dai-ly-ixys-viet-nam

Đại Lý IXYS tại Việt Nam , Diode IXYS , Thiết bị bán dẫn IXYS tại Việt Nam

Đại lý Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS tại Việt Nam

Đại lý phân phối Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu, IGBT Modules tại Việt Nam .

Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS ,Powerex , Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico , Vishay , Westcode, techsem, Catalec …

HTP Tech là đại lý chuyên phân phối các loại Thiết bị điện relay, Diode bán dẫn, chỉnh lưu, Thyristor, SCR, SSR, Diode Module, Rectifier Modules IXYS : Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico, Vishay , Westcode, techsem, Catalec ….

Để biết thêm chi tiết về Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Chỉnh lưu IXYS – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0431SC06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC04B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC04C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC04D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC06B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0515WC06D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0838LC06B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0838LC06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS04B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS04C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS04D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS06B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0848YS06D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LC12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LC12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LC12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS08E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS08F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1007LS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1063CH60 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P1063CH65 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P200CH12 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P201CH60 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P201CH65 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P202CH08 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P202CH10 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P202CH12 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P205CH12 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P214CH04 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P214CH06 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P214CH08 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P215CH04 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P215CH08 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P270CH04 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P270CH06 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P280SH04 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P280SH06 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P300SH12 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P300SH800 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P410CH60 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P410CH65 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P440CH32 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P440CH36 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P480CH30 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P480CH32 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P855CH40 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P855CH44 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P855DH40 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P855DH44 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P880CH36 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P880CH42 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P880DH36 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P880DH42 IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS12H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS12J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS14E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS14F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS14H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS14J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS16E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS16F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS16H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0472YS16J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS10F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS14D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS14E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0487YS14F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS08E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0577YS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS08E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS08F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS10F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0633YS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LC14G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LC14H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LC16G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LC16H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS14G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS14H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS14J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS16G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS16H IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0717LS16J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC20J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC22J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC22K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC25J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC25K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC25L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LC25M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS20J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS20L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS20M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS22J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS22K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS22M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS25J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS25K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS25L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0736LS25M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LC06A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LC10A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LC10B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS06A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS06B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS10A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS10B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0809LS10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC14C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC14D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC14E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LC14F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS10F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS10G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS12G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS14D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS14E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS14F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0830LS14G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC18K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC18L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC18M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC20L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC20M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC21K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC21L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LC21M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS16K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS16L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS16M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS18K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS18L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS18M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS20L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS20M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS21K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS21L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0878LS21M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC10A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC10B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC12A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC12B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LC12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS08A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS08B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS08E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS10A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS10B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS12A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS12B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0929LS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LC12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS08E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS08F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS10C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS10D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS10E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS10F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS12C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS12D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0964LS12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LC08A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LC08B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LC08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS04A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS04B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS04C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS06A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS06B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS06C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS08A IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS08B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R0990LS08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC18J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC18K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC18L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC18M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC20J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC20L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC20M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC21J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC21K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC21L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NC21M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS18J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS18K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS18L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS18M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS20J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS20K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS20L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS20M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS21J IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS21K IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS21L IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1124NS21M IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC32P IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC32R IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC32S IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC32T IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC34R IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC34S IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC34T IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS R1127NC36R IXYS Thyristor igbt

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0366WC08B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0366WC08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0366WC08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0367WC12E IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0367WC12F IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0367WC12G IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC04B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC04C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC04D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC08B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC08C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0389WC08D IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0431SC04B IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0431SC04C IXYS Thyristor igbt module

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors IXYS P0431SC06B IXYS Thyristor igbt module

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại Lý IXYS tại Việt Nam , Diode IXYS , Thiết bị bán dẫn IXYS tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan