dai-ly-powerex-viet-nam

Đại Lý Powerex tại Việt Nam, Điốt bán dẫn Powerex, Diode chỉnh lưu Powerex

Đại lý Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex tại Việt Nam .

Đại lý phân phối Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu, IGBT Modules tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex , Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico , Vishay , Westcode, techsem, Catalec …

HTP Tech là đại lý chuyên phân phối các loại Thiết bị điện relay, Diode bán dẫn, chỉnh lưu, Thyristor, SCR, SSR, Diode Module, Rectifier Modules : Bourns, Crydom, Fairchild, Hitachi, IR, Kejikeyi, Midori Precisions, Nihon-Niec, Powerex, Saishemok, Semikron, Sakae, Sanrex, fuji, hitachi, Mitsubishi ,Toshiba, Vicor,  Ximaden, ABB, Catelec, Danfoss, Dynex, Poseico, Vishay , Westcode, techsem, Catalec ….

Để biết thêm chi tiết về Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Chỉnh lưu , Diode , Thyristors , Điốt bán dẫn , Diode Cầu , Diode chỉnh lưu ,Bán dẫn chỉnh lưu tại Việt Nam .

Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000DU-34NF 1700V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000DUC-34NF 1700V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000DUC-34SA 1700V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000DXL-24S 1200V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000E3U-34NF 1700V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000E4C-66R 3300V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1000HC-66R 3300V 1000A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-12F 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-12H 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-24F 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-24H 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-24NFH 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DU-34KA 1700V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DUS-12F 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DY-24A 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DY-24NF 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100DY-34A 1700V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100E3U-24H 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100MX-12A 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100MXA-24S 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100RX-12A 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100RX-24S 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100RX-24S1 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100TU-12F 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100TU-12H 600V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100TU-24H 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100TX-24S 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM100TX-24S1 1200V 100A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200DB-34N 1700V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200DC-34N 1700V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200DC-34S 1700V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200E4C-34N 1700V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HA-24J 1200V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HA-34H 1700V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HC-50H 2500V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HC-66H 3300V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HC-90R 4500V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HG-66H 3300V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1200HG-90R 4500V 1200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1400DU-24NF 1200V 1400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1400DUC-24NF 1200V 1400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1400DUC-24S 1200V 1400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1500HC-66R 3300V 1500A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1500HG-66R 3300V 1500A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DU-12F 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DU-12H 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DU-24F 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DU-24NFH 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DUS-12F 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DX-24S 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DX-34SA 1700V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DY-12NF 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DY-24A 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DY-24NF 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150DY-34A 1700V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150E3U-12H 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150EXS-24S 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150RX-12A 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150RX-24S 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150RX-24S1 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150RXL-34SA 1700V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TL-12NF 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TL-24NF 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TU-12F 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TU-12H 600V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TX-24S 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM150TX-24S1 1200V 150A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1600HC-34H 1700V 1600A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1800DY-34S 1700V 1800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1800HC-34N 1700V 1800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM1800HCB-34N 1700V 1800A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200CU-12NFH 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-12F 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-12H 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-12NFH 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-24F 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-24H 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-24NFH 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DU-34KA 1700V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DX-24S 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DX-34SA 1700V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DY-12NF 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DY-24A 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DY-24NF 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200DY-34A 1700V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200E3U-12H 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200EXS-24S 1200V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200EXS-34SA 1700V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200HG-130H 6500V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200RL-12NF 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200RX-12A 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200TU-12F 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200TU-12H 600V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM200TU-5F 250V 200A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM225DX-24S1 1200V 225A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM2400HC-34N 1700V 2400A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM2500DY-24S 1200V 2500A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-12F 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-12H 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-12NFH 600V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-24H 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-24NFH 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DU-34KA 1700V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DX-24S 1200V 300A
Chỉnh lưu – Diode – Đi ốt – Thyristors Powerex CM300DX-24S1 1200V 300A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại Lý Powerex tại Việt Nam, Điốt bán dẫn Powerex, Diode chỉnh lưu Powerex”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan