Deublin UNION 3 / 4-16 UNF RH 157-000-021
Khớp nối Deublin UNION 3 / 4-16 UNF RH
Khớp nối Deublin UNION 3 / 4-16 UNF RH 157-000-021012
Khớp nối Deublin UNION 3 / 4-16 UNF RH 157-000-021061
Khớp nối Deublin UNION 1/2 BSP RH 157-000-151
Khớp nối Deublin UNION 1/2 BSP RH 157-000-151199
SC / SC 1/2 NPT RH 157-050-001
SC / SC 1/2 NPT RH 157-050-001012
Khớp nối Deublin UNION SC / SC 3 / 4-16 UNF RH
Khớp nối Deublin UNION SC / SC 3 / 4-16 UNF RH 157-050-021
Deublin vietnam  UNION SC / SC 3 / 4-16 UNF RH 157-050-021012
Deublin vietnam  UNION SC / SC 3 / 4-16 UNF RH 157-050-021061
Deublin vietnam  UNION SC / SC 1/2 BSP RH 157-050-151
Deublin vietnam  UNION SC / SC 1/2 BSP RH 157-050-151199
Deublin vietnam  UNION 1-14 UNS RH 255-000-003
Deublin vietnam  UNION 1-14 UNS RH 255-000-003043
Deublin vietnam  UNION 1-14 UNS RH 255-000-003075
1/2 NPT RH 255-000-018
1/2 NPT RH 255-000-018044
3/4 NPT RH 255-000-020043
Khớp nối Deublin  255-000-020 3/4 NPT RH
3/4 NPT RH 255-000-020075
Deublin vietnam  UNION 3/4 BSP RH 255-000-284
Deublin vietnam  UNION 3/4 BSP RH 255-000-284368
Deublin vietnam  UNION CG / C 1-14 UNS HR 1248 255-012-016
Deublin vietnam  UNION TC / C 3/4 BSP RH 255-023-445
Deublin vietnam  CG / C 3/4 NPT RH 255-026-020
Deublin vietnam  TC / C 3/4 NPT RH 255-052-255
TC / C 3/4 NPT RH
Deublin vietnam  UNION TC / C 1-14 UNS RH 255-052-258
Deublin vietnam  UNION TC / C 3/4 BSP RH 155-000-152
UNION 1/2 BSP LH
Khớp nối Deublin  155-000-152199
UNION 1/2 BSP LH 155-000-152471
UNION CG/C 1/2 BSP RH 155-1001-151199
UNION CG/C 1/2 NPT RH 155-139-001
UNION CG/C 1/2 BSP RH 155-139-151
UNION TC/C 1/2 NPT RH
 155-208-113 UNION TC/C 1/2 NPT RH
 155-208-113061 UNION TC/C 1/2 BSP RH
 155-208-252 UNION TC/C 1/2 BSP RH
 155-208-252471
Khớp nối Deublin UNION 1/2 NPT RH
 157-000-001 UNION 1/2 NPT RH
 157-000-001061 UNION 1/2 NPT LH
 157-000-002 UNION 1/2 NPT LH
 157-000-002061 UNION 3/4-16 UNF RH
 157-000-021 UNION 3/4-16 UNF RH
 157-000-021012 UNION 3/4-16 UNF RH
 157-000-021061 UNION 3/4-16 UNF LH
 157-000-022 UNION 3/4-16 UNF LH
 157-000-022012 UNION 3/4-16 UNF LH
 157-000-022061 UNION 1/2 BSP RH
 157-000-151 UNION 1/2 BSP RH
Khớp nối Deublin  157-000-151199
UNION 1/2 BSP LH
 157-000-152 UNION 1/2 BSP LH
 157-000-152199 UNION 1/2 BSP LH
 157-000-152471 UNION SC/SC 1/2 NPT RH
 157-050-001 UNION SC/SC 1/2 NPT RH
 157-050-001012 UNION SC/SC 1/2 NPT LH
 157-050-002 UNION SC/SC 1/2 NPT LH
 157-050-002012 UNION SC/SC 3/4-16 UNF RH
 157-050-021 UNION SC/SC 3/4-16 UNF RH
 157-050-021012 UNION SC/SC 3/4-16 UNF RH
 157-050-021061 UNION SC/SC 3/4-16 UNF LH
 157-050-022
Khớp nối Deublin UNION SC/SC 3/4-16 UNF LH
UNION SC/SC 1/2 BSP RH
 157-050-151 UNION SC/SC 1/2 BSP RH
 157-050-151199 UNION SC/SC 1/2 BSP LH
 157-050-152 UNION SC/SC 1/2 BSP LH
 157-050-152199 UNION 1-14 UNS RH
