mau dailythietbivn.com2

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt nam

Đại lý Động cơ hộp số Rossi tại Việt Nam

Rossi vietnam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi , động cơ bánh răng xoắn ốc Rossi , Gearmotors Rossi , Motor Giảm Tốc Rossi …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Động cơ hộp số Rossi tại Việt Nam.

Một số model Động cơ hộp số giảm tốc Rossi Việt Nam :

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R-31-64-UP2A WA: 1213429

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A  WA: 1227053

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A WA: 1206959

+Động cơ liền hộp đồng trục – Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục song song – Parallel Shaft Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vuông góc – Bevel Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vít bánh vít – Worm Geared Motor

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 63 UP2A 63 B5 117

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 64 UP2A 63 B5 122

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 80 UP2A 71 B5 104

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 81 UP2A 71 B5 139

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 100 UP2A 80 B5 104

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 125 UP2A 90S B5 105

Động cơ  giảm tốc Rossi MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31

Động cơ  giảm tốc Rossi MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18

Động cơ Rossi MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5

Động cơ Rossi MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3

Động cơ Rossi MR CI 200 UO2A 180M B5 19.7

Động cơ Rossi MR CI 225 UO2A 225 B5 16

Động cơ Rossi MR CI 250 UO2A 225 B5 22.3

Động cơ Rossi MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8

Động cơ Rossi MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4

Động cơ Rossi MR C2I 160 UO2A 100 B5 129

Động cơ Rossi MR C2I 180 UO2A 100 B5 158

Động cơ Rossi MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4

Rossi vietnam  MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125

Rossi vietnam  MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98.5

Rossi vietnam  MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154

Rossi vietnam  MR C2I 320 UO2A 200 B5 103

Rossi vietnam  MR C2I 321 UO2A 200 B5 129

Rossi vietnam  MR C2I 360 UO2A 200 B5 161

Rossi vietnam  R 2I 400 UP1A/9.86

Rossi vietnam  R 2I 401 UP1A/9.86

Rossi vietnam  R 2I 450 UP1A/11.4

Rossi vietnam  R 2I 451 UP1A/11.4

Động cơ hộp số Rossi R 2I 500 UP1A/14

Động cơ hộp số Rossi R 2I 501 UP1A/14

Động cơ hộp số Rossi R 2I 560 UP1A/14.2

Động cơ hộp số Rossi R 2I 561 UP1A/14.2

Động cơ hộp số Rossi R 2I 630 UP1A/14.3

Động cơ hộp số Rossi R 2I 631 UP1A/14.3

Động cơ hộp số Rossi R 4I 400 UP1A/125

Động cơ hộp số Rossi R 4I 401 UP1A/125

Động cơ hộp số Rossi R 4I 450 UP1A/127

Động cơ hộp số Rossi R 4I 451 UP1A/127

Động cơ điện Rossi R 4I 500 UP1A/129

Động cơ điện Rossi R 4I 501 UP1A/129

Động cơ điện Rossi R 4I 560 UP1A/131

Động cơ điện Rossi R 4I 561 UP1A/131

Động cơ điện Rossi R 4I 630 UP1A/134

Động cơ điện Rossi R 4I 631 UP1A/134

Động cơ điện Rossi R C2I 400 UO1A/19.7

Động cơ điện Rossi R C2I 401 UO1A/19.7

Động cơ điện Rossi R C2I 450 UO1A/22.7

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 451 UO1A/22.7

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 500 UO1A/22.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 501 UO1A/22.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 560 UO1A/25.4

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 561 UO1A/25.4

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 630 UO1A/28.6

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 631 UO1A/28.6

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 400 UP1A/25.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 401 UP1A/25.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 450 UP1A/29.1

R 3I 451 UP1A/29.1

R 3I 500 UP1A/28.7

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R 3I 501 UP1A/28.7

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R 3I 560 UP1A/29.1

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R 3I 561 UP1A/29.1

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R 3I 630 UP1A/27.4

R 3I 631 UP1A/27.4

R CI 400 UO1A/7.76

R CI 401 UO1A/7.76

R CI 450 UO1A/8.12

R CI 451 UO1A/9.33

R C3I 400 UO1A/130

R C3I 401 UO1A/130

R C3I 450 UO1A/130

R C3I 451 UO1A/130

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R C3I 500 UO1A/130

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R C3I 501 UO1A/130

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R C3I 560 UO1A/130

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam R C3I 561 UO1A/130

R C3I 630 UO1A/132

R C3I 631 UO1A/132

MR E 57 F C 2 L N i=3.4 11×30 M5 75 60 m…

MR E 84 F C 2 L N i=3.4 11×30 M5 75 60 m…

MR E 112 F C 2 L N i=3.4 14×40 M6 100 80…

MR E 143 F C 2 L N i=3.4 19×50 M8 130 11…

MR E 181 F C 2 L N i=3 28×82 M12 215 180…

MR EC 84 F O 2 L N i=3.4 11×30 M5 75 60 …

MR EC 112 F O 2 L N i=3.4 14×40 M6 100 8…

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR EC 143 F O 2 L N i=3.4 19×50 M8 130 1…

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2E 57 F C 2 L N i=11.6 11×30 M5 75 60…

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2E 84 F C 2 L N i=11.6 11×30 M5 75 60…

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2E 112 F C 2 L N i=11.6 14×40 M6 100 …

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam MR 2E 143 F C 2 L N i=11.6 19×50 M8 130 …

MR 2E 181 F C 2 L N i=12 28×82 M12 215 1…

MR 2EC 84 F O 2 L N i=11.6 11×30 M5 75 6…

MR 2EC 112 F O 2 L N i=11.6 14×40 M6 100…

MR 2EC 143 F O 2 L N i=11.6 19×50 M8 130…

HB 63A 2 B5

HB 71A 2 B5

HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)

HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)

HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)

HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP)

HB2 225S 4 B5-IE2(ErP)

HB2 250M 2 B5-IE2(ErP)

HB2 280S 2 B5-IE2(ErP)

HBF 63A 2 B5

HBF 71A 2 B5

HBF 80A 2 B5

HBF 90S 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBF 100LA 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBF 112M 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBF 132S 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBF 160SA 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBF 160MR 2 B5R

HBF 180M 2 B5

HBF 200L 2 B5R

HBZ 63A 2 B5

HBZ 71A 2 B5

HBZ 80A 2 B5

HBZ 90S 2 B5

HBZ 100LA 2 B5

HBZ 112M 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBZ 132S 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBZ 160SA 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBZ 160MR 2 B5R

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBZ 180M 2 B5

Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt Nam HBZ 200L 2 B5R

Tag : Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều kiển chuyển động Rossi.

+Động cơ liền hộp đồng trục – Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục song song – Parallel Shaft Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vuông góc – Bevel Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vít bánh vít – Worm Geared Motor

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động cơ hộp số Rossi Gearmotor Việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan