chinh-luu-powerex

Chỉnh lưu Powerex , Thyristors Powerex , Đại Lý Powerex tại Việt Nam

Đại lý Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex tại Việt Nam .

Đại lý phân phối Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu, IGBT Modules tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex , Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico , Vishay , Westcode, techsem, Catalec …

HTP Tech là đại lý chuyên phân phối các loại Thiết bị điện relay, Diode bán dẫn, chỉnh lưu, Thyristor, SCR, SSR, Diode Module, Rectifier Modules : Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico, Vishay , Westcode, techsem, Catalec ….

Để biết thêm chi tiết về Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DX-34SA 1700V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DX1-24NFJ 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-12NF 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-24A 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-24NF 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-24NFH 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-24S 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DY-34A 1700V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300E3U-12H 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300E3Y6-24NFH 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300EXS-24S 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM35MXA-24S 1200V 35A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400C1Y-24S 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-12F 600V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-12H 600V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-12NFH 600V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-24F 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-24H 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-24NFH 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-24NFJ 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-34KA 1700V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-12NF 600V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-24A 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-24NF 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-34A 1700V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-50H 2500V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DY-66H 3300V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400E2G-130H 6500V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400E3Y6-24NFH 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400E4G-130H 6500V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HA-24A 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HB-90H 4500V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HG-130H 6500V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HG-66H 3300V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HU-24F 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400HU-24H 1200V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM450DX-24S 1200V 450A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM450DX-24S1 1200V 450A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM450DX-34SA 1700V 450A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM450DXL-34SA 1700V 450A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM450DY-24S 1200V 450A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM500HA-34A 1700V 500A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50BU-24H 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50DU-24F 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50DU-24H 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50DY-12H 600V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50E3U-24H 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50MXA-24S 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50RL-24NF 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50TL-24NF 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50TU-24F 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM50TU-24H 1200V 50A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DU-12NFH 600V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DU-24NF 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DU-24NFH 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DX-24S1 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DXL-24S 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DXL-34SA 1700V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DY-12NF 600V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DY-24A 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DY-24S 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DY-34H 1700V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600E2Y-34H 1700V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600E3U-12NFH 600V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HA-24A 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HA-5F 250V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HB-90H 4500V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HG-130H 6500V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HG-90H 4500V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HU-12F 600V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HU-12H 600V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HU-24F 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600HU-24H 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM750HG-130R 6500V 750A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75BU-12H 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75DU-12F 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75DU-12H 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75DU-24F 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75DU-24H 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75DY-34A 1700V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75E3U-12H 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75E3U-24H 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75MX-12A 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75MXA-24S 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75RL-12NF 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75RL-24NF 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75RX-24S 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75RX-34SA 1700V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TF-24H 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TL-12NF 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TU-12F 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TU-12H 600V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TU-24F 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TU-24H 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM75TX-24S 1200V 75A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800DY-24S 1200V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800DZ-34H 1700V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800E2C-66H 3300V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800E6C-66H 3300V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HA-34H 1700V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HB-50H 2500V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HB-66H 3300V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HC-66H 3300V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HC-90R 4500V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM800HG-90R 4500V 800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900DU-24NF 1200V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900DUC-24NF 1200V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900DUC-24S 1200V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900HB-90H 4500V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900HC-90H 4500V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM900HG-90H 4500V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CP10TD1-24A 1200V 10A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CP15TD1-24A 1200V 15A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CP25TD1-24A 1200V 25A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CT300DJH060 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QIC6508001 6500V 85A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3310006 3300V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3320002 3300V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3320004 3300V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3330001 3300V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3340001 3300V 400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID3350001 3300V 500A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID4515001 4500V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID4515002 4500V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID4515004 4500V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID4520002 4500V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QID6508001 6500V 85A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QIF4515002 4500V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QIS1260015 1200V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QIS1760002 1700V 600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex QIS1790001 1700V 900A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-24NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-12NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-12NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-24NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DU-24NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM400DU-24NFH
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM600DU-24NFH

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chỉnh lưu Powerex , Thyristors Powerex , Đại Lý Powerex tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan