mau thao-dailythietbivn.com

Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount – Đại Lý Rosemount Việt Nam

Đại lý đồng hồ lưu lượng , cảm biến Rosemount tại Việt Nam

đồng hồ đo lưu lượng Rosemount xác định các tiêu chuẩn cho sự đổi mới và độ tin cậy cho ngành công nghiệp sản xuất dây truyền . Emerson cung cấp giải pháp truyền để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng trên các dây truyền nhà máy , xí nghiệp, dự án…

đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như : Năng lượng thay thế , hóa chất , thực phẩm và nước giải khát , khoa học đời sống, hàng hải , kim loại và khai thác mỏ , dầu khí , năng lượng , nước và nước thải , sản xuất thép…

Rosemount  vietnam chuyên gia về : Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm biến đo mức nước Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount , đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount , đồng hồ đo lưu lượng Rosemount , máy đo nhiệt độ Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đầu dò Rosemount …

Cảm Biến Rosemount : Cảm biến áp suất Rosemount , cảm biến đo dộ điện dẫn Rosemount …

 

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối đồng hồ đo lưu lượng Rosemount, Cảm Biến Rosemount  tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm Biến Rosemount  xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model đồng hồ đo lưu lượng , áp suất , nhiệt độ Rosemount Việt Nam :

đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 2090PG1S22A1Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG3A2B21JB4E7M6Q4Q8S1+1199WDD10ARFW24DAA7G
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount code: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1A0227+1199WDE60AFFWG6CA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1+1199WDE60AFFWG6CA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1A0227+1199WDE60AFFWG6CA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount code: R/475-FP1EKLUGMT/S
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 475HP1EKLUGMT
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 248HANANONS(0-1200℃)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8S5Q4Q8+0305RC52B11B4L4SG(Range:0~248KPa)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1151GP8S22B1DF
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1151DP5S22B1DF
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1151DP4S22B1DF
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1151DP7S22B1DF
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051S1CA5A2E11A1JA01B1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD2A22A1AM5B4 (0-62.2KPa)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3144PD1A1NAB5M5Q4XA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 2090PG2S22C1Q4 (Range: 0-4bar)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 644HANAXA+0185G003K1Z0150Y0510G02XA (0-600℃)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 211010ANA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG2A2B21AE5M5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3144PD6A1I1B4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount  21101 0ANA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount  0499ACL-01-54
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1056-01-24-38-NA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG 2A2B2BB4I1M5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG 4A2B2BB4I1M5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG 5A2B2BB4I1M5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 475HP1EKLUGMTA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 396P-01-10-55-41
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 644R-A-NA (Made in Ameirca)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount FS-67CFR-239
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code: 2110 1 0A NA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051 CD2A22A1KM6B4K5P9Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD2A22A1AM5B4DFQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG1A22A1AM5B4DFQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG2A23A1AM5B4DFQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG1A2B31AB4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG2A2B21AB4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG3A2B21AB4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG4A2B21AB4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount  2088G1S22A1S1M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1199WDA95AFFW71DA001
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG4A22A1KI1L4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 (Without VALVE MANIFOLD Code)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG4A02A1KI1S5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 644HAI1XAS1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051S2CD2A2A11A1AM5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount code: 3051S2TG1A2E11A1AQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount (Please provide the range before buying)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount code: 3144D1I1B4M5F5Q5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct type: 3144PD1A1I1B4M5F5QS
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code: CD5A02A1ASJE8M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Correct type:3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4     0~3000KPA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount  (“S5”,means “integrated valve”)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Valve model:+0301RC32B11B4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount model: 0078G11C30N160E1         (wrong)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Correct type:0078D11C30N160E1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3144P D1A1K1B4M5F5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code:1151DP3E12B1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Replacement: 3051CD2A02A1AH2B1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051L4AA0TC21ABM5F1Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code:  141- 06- 14- 54
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TA5A2B2TBM5K5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Correct: 3051TA5A2B21BM5K5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1199WPC20SSCW30LA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 1199MPC15SSCW30LA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code: 1151DP4S22B2M4I1S2Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount +1199DDC56DPFWJGDA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount change: 3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount +1199DDC56DPFWJGDA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount (made in china)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 248 HANAU 2NS
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG3A2C21AM5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A02A1AM6S5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 305RC52B11B4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 248 HANANONSC4Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code: 1151DP4S22B2M4I1S2Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount +1199DDC56DPFWJGDA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount change: 3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount +1199DDC56DPFWJGDA00
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount (made in china)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount A set (one transmitter ,two Remote transmission flanges and two seals)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount DP5E22C-B1 (made in china)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4+0306RT22AA11 (1Set)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD1A02A1AH2B1
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 644RANAQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 211010ANA
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8732ESTT2A1ED
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 2700R11DCZEZZZ
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG4A22A1AB4DFQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051TG-4-A2C21AQ4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount code: 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4 + 0306RT22BA11
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CG4A22A1BB4M5
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 248 HANAU 2NS
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Code: 3051TG521AE8Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Correct: 051TG5A2B21AE8Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3144P D1A1E5B4M5T1C4Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 644R-AI5C4Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3144P D1A1E5B4M5T1C4Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A02A1AM5T1Q4Q8
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8(Cal: 0 … 642.07 mBar (0 … 60 Kg/s)
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A02A1AM5T1Q4Q8
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8(Cal: 0 … 981.54 mBar (0 … 62 Kg/s )
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 2051TG4A2B21JS5B4I1M5Q4
đồng hồ đo lưu lượng Rosemount correct: 2051TG4A2B21JS5B4I1M5Q4 + 0306RT22BA11

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount – Đại Lý Rosemount Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan