Đại lý van Buschjost Nó đã được một chặng đường dài từ hội thảo cho động cơ điện được thành lập vào năm 1933 bởi Friedrich Buschjost cho người chơi toàn cầu của ngày hôm nay. Chúng tôi đã được sản xuất van từ tính từ năm 1953. Là thành viên của IMI Cơ khí chính xác, chúng tôi là một nhà lãnh đạo thị trường trong quá trình đa phương tiện và van.

Van điện từ Buschjost Việt Nam chuyên về : Van điện từ Buschjost, Van thủy lực Buschjost, Xi lanh khí nén Buschjost, Van khí nén Buschjost,Van Áp suất cao Buschjost, van lọc bụi Buschjost, Van góc Seat Buschjost

Van điện từ Solenoil DN32
Vật liệu: SS AISI 316, coil 24 VDC, hút trực tiếp
Áp lực: 0-16 bar
Hiệu: Buschjost
Van điện từ Solenoil DN32
Vật liệu: SS AISI 316, coil 24 VDC, hút gián tiếp
Áp lực: 0-10 bar
Hiệu: Buschjost
Van điện từ Solenoil DN50
Vật liệu: SS AISI 316, coil 24 VDC, hút trực tiếp
Áp lực: 0-16 bar
Hiệu: Buschjost
Xuất xứ: Đức

SXE9573-170-01(24VDC-2W)
 Buschjost viet nam SXE9573-170-00/TM1502
 Buschjost viet nam PRA/182063/M/125
 R73G-3GK-RMN
 PRA/182063/M/125
 R73G-3GK-RMN
 F73C-4BD-AD0
 RM/930H/100
 RM/930/100
 B38-254-B1MA
 V035551.B01
 A5474
 B38 – 254- B1MA
 V035551.B01
 SPGB/BRR/36182
 QA/8063/00
 QA/8063A/00
 B38-242-B1KA
 SPGB/BRR/36182
 V096516R-E213A
 8240200.9100.230.50
 4095712.9000.02400
4012898
9511602
 9511602.0800.024.00
 8240200.9101.230.50
 Buschjost viet nam 8240200.9101.23050
 B38-242-B1KA
 QA/8063/00
 QA/8063A/00
 M/6010/15
 M/6016/15
 X3367702
4012898
 CYL. 40/16X20
 X3367702
 M/1525/75
 B07-201-M3KG
Van điện từ Buschjost BUE100-02868
 8550586.8404.23049
 series 85500
 11400-2G/PG103
 8247200.9101.23050
 B38-242-B1KA
 V096516R-E213A