 255-000-003 UNION 1-14 UNS RH
 255-000-003043 UNION 1-14 UNS RH
 255-000-003075 UNION 1/2 NPT RH
 255-000-018 UNION 1/2 NPT RH
 255-000-018044 UNION 3/4 NPT RH
 255-000-020 UNION 3/4 NPT RH
 255-000-020043 UNION 3/4 NPT RH
Khớp nối Deublin  255-000-020075
UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021 UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021043
Khớp nối Deublin UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021044 UNION 3/4 NPT LH 255-000-021075
UNION 1-14 UNS LH
Khớp nối Deublin  255-000-027
UNION 1-14 UNS LH  255-000-027026
UNION 1-14 UNS LH
Khớp nối Deublin UNION 3/4 BSP RH
 255-000-284 UNION 3/4 BSP RH
 255-000-284368
Khớp nối Deublin UNION 3/4 BSP LH
 255-000-285 UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248
 255-012-016 UNION TC/C 3/4 BSP RH
 255-023-445
Khớp nối Deublin UNION CG/C 3/4 NPT RH
 255-026-020 UNION TC/C 3/4 NPT RH
 255-052-255 UNION TC/C 3/4 NPT RH
 255-052-255043 UNION TC/C 3/4 NPT LH
 255-052-256 UNION TC/C 1-14 UNS RH
 255-052-258 Khớp nối Deublin UNION TC/C 3/4 BSP RH
 255-052-445 UNION TC/C 3/4 BSP RH
 255-052-445368
Khớp nối Deublin UNION CG/C 3/4 NPT RH
 255-056-020 UNION CG/C 3/4 BSP RH
 255-056-284
Khớp nối Deublin UNION TC/C M22X1.5 RH
 255-265-487 UNION M27X1.5 RH 28MM PLT
 255-269-458 Khớp nối Deublin UNION TC/C 1-14 UNS RH
 255-296-258 UNION CG/C 3/4 NPT RH
 255-324-976
Khớp nối Deublin UNION CG/C 3/4 NPT RH
 255-352-035 UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248
 255-358-016
Khớp nối Deublin UNION CG/C 3/4 NPT RH
 255-417-020 UNION 3/4 BSPT RH
 255-900-717
Khớp nối Deublin UNION 1-14 UNS RH
 257-000-003044 UNION 3/4 NPT RH
Khớp nối Deublin  257-000-020
UNION 3/4 NPT RH
 257-000-020043
Khớp nối Deublin UNION 3/4 NPT RH
 257-000-020075
Khớp nối Deublin UNION 3/4 NPT LH
 257-000-021 UNION 1-14 UNS LH
Khớp nối Deublin  257-000-027
Khớp nối xoay Deublin UNION 1/2 BSP RH
Khớp nối xoay Deublin UNION 1/2 BSP RH  155-000-151471
Khớp nối xoay Deublin UNION CG / C 1/2 BSP RH  155-1001-151199
Khớp nối xoay Deublin CG / C 1/2 NPT RH  155-139-001
Khớp nối xoay Deublin UNION CG / C 1/2 BSP RH  155-139-151
TC / C 1/2 NPT RH 155-208-113
Khớp nối xoay Deublin TC / C 1/2 NPT RH 155-208-113061
Khớp nối xoay Deublin UNION TC / C 1/2 BSP RH 155-208-252
Khớp nối Deublin UNION TC / C 1/2 BSP RH 155-208-252471
1/2 NPT RH 157-000-001
Khớp nối Deublin  255-000-020075
UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021 UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021043
Khớp nối Deublin UNION 3/4 NPT LH
 255-000-021044 UNION 3/4 NPT LH 255-000-021075
UNION 1-14 UNS LH
Khớp nối Deublin  255-000-027

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Khớp Nối Deublin – Khớp Nối Thủy Lực Deublin Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan