dai-ly-cabur-viet-nam

Đại Lý Bộ Nguồn Cabur tại Việt Nam

Đại lý Cabur tại Việt Nam | Bộ nguồn Cabur | Cabur Viet Nam distributor

Cabur Việt Nam chuyên cung cấp thiết bị đầu cuối mô-đun steatit Cabur , bộ nguồn Cabur , thiết bị điện Cabur , Cabur terminal blocks , Cabur Power Supply – Bộ nguồn Cabur an toàn và có độ bền cao , thiết bị tự động Cabur …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur tại Việt Nam . 

Để biết thêm chi tiết về Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Thiết bị điện Cabur như : Bộ nguồn Cabur CNU/5/111 , thiết bị tự động Cabur NU0851014 , Bộ nguồn Cabur N80W2 , Thiết bị Cabur ACI121410 , Bộ nguồn Cabur G2RL-1-24DC , Tự động hóa Cabur BCA.120/BB …

Một số model HTP Tech phân phối Bộ nguồn Cabur ,  Thiết bị điện Cabur , mô-đun Cabur tại Việt Nam :

QPOL4160S    POLM.4/160S    TERMINAL BOARDS 160A – 4 P – 8 H..     1175
QPOL4161N    POLM.4/161/N    TERMINAL BOARDS 160A – 4 P – 13 H..
QPOL7005    POLM.7/TRA    7-POLE 16 MM² TRANSPARENT COVER TERMINAL BOARD    Distributor Viet Nam
RF101GR    RFN/PT/GR    END SECTION
RF110GR    RFI.2/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK      1176
RF201    RFN/PT(EX)I    END SECTION
RN201    RN/PT(Ex)i    END SECTION    Distributor Viet Nam
RN300GR    RN.1/2,5/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
RN400    RN.1/2,5    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK      1177
RN500GR    RN.2/4/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
RN510    RN.2/4(EX)I    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK     Distributor Viet Nam
RP300GR    RP.4/6/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
RP301GR    RP.4/PT/GR    END SECTION     1178
RP400    RP.4/6(EX)I    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
RP401    RP.4/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
SB200    SCB.6    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB200GR    SCB.6/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1179
SB201    SCB/6/PT    END SECTION
SB201GR    SCB/6/PT/GR    END SECTION    Distributor Viet Nam
SB203    SCB/6/PO/2    CROSS-CONNECTION LINK
SB204    SCB/6/PO/4    CROSS-CONNECTION LINK     1180
SB205    SCB/6/CPM    SHUNTING SCREW-SLEEVE
SB205R    SCB/6/CPM/R    SHUNTING SCREW-SLEEVE    Distributor Viet Nam
SB210    SCB.6/DD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB210GR    SCB.6/DD/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1181
SB220    SCB.6/CD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB220GR    SCB.6/CD/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SB300    SCB.4    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB300GR    SCB.4/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1182
SB301    SCB/4/PT    END SECTION
SB301GR    SCB/4/PT/GR    END SECTION    Distributor Viet Nam
SB303    SCB/4/PO/2    CROSS-CONNECTION LINK
SB304    SCB/4/PO/4    CROSS-CONNECTION LINK     1183
SB305    SCB/4/CPM    SHUNTING SCREW-SLEEVE
SB400    SCB.10    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SB400GR    SCB.10/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB401    SCB/10/PT    END SECTION     1184
SB401GR    SCB/10/PT/GR    END SECTION
SB410    SCB.10/DD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SB410GR    SCB.10/DD/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SB420    SCB.10/CD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1185
SB420GR    SCB.10/CD/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC100    SCX.10    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SC101    SCX/PT    END SECTION
SC103    SCX/PO/2    CROSS-CONNECTION LINK     1186
SC104    SCX/PO/4    CROSS-CONNECTION LINK
SC105    SCX/CPM    SHUNTING SCREW-SLEEVE    Distributor Viet Nam
SC110    SCX.10/DD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC120    SCX.10/CD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1187
SC200    SCX.10/PI    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC201    SCX/PV    EXTENSION WITH SCREW    Distributor Viet Nam
SC210    SCX.10/O/DD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC220    SCX.10/O/CD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1188
SC230    SCX.10/PI/CD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC240    SCX.10/PI/DD    DISCONNECT TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SC400    SCX.10/O    DISCONNECT TERMINAL BLOCK
SC500    SCX.10/O/PI    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1189
SD200    SDN/D    BLANK BARS SUPPORT
SD300    SDN/H    BLANK BARS SUPPORT    Distributor Viet Nam
SF400    SFO.4    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SF400GR    SFO.4/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK     1190
SF401    SFO/PT    END SECTION
SF401GR    SFO/PT/GR    END SECTION    Distributor Viet Nam
SF403GR    SFO.4/D3A    SFO.4/DIODO 3A     T.B fuse holder
SF410    SFO.4/VS    DISCONNECT TERMINAL BLOCK     1191
SF410GR    SFO.4/VS/GR    DISCONNECT TERMINAL BLOCK GREY
SF510    CIL/115-230    LED CIRCUIT 115-230V    Distributor Viet Nam
SF512    CIL/12    LED CIRCUIT 12V
SF515    CIL/115    LED CIRCUIT 115 V      1192
SF518    CIL/12-48    LED CIRCUIT 12-48V
SF523    CIL/230    LED CIRCUIT 230V    Distributor Viet Nam
SF524    CIL/24    LED CIRCUIT 24V
SF548    CIL/48    LED CIRCUIT 48V     1193
SF600    SFO.4    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SF601    SFO/PT(Ex)I    END SECTION    Distributor Viet Nam
SF701    SFR.4/PT    END SECTION
SF701GR    SFR.4/PT/GR    END SECTION     1194
SF801    SFR.4/PT(Ex)I    END SECTION
SF812    SFO.4/C12    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT    Distributor Viet Nam
SF815    SFO.4/C115    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF823    SFO.4/C230    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT     1195
SF824    SFO.4/C24    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF824GR    SFO.4/C24/GR    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT    Distributor Viet Nam
SF848    SFO.4/C48    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF850    SFR.4(Ex)i    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK     1196
SF900    SFR.4    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SF900CO    SFR.4/CON    SFR.4/CON T.B WITH DIODE     Distributor Viet Nam
SF900GR    SFR.4/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SF901    SFR.4/D1A    TERMINAL BLOCK WITH DIODE 1A     1197
SF901GR    SFR.4/D1A/GR    TERMINAL BLOCK WITH DIODE 1A
SF903    SFR.4/D3A    TERMINAL BLOCK WITH DIODE 3A    Distributor Viet Nam
SF903GR    SFR.4/D3A/GR    TERMINAL BLOCK WITH DIODE 3A
SF910    SFR.4/VS    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK     1198
SF910GR    SFR.4/VS/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SF912    SFR.4/C12    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT    Distributor Viet Nam
SF912GR    SFR.4/C12/GR    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF915    SFR.4/C115    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT     1199
SF915GR    SFR.4GR/C115    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF923    SFR.4/C230    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT    Distributor Viet Nam
SF923GR    SFR.4/C230/GR    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF924    SFR.4/C24    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT     1200
SF924GR    SFR.4GR/C24    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF948    SFR.4/C48    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT    Distributor Viet Nam
SF948GR    SFR.4/C48/GR    TERMINAL BLOCK WITH LED CIRCUIT
SF991    SFR.4//CPT    TERMINAL BLOCK WITH END SECTION     1201
SF992    SFR.4/I1A    1A DIODE-HOLDER CARTRIDGE
SF993    SFR.4/I3A    3A DIODE-HOLDER CARTRIDGE    Distributor Viet Nam
SF994    SFR/I3A2000V    3A DIODE-HOLDER CARTRIDGE
SF995    SFR/I02A    DR0051AC DIODE-HOLDER CARTRIDGE     1202
SF996    SFR.4/IHV6    SFR.4/IHV6 INS WITH DIODE 200MA 6KV
SF997    SFR.4/IR3000    SFR.4/IR3000  INS.WITH DIODE R3001    Distributor Viet Nam
SF998    SFR.4/I1N5339    SFR.4/I1N5339B INS. WITH DIODE N5339B
SF999    SFR.4/IGP02-3    SFR.4/IGP02-30 INS. WITH DIODE  GP02-31     1203
SFR4PT    SFR.4+PT    DISCONNECT TERMINAL BLOCK WITH END SECTION
SH001    SHZ/2/00    BLANK NUMBERING STRIP    Distributor Viet Nam
SH004    SHZ/1/00    BLANK NUMBERING STRIP
SH01SP    SHZ/1/SP    SPECIAL TAGS      1204
SH02SP    SHZ/2/SP    SPECIAL STRIP
SH110    SHZ/2/10    1 TO 10 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH111    SHZ/2/11    11 TO 20 PRINTED STRIP
SH119    SHZ/2/19    1 TO 9 PRINTED STRIP     1205
SH121    SHZ/2/21    21 TO 30 PRINTED STRIP
SH131    SHZ/2/31    31 TO 40 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH141    SHZ/2/41    41 TO 50 PRINTED STRIP
SH151    SHZ/2/51    51 TO 60 PRINTED STRIP     1206
SH161    SHZ/2/61    61 TO 70 PRINTED STRIP
SH171    SHZ/2/71    71 TO 80 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH181    SHZ/2/81    81 TO 90 PRINTED STRIP
SH191    SHZ/2/91    91 TO 99 PRINTED STRIP     1207
SH1AA    SHZ/2/AA    A PRINTED STRIP
SH1BB    SHZ/2/BB    B PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1CC    SHZ/2/CC    C PRINTED STRIP
SH1DD    SHZ/2/DD    D PRINTED STRIP     1208
SH1EE    SHZ/2/EE    E PRINTED STRIP
SH1FF    SHZ/2/FF    F PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1G1    SHZ/2/G1    =  PRINTED STRIP
SH1G2    SHZ/2/G2    + PRINTED STRIP     1209
SH1G3    SHZ/2/G3    – PRINTED STRIP
SH1G4    SHZ/2/G4    A.C.  PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1G5    SHZ/2/G5    EARTH PRINTED STRIP
SH1G6    SHZ/2/G6    ROUNDED EARTH PRINTED STRIP     1210
SH1G8    SHZ/2/G8    /  PRINTED STRIP
SH1GG    SHZ/2/GG    G PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1HH    SHZ/2/HH    H PRINTED STRIP
SH1II    SHZ/2/II    I  PRINTED STRIP     1211
SH1JJ    SHZ/2/JJ    J PRINTED STRIP
SH1KK    SHZ/2/KK    K PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1L1    SHZ/2/L1    L1 PRINTED STRIP
SH1L2    SHZ/2/L2    L2 PRINTED STRIP     1212
SH1L3    SHZ/2/L3    L3 PRINTED STRIP
SH1LL    SHZ/2/LL    L PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1MM    SHZ/2/MM    M PRINTED STRIP
SH1NN    SHZ/2/NN    N PRINTED STRIP     1213
SH1OO    SHZ/2/OO    O PRINTED STRIP
SH1PE    SHZ/2/PE    PE PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1PN    SHZ/2/PEN    PEN PRINTED STRIP
SH1PP    SHZ/2/PP    P PRINTED STRIP     1214
SH1QQ    SHZ/2/QQ    Q PRINTED STRIP
SH1RR    SHZ/2/RR    R PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1SS    SHZ/2/SS    S PRINTED STRIP
SH1T1    SHZ/2/T1    T1 PRINTED STRIP     1215
SH1T2    SHZ/2/T2    T2 PRINTED STRIP
SH1T3    SHZ/2/T3    T3 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1TT    SHZ/2/TT    T PRINTED STRIP
SH1U1    SHZ/2/U1    U1 PRINTED STRIP     1216
SH1U2    SHZ/2/U2    U2 PRINTED STRIP
SH1U3    SHZ/2/U3    U3 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1UU    SHZ/2/UU    U PRINTED STRIP
SH1V1    SHZ/2/V1    V1 PRINTED STRIP     1217
SH1V2    SHZ/2/V2    V2 PRINTED STRIP
SH1VV    SHZ/2/VV    V PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1W1    SHZ/2/W1    W1 PRINTED STRIP
SH1W2    SHZ/2/W2    W2 PRINTED STRIP     1218
SH1WW    SHZ/2/WW    W PRINTED STRIP
SH1XX    SHZ/2/XX    X PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH1YY    SHZ/2/YY    Y PRINTED STRIP
SH1ZZ    SHZ/2/ZZ    Z PRINTED STRIP     1219
SH410    SHZ/1/10    1 TO 10 PRINTED STRIP
SH411    SHZ/1/11    11 TO 20 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH419    SHZ/1/19    1 TO 9 PRINTED STRIP
SH421    SHZ/1/21    21 TO 30 PRINTED STRIP     1220
SH431    SHZ/1/31    31 TO 40 PRINTED STRIP
SH441    SHZ/1/41    41 TO 50 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH451    SHZ/1/51    51 TO 60 PRINTED STRIP
SH461    SHZ/1/61    61 TO 70 PRINTED STRIP     1221
SH471    SHZ/1/71    71 TO 80 PRINTED STRIP
SH481    SHZ/1/81    81 TO 90 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH491    SHZ/1/91    91 TO 99 PRINTED STRIP
SH4AA    SHZ/1/AA    A PRINTED STRIP     1222
SH4BB    SHZ/1/BB    B PRINTED STRIP
SH4CC    SHZ/1/CC    C PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4DD    SHZ/1/DD    D PRINTED STRIP
SH4EE    SHZ/1/EE    E PRINTED STRIP     1223
SH4FF    SHZ/1/FF    F PRINTED STRIP
SH4G1    SHZ/1/G1    =  PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4G2    SHZ/1/G2    + PRINTED STRIP
SH4G3    SHZ/1/G3    – PRINTED STRIP     1224
SH4G4    SHZ/1/G4    A.C.  PRINTED STRIP
SH4G5    SHZ/1/G5    EARTH PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4G6    SHZ/1/G6    ROUNDED EARTH PRINTED STRIP
SH4G7    SHZ/1/G7    ÷  PRINTED STRIP     1225
SH4G8    SHZ/1/G8    /  PRINTED STRIP
SH4G9    SHZ/1/G9    (  PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4GG    SHZ/1/GG    G  PRINTED STRIP
SH4HH    SHZ/1/HH    H PRINTED STRIP     1226
SH4II    SHZ/1/II    I  PRINTED STRIP
SH4JJ    SHZ/1/JJ    J PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4KK    SHZ/1/KK    K PRINTED STRIP
SH4L1    SHZ/1/L1    L1 PRINTED STRIP     1227
SH4L2    SHZ/1/L2    L2 PRINTED STRIP
SH4L3    SHZ/1/L3    L3 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4LL    SHZ/1/LL    L PRINTED STRIP
SH4MM    SHZ/1/MM    M PRINTED STRIP     1228
SH4NN    SHZ/1/NN    N PRINTED STRIP
SH4OO    SHZ/1/OO    O PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4PE    SHZ/1/PE    PE PRINTED STRIP
SH4PN    SHZ/1/PEN    PEN PRINTED STRIP     1229
SH4PP    SHZ/1/PP    P PRINTED STRIP
SH4QQ    SHZ/1/QQ    Q PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4RR    SHZ/1/RR    R PRINTED STRIP
SH4SS    SHZ/1/SS    S PRINTED STRIP     1230
SH4T1    SHZ/1/T1    T1 PRINTED STRIP
SH4T2    SHZ/1/T2    T2 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4T3    SHZ/1/T3    T3 PRINTED STRIP
SH4TT    SHZ/1/TT    T PRINTED STRIP     1231
SH4U1    SHZ/1/U1    U1 PRINTED STRIP
SH4U2    SHZ/1/U2    U2 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4U3    SHZ/1/U3    U3 PRINTED STRIP
SH4UU    SHZ/1/UU    U PRINTED STRIP     1232
SH4V1    SHZ/1/V1    V1 PRINTED STRIP
SH4V2    SHZ/1/V2    V2 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4VV    SHZ/1/VV    V PRINTED STRIP
SH4W1    SHZ/1/W1    W1 PRINTED STRIP     1233
SH4W2    SHZ/1/W2    W2 PRINTED STRIP
SH4WW    SHZ/1/WW    W PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SH4XX    SHZ/1/XX    X PRINTED STRIP
SH4YY    SHZ/1/YY    Y PRINTED STRIP     1234
SH4ZZ    SHZ/1/ZZ    Z PRINTED STRIP
SH910    SHZ/2/010    STRIP PRINTED 10    Distributor Viet Nam
SH911    SHZ/2/1    STRIP PRINTED 1
SH922    SHZ/2/2    STRIP PRINTED 2     1235
SH933    SHZ/2/3    STRIP PRINTED 3
SH944    SHZ/2/4    STRIP PRINTED 4    Distributor Viet Nam
SH955    SHZ/2/5    STRIP PRINTED 5
SH966    SHZ/2/6    STRIP PRINTED 6     1236
SH977    SHZ/2/7    STRIP PRINTED 7
SH988    SHZ/2/8    STRIP PRINTED 8    Distributor Viet Nam
SH999    SHZ/2/9    STRIP PRINTED 9
SI100    SV.2(Ex)i    MELAMINE FEED-THROUGH TERM..BLOCK     1237
SI101    SV/2/PT(Ex)I    END SECTION
SI200    SV.4(Ex)i    MELAMINE FEED-THROUGH TERM..BLOCK    Distributor Viet Nam
SI201    SV/4/PT(Ex)I    END SECTION
SI300    SV.6(Ex)i    MELAMINE FEED-THROUGH TERM..BLOCK     1238
SI301    SV/6/PT(Ex)I    END SECTION
SI400    SV.10(Ex)i    MELAMINE FEED-THROUGH TERM..BLOCK    Distributor Viet Nam
SI401    SV/10/PT(EX)I    END SECTION
SN004SP    SNZ/4/SP    SPECIAL STRIP     1239
SN008    SNZ/4/00    BLANK NUMBERING STRIP
SN518    SNZ/4/51    BLANK NUMBERING STRIP    Distributor Viet Nam
SN810    SNZ/4/10    1 TO 10 PRINTED STRIP
SN811    SNZ/4/11    11 TO 20 PRINTED STRIP     1240
SN819    SNZ/4/19    1 TO 9 PRINTED STRIP
SN821    SNZ/4/21    21 TO 30 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SN831    SNZ/4/31    31 TO 40 PRINTED STRIP
SN841    SNZ/4/41    41 TO 50 PRINTED STRIP     1241
SN851    SNZ/4/51    51 TO 60 PRINTED STRIP
SN861    SNZ/4/61    61 TO 70 PRINTED STRIP    Distributor Viet Nam
SN871    SNZ/4/71    71 TO 80 PRINTED STRIP
SN881    SNZ/4/81    81 TO 90 PRINTED STRIP     1242
SN891    SNZ/4/91    91 TO 99 PRINTED STRIP
SPS01    SPS/1    COVER SUPPORT    Distributor Viet Nam
SPS03    SPS/3    COVER SUPPORT
SPS05    SPS/5    COVER SUPPORT     1243
SPS07    SPS/7    COVER SUPPORT
SR300    SFR.6    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SR300GR    SFR.6/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SR301    SFR.6/PT    END SECTION     1244
SR301GR    SFR.6/PT/GR    END SECTION
SR315GR    SFR.6GR/L115    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH LSN115    Distributor Viet Nam
SR323    SFR.6/L230    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH LSN230
SR323CO    SFR.6/CON    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH CLI LAMP     1245
SR323GR    SFR.6GR/L230    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH LSN230
SR324    SFR.6/L24    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH LSN 24     Distributor Viet Nam
SR324GR    SFR.6GR/L24    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK WITH LSN24
SR400    SFR.6(EX)I    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 6,3 X 32      1246
SR401    SFR.6/PT(Ex)I    END SECTION
SR500    SFR.6/MIN.    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
SR500GR    SFR.6/M/GR    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK
SR510    SFR.6/M/L24    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 5X20     1247
SR510GR    SFR.6GR/M/L24    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 5X20
SR530    SFR.6/M/L230    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 5X20    Distributor Viet Nam
SR530GR    SFR.GR6/M/L230    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 5X20
SR600    SFR.6/M(EX)I    FUSE-HOLDER TERMINAL BLOCK 5X20     1248
ST10512W    ST10512W    ST10512W STRIPS.6MOD.105X12 BIANCA
ST105AW    ST105AW    ST105AW ADHESIVE STRIP 6 MOD. 105X15    Distributor Viet Nam
ST105AY    ST105AY    ST105AW YELLOW ADHESIVE STRIP 6 MOD. 105X15
ST105W    ST105    STRIP 6 MOUDULS105X15     1249
ST105Y    ST105Y S    ST10512W STRIPS .6MOD.105X12 BIANCA
SV100    SV.2    MELAMINE FEED-THROUGH TERM. BLOCK     Distributor Viet Nam
SV101    SV/2/PT    END SECTION
SV200    SV.4    MELAMINE FEED-THROUGH TERM. BLOCK      1250
SV201    SV/4/PT    END SECTION
SV300    SV.6    MELAMINE FEED-THROUGH TERM. BLOCK     Distributor Viet Nam
SV301    SV/6/PT    END SECTION
SV400    SV.10    MELAMINE FEED-THROUGH TERM. BLOCK      1251
SV401    SV/10/PT    END SECTION
SWMP20    SWMP2.0    Sw  Marking pro     Distributor Viet Nam
SWSR1    SWSR1.0    SPEED RAIL SW
TA001    TAI/6    ADHESIVE LABEL     1252
TA002    TAI/12    ADHESIVE LABEL
TA100060    TA100060    PANEL IDENTIFICATION TAG 100X60 YELLOW    Distributor Viet Nam
TA100060Y    TA100060Y    PANEL IDENTIFICATION TAG 100X90 WHITE
TA100090    TA100090    PANEL IDENTIFICATION TAG 100X90 YELLOW     1253
TA100090Y    TA100090Y    ADHESIVE LABEL12X8 WHITE
TA128AW    TA128AW    ADHESIVE LABEL12X8 YELLOW    Distributor Viet Nam
TA128AY    TA128AY    ADHESIVE LABEL15X17 WHITE
TA1517AW    TA1517AW    ADHESIVE LABEL15X17 YELLOW     1254
TA1517AY    TA1517AY    ADHESIVE LABEL6X15 WHITE
TA156AW    TA156AW    ADHESIVE LABEL6X15 YELLOW    Distributor Viet Nam
TA156AY    TA156AY    ADHESIVE LABEL8X17 YELLOW
TA159AW    TA159AW    ADHESIVE TAGS 9×15 mm     1255
TA159AY    TA159AY    YELLOW ADHESIVE TAGS 9×15 mm
TA1640AW    TA1640AW    ADHESIVE TAGS 40X16,5 mm    Distributor Viet Nam
TA178AW    TA178AW    ADHESIVE LABEL8X17 YELLOW
TA178AY    TA178AY    ADHESIVE LABEL20X7 WHITE     1256
TA1808T    TA1808T    TA1808T TARG.18X8 TELEMECANIQUE
TA207AW    TA207AW    ADHESIVE LABEL20X7 WHITE    Distributor Viet Nam
TA207AY    TA207AY    SWITCHGEAR  LABEL 20X7 WHITE
TA207S    TA207S    ADHESIVE LABEL20X80 WHITE     1257
TA2080AM    TA2080AM    TA2080AM METAL ADHESIVE TAGS 20X80
TA2080AW    TA2080AW    ADHESIVE LABEL20X80 YELLOW    Distributor Viet Nam
TA2080AY    TA2080AY    ADHESIVE LABEL9X20 WHITE
TA209AW    TA209AW    ADHESIVE LABEL9X20 YELLOW     1258
TA209AY    TA209AY    SWITCHGEAR  LABEL 18X8 SIEMENS
TA209SO    TA209SO    SWITCHGEAR  LABEL 20X9 TELEMECC    Distributor Viet Nam
TA209W    TA209W    25X15 WHITE LABEL 25X15 WHITE
TA2715AM    TA2715AM    TA2715AW METAL ADHESIVE TAGS 27X15     1259
TA2715AW    TA2715AW    TA2715AW white adesive  27X16
TA2715AY    TA2715AY    TA2715Y YELLOW ADHESIVE TAGS 27X15    Distributor Viet Nam
TA2715W    TA2715W    25X15 WHITE LABEL
TA2715Y    TA2715Y    ADHESIVE LABEL30X70 WHITE     1260
TA3070AM    TA3070AM    TA3070AW METAL ADHESIVE TAGS 30X71
TA3070AW    TA3070AW    ADHESIVE LABEL30X70 YELLOW    Distributor Viet Nam
TA3070AY    TA3070AY    ADHESIVE LABEL40X90 WHITE
TA359W    TA359W    TA359W TAGS 9X35 FOR TUB360     1261
TA407AW    TA407AW    ADHESIVE TAGS 7×40 mm
TA4090AM    TA4090AM    TA4090AW METAL ADHESIVE TAGS 40X90    Distributor Viet Nam
TA4090AW    TA4090AW    ADHESIVE LABEL40X90 YELLOW
TA4090AY    TA4090AY    TAGS 50X15 WHITE     1262
TA5015AM    TA5015AM    TA5015AW METAL ADHESIVE TAGS 50X15
TA5015AW    TA5015AW    TA5015AW TARG.white adesive 50X16    Distributor Viet Nam
TA5015AY    TA5015AY    TA5015AY YELLOW ADHESIVE TAGS 50X15
TA5015W    TA5015W    50X15 WHITE LABEL      1263
TA5015Y    TA5015Y    67X15 WHITE LABEL 67X15 WHITE
TA60100AM    TA60100AM    TA60100AM METAL ADHESIVE TAGS  60X100    Distributor Viet Nam
TA60100AW    TA60100AW    TA60100AW ADHESIVE TAGS 60X100
TA60100AY    TA60100AY    TA60100AY YELLOW ADHESIVE TAGS  L 60X100     1264
TA6715AM    TA6715AM    TA6715AW METAL ADHESIVE TAGS  67X15
TA6715AW    TA6715AW    TA6715AW TARG.ADESIVA BIANCA 67X16    Distributor Viet Nam
TA6715AY    TA6715AY    TA6715AY YELLOW ADHESIVE TAGS 67X15
TA6715W    TA6715W    67X15 WHITE LABEL      1265
TA6715Y    TA6715Y    TAGS 80X100 WHITE
TA80100AM    TA80100AM    TA80100AW ADHESIVE TAGS 80X100    Distributor Viet Nam
TA80100AW    TA80100AW    TAGS 80X100 YELLOW
TA80100AY    TA80100AY    TAGS      1266
TAG209AW    TAG209AW    TAG209AW ADHESIVE TAGS 20×9
TAG209AY    TAG209AY    TAG209AY ADHESIVE TAGS 3M46    Distributor Viet Nam
TAG2715AW    TAG2715AW    TA2715W TARGHETTA 27X15 WHITE ADES.
TAG2715AY    TAG2715AY    TAG2715AY YELLOW ADHESIVE TAGS 27X15         1267
TAG5015AW    TAG5015AW    TA5015W LABEL  50X15 WHITE  ADES.
TAG5015AY    TAG5015AY    TAG5015AY YELLOW ADHESIVE TAGS 50X15         Distributor Viet Nam
TAG6715AW    TAG6715AW    TA6715WLABEL  67X15 WHITE  ADES.
TAG6715AY    TAG6715AY    TAG6715AY YELLOW ADHESIVE TAGS 67X15     1268
TC110    TC/DIN    MELAMINE THERMOCOUPLES TERM. BLOCK
TC210    TC/DIN(Ex)PER    MELAMINE THERMOCOUPLES TERM. BLOCK    Distributor Viet Nam
TC500    TC/PO    THERMOCOUPLES TERMINAL BLOCK
TC500GR    TC/PO/GR    THERMOCOUPLE ATEX CQ403     1269
TC510    TC/PO(Ex)    THERMOCOUPLES TERMINAL BLOCK
TE110    TE.6/D    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TE120    TEC.6/D    EARTH TERMINAL BLOCK
TE210    TE.16/D    EARTH TERMINAL BLOCK     1270
TE220    TEC.16/D    EARTH TERMINAL BLOCK
TE310    TE.50/D    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TE320    TEC.35/D    EARTH TERMINAL BLOCK
TE400    TED.4    EARTH TERMINAL BLOCK     1271
TE500    TE.10/D    EARTH TERMINAL BLOCK
TE510    TEC.10/D    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TE820    TEC.70/D    EARTH TERMINAL BLOCK
TIM02    TIM    MARKING PLATE     1272
TL100    TLS.2    6 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.
TL100GR    TLS.2/GR    6 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.    Distributor Viet Nam
TL101    TLS/PT    END SECTION
TL101GR    TLS/PT/GR    END SECTION     1273
TL110    TLS.2/U    8 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.
TL120    TLS.2/T    7 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.    Distributor Viet Nam
TL200    TLD.2    3 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.
TL200GR    TLD.2/GR    3 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.     1274
TL201    TLD/PT    END SECTION
TL201GR    TLD/PT/GR    END SECTION    Distributor Viet Nam
TL202    TLD/PI    INTERMEDIATE PLATE
TL300    TLD.2    4 LEVEL FEED-THROUGH TERM.BL.     1275
TL301    TLD/PT    END SECTION
TL400    TLE.2    2 LEVEL FEED-THROUGH+EARTH  TERM.BL.    Distributor Viet Nam
TL400GR    TLE.2/GR    2 LEVEL FEED-THROUGH+EARTH  TERM.BL.
TL500    TDE.2    FEED-THROUGH TERM. BLOCK      1276
TL500GR    TDE.2/GR    FEED-THROUGH TERM. BLOCK
TO110    TE.6/O    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TO120    TEC.6/O    EARTH TERMINAL BLOCK
TO210    TE.16/O    EARTH TERMINAL BLOCK     1277
TO220    TEC.16/O    EARTH TERMINAL BLOCK
TO310    TE.50/O    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TO320    TEC.35/O    EARTH TERMINAL BLOCK
TO430    TEO.4    EARTH TERMINAL BLOCK     1278
TO431    TE0.4/PT    END SECTION
TO500    TE.10/O    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TO510    TEC.10/O    EARTH TERMINAL BLOCK
TO810    TEC.70/O    EARTH TERMINAL BLOCK     1279
TO901    TE0.2/PT    END SECTION BEIGE
TO910    TEO.2    EARTH TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TO911    TE0.2/PT    END SECTION
TP100    TPL.4    MORSETTO TRIPOLARE     1280
TP200    TPL.4/PS    3-WAY MODULAR TERMINAL BLOCK
TP210    TPL.4/PS/A    3-WAY MODULAR TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
TQM01    TQM/01    WARNING PLATE
TQM02    TQM/02    WARNING PLATE     1281
TQM04    TQM/04    WARNING PLATE
TQM12    TQM/12    WARNING PLATE    Distributor Viet Nam
TQM13    TQM/13    WARNING PLATE
TQM14    TQM/14    WARNING PLATE     1282
TQM15    TQM/15    WARNING PLATE
TQM24    TQM/24    WARNING PLATE    Distributor Viet Nam
TQS12    TQS/12    WARNING PLATE
TQS13    TQS/13    WARNING PLATE     1283
TR110    TR.2/4    EARTH TERMINAL BLOCK
TR111    TR.2/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
TR200    TR.4    EARTH TERMINAL BLOCK
TSA03    TSA/3    SPIRAL BINDING     1284
TSA06    TSA/6    SPIRAL BINDING
TSA10    TSA/10    SPIRAL BINDING    Distributor Viet Nam
TSA12    TSA/12    SPIRAL BINDING
TT300    TTN.35    EARTH TERMINAL BLOCK     1285
TTM04    TTM/04    WARNING PLATE
TTM12    TTM/12    WARNING PLATE    Distributor Viet Nam
TTM13    TTM/13    WARNING PLATE
TTM14    TTM/14    WARNING PLATE     1286
TTM15    TTM/15    WARNING PLATE
TUB1200    TUB1200    SLEEVE M0    Distributor Viet Nam
TUB1201    TUB1201    SLEEVE M1
TUB1202    TUB1202    SLEEVE M2     1287
TUB1203    TUB1203    SLEEVE M3
TUB1204    TUB1204    SLEEVE M4    Distributor Viet Nam
TUB1205    TUB1205    TUB1205 SLEEVES  500 PZ M5
TUB1500    TUB1500    TUB1500 SLEEVES  1000 PZ M0     1288
TUB1501    TUB1501    TUB1501 SLEEVES  3000 PZ M1
TUB1502    TUB1502    TUB1502 SLEEVES  3000 PZ M2    Distributor Viet Nam
TUB1503    TUB1503    TUB1503 SLEEVES  1000 PZ M3
TUB1504    TUB1504    TUB1504 SLEEVES  500 PZ M4     1289
TUB1505    TUB1505    TUB1505 SLEEVES  500 PZ M5
TUB1800    TUB1800    SLEEVE M0    Distributor Viet Nam
TUB1801    TUB1801    SLEEVES M1
TUB1802    TUB1802    SLEEVES M2     1290
TUB1803    TUB1803    SLEEVES M3
TUB1804    TUB1804    SLEEVES M4    Distributor Viet Nam
TUB1805    TUB1805    TUB1805 SLEEVES  500 PZ M5
TUB209    TUB209    TUB209 SLEEVES  TA209W/Y     1291
TUB2300    TUB2300    SLEEVES M0
TUB2301    TUB2301    SLEEVES M1    Distributor Viet Nam
TUB2302    TUB2302    SLEEVE M2
TUB2303    TUB2303    SLEEVE M3     1292
TUB2304    TUB2304    SLEEVE M4
TUB2305    TUB2305    TUB2305 SLEEVES  500 PZ M5    Distributor Viet Nam
TUB2715    TUB2715    TUB2715 SLEEVES  R TA2715W
TUB359    TUB359    TUB359 SLEEVES FOR TA359W                   1293
TUB5015    TUB5015    TUB5015 SLEEVES  R TA5015W
TUB6715    TUB6715    TUB6715 SLEEVES  R TA6715W    Distributor Viet Nam
TUM02    TUM/02    WARNING PLATE
TUM05    TUM/05    WARNING PLATE     1294
TUM06    TUM/06    WARNING PLATE
TUM07    TUM/07    WARNING PLATE    Distributor Viet Nam
TUM08    TUM/08    WARNING PLATE
TUM16    TUM/16    WARNING PLATE     1295
UMCT3127    UMPU02510    0,25 – 10 MM² END SPLICE CRIMPING DIE
UMCT3128    UMPI4060    4 – 6 MM² FORK AND RING TYPE TERMINAL CRIMPING DIE    Distributor Viet Nam
UMCT3129    UMPI1525    1,5 – 2,5 MM² FORK AND RING TYPE TERMINAL CRIMPING DIE
UMCT3149    UMCT    CRIMPING TOOL     1296
UMCT3153    UMPU1625    16 – 25 MM² END-SPLICE CRIMPING DIE
UMCT3154    UMPU3550    35 – 50 MM² END-SPLICE CRIMPING DIE    Distributor Viet Nam
VET100060    VET100060    GLASS PROTECTION 100X60
VET100090    VET100090    GLASS PROTECTION 100X90     1297
VET2715    VET2715    PROTECTION GLASS 25X15
VET5015    VET5015    PROTECTION GLASS 50X15    Distributor Viet Nam
VET6715    VET6715    PROTECTION GLASS 67X15
VL103    CO/5     CONDUCTING ELEMENT      1298
VL200    VLM.10    MELAMINE FUSE TERMINAL BLOCK
VL201    VLM.10/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
VL205    VLM.10/PF    FUSE HOLDER PLUG
VL300    VL.16    MELAMINE FUSE TERMINAL BLOCK     1299
VL400    VLM.10/O    MELAMINE FUSE TERMINAL BLOCK
VL500    VL.16/O    MELAMINE FUSE TERMINAL BLOCK    Distributor Viet Nam
VL520    VL.16/O-M    MELAMINE FUSE TERMINAL BLOCK
VP101    VPC/PT    END SECTION     1300
VP101GR    VPC/PT/GR    END SECTION
VP102    VPC/VT    10 POLE SMALL COVER    Distributor Viet Nam
VP201    VPC/PT(Ex)I    END SECTION
VP300    VPC.2/4    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK     1301
VP300GR    VPC.2/4/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
VP303    VPC/PTF    5,08 FEMALE CONNECTOR FIXING FLANGE    Distributor Viet Nam
VP310    VPC.2(EX)I    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
VP500    VPD.2/4    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK     1302
VP500GR    VPD.2/4/GR    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
VP501    VPD/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
VP501GR    VPD/PT/GR    END SECTION
VP502    VPD/VT    10 POLE SMALL COVER     1303
VP560    VPD.2(EX)I    FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK
VP561    VPD/PT(Ex)I    END SECTION    Distributor Viet Nam
VP8A500    VPN/A500    ETI (A) 1-20 ROT 500
VP8B500    VPN/B500    ETI (B) 1-30 ROT 500     1304
VP8C500    VPN/C500    ETI © Mix  ROT 500
VP902    VPC/F02    2 POLE FEMALE CONNECTOR    Distributor Viet Nam
VP903    VPC/F03    3 POLE FEMALE CONNECTOR
VP904    VPC/F04    4 POLE FEMALE CONNECTOR     1305
VP905    VPC/F05    5 POLE FEMALE CONNECTOR
VP906    VPC/F06    6 POLE FEMALE CONNECTOR    Distributor Viet Nam
VP907    VPC/F07    7 POLE FEMALE CONNECTOR
VP908    VPC/F08    8 POLE FEMALE CONNECTOR     1306
VP909    VPC/F09    9 POLE FEMALE CONNECTOR
VP910    VPC/F10    10 POLE FEMALE CONNECTOR    Distributor Viet Nam
VP911    VPC/F11    11 POLE FEMALE CONNECTOR
VP912    VPC/F12    12 POLE FEMALE CONNECTOR     1307
VP913    VPC/F13    13 POLE FEMALE CONNECTOR
VP914    VPC/F14    14 POLE FEMALE CONNECTOR    Distributor Viet Nam
VP915    VPC/F15    15 POLE FEMALE CONNECTOR
VP916    VPC/F16    16 POLE FEMALE CONNECTOR     1308
VT300    VTE.2    EARTH TERMINAL BLOCK
WP30002    WP5/14    INSULATED FERRULE 0,5 MM² – 14X8 MM    Distributor Viet Nam
WP30003    ‘WP5-16     WP5-16INSULATED FERRULE 0,5-16X10
WP30005    WP75/14    INSULATED FERRULE 0,75 MM² – 14,6X8,2 MM     1309
WP30006    ‘WP75-16    WP75-16  INSULATED FERRULE  0,75-16X10
WP30009    WP1/14    INSULATED FERRULE 1 MM² – 14,6X8,2 MM    Distributor Viet Nam
WP30010    WP1-18     WP1-18 INSULATED FERRULE  1-18X12
WP30013    WP15/14    INSULATED FERRULE 1,5 MM² – 14,6X8,2 MM     1310
WP30014    ‘WP15-18     WP15-18 INSULATED FERRULE I 15-18X12
WP30016    WP25/14    INSULATED FERRULE 2,5 MM² – 15,2X8,2 MM    Distributor Viet Nam
WP30017    ‘WP25-19    WP25-19 INSULATED FERRULE  25-19X12
WP30019    WP40/16    INSULATED FERRULE 4 MM² – 16,5X9 MM     1311
WP30020    ‘WP40-20    WP40-20 INSULATED FERRULE  40-20X12
WP30022    WP60/20    INSULATED FERRULE 6 MM² – 20X12 MM    Distributor Viet Nam
WP30023    WP30023    Insulated ferrules 2×1,5 L=8mm
WP30024    WP100/21    INSULATED FERRULE 10 MM² – 21,5X12 MM     1312
WP30025    ‘WP100-28    INSULATED FERRULE I 100-28X19
WP30026    WP160/22    INSULATED FERRULE 16 MM² – 22,2X12 MM    Distributor Viet Nam
WP30027    ‘WP160-28     INSULATED FERRULE 25 MM² – 160-28X18
WP30028    WP250/29    INSULATED FERRULE 25 MM² – 29X16 MM     1313
WP30029    WP2X1/N     INSULATED FERRULES 2X1  L= 8 MM.
WP30030    WP350/30    INSULATED FERRULE  35 MM² – 30X16,2 MM    Distributor Viet Nam
WP30031    WP2X2,5/N      INSULATED FERRULES  2X2,5 L = 8 MM
WP30032    WP500/40    INSULATED FERRULE 50 MM² – 36X19 MM     1314
WP30033    ‘WP500-41    INSULATED FERRULE 70 MM² -500-41X25
WP30034    WP700    INSULATED FERRULE 70 MM² – YELLOW    Distributor Viet Nam
WP90001    WPD05/15    DOUBLE CABLE ENTRY 2X0,5 MM² – 15X8 MM
WP90002    WPD75/15    DOUBLE CABLE ENTRY 2X 0,75 MM² – 15X8 MM     1315
WP90003    WPD01/15    DOUBLE CABLE ENTRY 2X1 MM² – 15X8 MM
WP90004    WPD15/16    DOUBLE CABLE ENTRY 2X1,5 MM² – 16X8 MM    Distributor Viet Nam
WP90005    WPD25/18    DOUBLE CABLE ENTRY 2X2,5 MM² – 18,5X10 MM
WP90006    WPD04/23    DOUBLE CABLE ENTRY 2X4 MM² – 23X12 MM     1316
WP90007    WPD06    DOUBLE CABLE ENTRY 2X6MM² –
WP90008    WPD10       INSULATED FERRULES  2X10,01    Distributor Viet Nam
WP90009    WPD16      INSULATED FERRULES  2X16,00 BLU
WPF5016    WPF15030/R    1,5 MM² M3 RED FORK-TYPE TERMINAL     1317
WPF5017    WPF15035/R    1,5 MM² M3,5 RED FORK-TYPE TERMINAL
WPF5018    WPF15040/R    1,5 MM² M4 RED FORK-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPF5019    WPF15050/R    1,5 MM² M5 RED FORK-TYPE TERMINAL
WPF5020    WPF15060/R    1,5 MM² M6 RED FORK-TYPE TERMINAL     1318
WPF5021    WPF25030/B    2,5 MM² M3 BLUE FORK-TYPE TERMINAL
WPF5022    WPF25035/B    2,5 MM² M3,5 BLUE FORK-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPF5023    WPF25040/B    2,5 MM² M4 BLUE FORK-TYPE TERMINAL
WPF5024    WPF25050/B    2,5 MM² M5 BLUE FORK-TYPE TERMINAL     1319
WPF5025    WPF25060/B    2,5 MM² M6 BLUE FORK-TYPE TERMINAL
WPF5026    WPF40040/Y    TERM. FORK  4MM M5    Distributor Viet Nam
WPF5027    WPF40050/Y    TERM. FORK  4MM M6
WPF5028    WPF40060/Y    TERM. FORK  4MM M7     1320
WPF5029    WPF40080/Y    TERM. FORK  4MM M9
WPF5030    WPF60040/Y    6 MM² M4 YELLOW FORK-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPF5031    WPF60050/Y    6 MM² M5 YELLOW FORK-TYPE TERMINAL
WPF5032    WPF60060/Y    6 MM² M6 YELLOW FORK-TYPE TERMINAL     1321
WPF5033    WPF60080/Y    6 MM² M8 YELLOW FORK-TYPE TERMINAL
WPN10508    WPN10508    NOT INSULATED FERRULES  0,5-9    Distributor Viet Nam
WPN10758    WPN10758    NOT INSULATED FERRULES 0,75-9
WPN11010    WPN11010    NOT INSULATED FERRULES 1-11     1322
WPN11015    WPN11015    NOT INSULATED FERRULES 10-16
WPN11510    WPN11510    NOT INSULATED FERRULES1,5-11    Distributor Viet Nam
WPN11615    WPN11615    NOT INSULATED FERRULES 16-16
WPN12510    WPN12510    NOT INSULATED FERRULES 2,5-11     1323
WPN12515    WPN12515    NOT INSULATED FERRULES 25-16
WPN14012    WPN14012    NOT INSULATED FERRULES 4,0-13    Distributor Viet Nam
WPN16012    WPN16012    NOT INSULATED FERRULES 6,0-13
WPO4015    WPO10040/R    1 MM² M4 RED RING-TYPE TERMINAL     1324
WPO4018    WPO10080/R    1 MM² M8 RED RING-TYPE TERMINAL
WPO4020    WPO15035/R    1,5 MM² M3,5 BLUE RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4021    WPO15040/R    1,5 MM² M4 BLUE RING-TYPE TERMINAL
WPO4022    WPO15050/R    1,5 MM² M5 BLUE RING-TYPE TERMINAL     1325
WPO4023    WPO15060/R    1,5 MM² M6 BLUE RING-TYPE TERMINAL
WPO4024    WPO15080/R    1,5 MM² M8 BLUE RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4025    WPO150100/B    RING  1,5MM M11
WPO4026    WPO25030/B    2,5 MM² M3 BLUE RING-TYPE TERMINAL     1326
WPO4027    WPO25035/B    2,5 MM² M3,5 BLUE RING-TYPE TERMINAL
WPO4028    WPO25040/B    2,5 MM² M4 BLUE RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4029    WPO25050/B    2,5 MM² M5 BLUE RING-TYPE TERMINAL
WPO4030    WPO25060/B    2,5 MM² M6 BLUE RING-TYPE TERMINAL     1327
WPO4031    WPO25080/B    2,5 MM² M8 BLUE RING-TYPE TERMINAL
WPO4032    WPO250100/B    2,5 MM² M10 BLUE RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4033    WPO40040/YT    RING  14MM M5
WPO4034    WPO40050/Y    4 MM² M5 YELLOW RING-TYPE TERMINAL     1328
WPO4035    WPO40060/Y    4 MM² M6 YELLOW RING-TYPE TERMINAL
WPO4036    WPO40080/Y    4 MM² M8 YELLOW RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4037    WPO400100/Y    RING  1 4MM M11
WPO4038    WPO400120/Y    RING  14MM M13     1329
WPO4039    WPO60040/Y    6 MM² M4 YELLOW RING-TYPE TERMINAL
WPO4040    WPO60050/Y    6 MM² M5 YELLOW RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
WPO4041    WPO60060/Y    6 MM² M6 YELLOW RING-TYPE TERMINAL
WPO4042    WPO60080/Y    6 MM² M8 YELLOW RING-TYPE TERMINAL     1330
WPO4043    WPO600100/Y    6 MM² M10 YELLOW RING-TYPE TERMINAL
WPO4044    WPO600120/Y    6 MM² M12 YELLOW RING-TYPE TERMINAL    Distributor Viet Nam
X756100    CWCR6-0100    CURRENT CONV. / THRESHOLD OUTPUT
X756110    CWNAR6-0110    ANALOGUE CONV. / THRESHOLD OUTPUT     1331
X756120    CWVR6-0120    VOLTAGE CONV. / THRESHOLD OUTPUT
X756340    LCONTADFDT    LCONTADFDT    Conv.Temperatur program.    Distributor Viet Nam
X756360    LCONALSFDT    LCONALSFDT    Conv.Analogic
X756370    LCONTLSFDT    LCONTLSFDT    Conv.Temperatur     1332
X756500    CWAA6-0500    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 0-10 V – 2-WAY
X756501    CWAA6-0501    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 0-20 MA – 2-WAY    Distributor Viet Nam
X756502    CWAA6-0502    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 4-20 MA – 2-WAY
X756503    CWAA6-0503    ANALOGUE CONVERTER 0-20 MA / 0-10 V – 2-WAY     1333
X756505    CWAA6-0505    ANALOGUE CONVERTER 0-20 MA / 4-20 MA – 2-WAY
X756507    CWAA6-0507    ANALOGUE CONVERTER 4-20 MA / 0-20 MA – 2-WAY    Distributor Viet Nam
X756508    CWAA6-0508    ANALOGUE CONVERTER 4-20 MA / 4-20 MA – 2-WAY
X756509    CWNAA6-0509    ANALOGUE CONVERTER 3/3 RANGE – 24 VAC/DC – 2-WAY     1334
X756510    CWNAA6-0510    ANALOGUE CONVERTER 3/3 RANGE – 24-240 VAC/DC – 3-WAY
X756511    CWNAF6-0511    FREQUENCY CONVERTER 4/3 RANGE – 24 VAC/DC    Distributor Viet Nam
X756516    CWUAA6-0516    ANALOGUE CONVERTER 14/3 RANGE – 24 VAC/DC
X756517    CWUAA6-0517    ANALOGUE CONVERTER 14/3 RANGE – 24-240 VAC/DC     1335
X756522    CWBRA6-0522    LOAD CELLS AND STRAIN GAUGE CONVERTER, SCREW
X756524    CWNFA6-0524    FREQUENCY TO ANALOGUE CONVERTER, SCREW    Distributor Viet Nam
X756526    CWPAA7-0526    PASSIVE CONVERTER  0-20 MA / 4-20 MA, SCREW
X756527    CWPAA7-0527    DOUBLE PASSIVE CONVERTER  0-20 MA / 4-20 MA, SCREW     1336
X756530    CWAA7-0530    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 0-10 V – 3-WAY
X756531    CWAA7-0531    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 0-20 MA – 3-WAY    Distributor Viet Nam
X756532    CWAA7-0532    ANALOGUE CONVERTER 0-10 V / 4-20 MA – 3-WAY
X756533    CWAA7-0533    ANALOGUE CONVERTER 0-20 MA / 0-10 V – 3-WAY     1337
X756534    CWAA7-0534    ANALOGUE CONVERTER 0-20 MA / 0-20 MA – 3-WAY
X756535    CWAA7-0535    ANALOGUE CONVERTER 0-20 MA / 4-20 MA – 3-WAY    Distributor Viet Nam
X756536    CWAA7-0536    ANALOGUE CONVERTER 4-20 MA / 0-10 V – 3-WAY
X756537    CWAA7-0537    ANALOGUE CONVERTER 4-20 MA / 0-20 MA – 3-WAY     1338
X756538    CWAA7-0538    ANALOGUE CONVERTER 4-20 MA / 4-20 MA – 3-WAY
X756539    CWNAA7-0539    ANALOGUE CONVERTER 3/3 RANGE – 24 VAC/DC – 3-WAY    Distributor Viet Nam
X756540    WAA7-0540     WAA7-0540     Conv. 0-1A / Analogico
X756541    WAA7-0541    WAA7-0541     Conv. 0-5A / Analogico     1339
X756542    WAA7-0542      WAA7-0542     Conv. 0-10A / Analogico
X756816    CWPT6-0816    RTD CONVERTER 8/3 RANGE – 24 VAC/DC    Distributor Viet Nam
X756817    CWPT6-0817    RTD CONVERTER 8/3 RANGE – 24-240 VAC/DC
X756844    CWTH6-0844    J&K TE CONVERTER 16/3 RANGE – 24 VAC/DC     1340
X756847    CWTH6-0847    J&K TE CONVERTER 16/3 RANGE – 24-240 VAC/DC
X756890    CWTPR7-0890    PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONVERTER, SCREW    Distributor Viet Nam
X756891    CWPZB7-0891    PROGRAMMING TOOL FOR  X756890
X756894    LCONZBUSB       LCONZBUSB     INTERFACE  USB per FDT     1341
X766082    CWOT6-2082    SIGNAL PTOCOUPLER,  20KHZ
X766083    CWOT6-2083    SPDT SOLID STATE RELAY    Distributor Viet Nam
X766184    CWCV7-6184    CONSTANT VOLTAGE SUPPLY DC24V / DC10V – SCREW
X766802    CWBK7-0802    RED JUMPER FOR CWRE SERIES     1342
X766803    CWBK7-0803    WHITE JUMPER FOR CWRE SERIES
X766804    CWBK7-0804    BLUE JUMPER FOR CWRE SERIES    Distributor Viet Nam
X766809    CWTP7-0809    CWBK SERIES CONNECTION BARRIER
X766813    CWBK7-0813    20 POLES BLUE JUMPER FOR CWRE SERIES     1343
X766831    CWRE7-1821    1 RELAY 24 VDC SPDT 6 A, SPRING
X766842    CWRE7-0842    1 RELAY 24 VAC/DC SPDT 6 A, SCREW    Distributor Viet Nam
X766845    CWRE7-0845    1 RELAY 48 VAC/DC SPDT 6 A, SCREW
X766846    CWRE7-0846    1 RELAY 115 VAC/DC SPDT 6 A, SCREW     1344
X766847    CWRE7-0847    1 RELAY 230 VAC SPDT 6 A, SCREW
X766848    CWRE7-0848    1 RELAY 12 VAC/DC SPDT 6 A, SCREW    Distributor Viet Nam
XAR1    AR1    FILTERED PS 20 VAC/24 VDC 1 A
XAR4    AR4    FILTERED PS 20 VAC/24 VDC 4 A     1345
XAR6    AR6    FILTERED PS 20 VAC/24 VDC 6 A
XBB125    CH-B12,5    12.5 MM RIGHT SIDE WITH HOOK    Distributor Viet Nam
XBC000    CH-C    LATERAL ENCLOSED COVER
XBC010    CH-C10    10 MM LEFT SIDE HOUSING     1346
XBC050    CH-C5    5 MM LEFT SIDE HOUSING
XBC225    CH-C22,5    22.5 MM LEFT SIDE HOUSING    Distributor Viet Nam
XBC325    CH-C32,5    32.5 MM LEFT SIDE HOUSING
XBCA00    CH-CA    LATERAL VENTED COVER      1347
XBCF00    CH-CF    FIXED FRONTAL COVER
XBS000    CH-S    OPENABLE FRONTAL COVER    Distributor Viet Nam
XCAPIPO3    CAPIPO3    ANALOGIC CONVERTER
XCCIS2    CCIS2    AC CURRENT CONVERTER      1348
XCCM04SF    CCM04SF    4 COMPONENTS HOLDER MODULE
XCCM08CV    CCM08CV    8 COMPONENTS HOLDER MODULE    Distributor Viet Nam
XCCM08SF    CCM08SF    8 COMPONENTS HOLDER MODULE
XCCM08SV    CCM08SV    8 COMPONENTS HOLDER MODULE     1349
XCCM12SF    CCM12SF    12 COMPONENTS HOLDER MODULE
XCCM16CV    CCM16CV    16 COMPONENTS HOLDER MODULE    Distributor Viet Nam
XCCM16SV    CCM16SV    16 COMPONENTS HOLDER MODULE
XCCM24SV    CCM24SV    PORTACOMPONENTS MODUL 24      1350
XCDIN2    CDIN-2    METAL SOCKET DIN RAIL MOUNTABLE
XCDIN4    CDIN-4    METAL SOCKET DIN RAIL MOUNTABLE    Distributor Viet Nam
XCDIN5    CDIN-5    CLIP
XCDINM45    CDINM45    DIN rail HOOK .V4.5     1351
XCDIWMP2    CDIWMP2    MOUNTING BRACKET FOR POWER SUPPLY
XCDM08AC    CDM08AC    8 COMMON  ANODE DIODES MODULE    Distributor Viet Nam
XCDM08CC    CDM08CC    8 COMMON CATHODE DIODES MODULE
XCDM08CS    CDM08CS    8 SINGLE DIODES MODULE     1352
XCDM16AC    CDM16AC    16 COMMON  ANODE DIODES MODULE
XCDM16CC    CDM16CC    16 COMMON CATHODE DIODES MODULE    Distributor Viet Nam
XCDM16CS    CDM16CS    16 SINGLE DIODES MODULE
XCDM24AC    CDM24AC    24 COMMON  ANODE DIODES MODULE     1353
XCDM24CC    CDM24CC    24 COMMON CATHODE DIODES MODULE
XCDM24CS    CDM24CS    24 SINGLE DIODES MODULE    Distributor Viet Nam
XCEPBCB    CEP-BCB    BLUE JUMPER CONNECTION
XCEPBCR    CEP-BCR    RED JUMPER CONNECTION     1354
XCEPD1    CEP-D1    PROGRAMMABLE ELECTRONIC FUSE
XCEPMTW    CEP-MTW    WHITE MARKER    Distributor Viet Nam
XCEPRCC    CEP-RCC    COPPER RAIL
XCEPRCP    CEP-RCP    COVER FOR COPPER RAIL     1355
XCEPSS    CEP-SS    SUPPLY SET
XCKB    CKB    TERMINAL BLOCKS    Distributor Viet Nam
XCKBG    CKBG    TERMINAL BLOCKS WITH GROUND CONNECTION
XCKD2LT    CKD2LT    2 LAMP/LED TESTER DIODES MODULES     1356
XCKD3CS    CKD3CS    3 SINGLE DIODE
XCKD4AC    CKD4AC    4 DIODES WITH COMMON ANODE    Distributor Viet Nam
XCKD4CC    CKD4CC    4 DIODES WITH COMMON CATHODE
XCKFAA    CKFAA    DISTRIBUTOR MODULES     1357
XCKFAX    CKFAX    DISTRIBUTOR MODULES
XCKPT    CK/PT    END SECTION    Distributor Viet Nam
XCKR16    CKR16    1 RELAY 24 VAC/DC SPDT + FUSE
XCKR25    CKR25    2 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)     1358
XCKS    CK/S    OPENABLE FRONTAL COVER
XCKS15E    CKS15E    1 SSR 5-24 VDC/5-60 VDC 5 A    Distributor Viet Nam
XCKS15NA    CKS15NA    1 SSR 5-12 VDC/5-60 VDC 5 A + FUSE
XCKS15NB    CKS15NB    1 SSR 24 VDC/5-60 VDC 5 A + FUSE     1359
XCKS15NB3    CKS15NB-3A        2.Opto.24Vdc/5-60Vdc.3A
XCKS1S    CKS1S    SIGNAL OPTOCOUPLER    Distributor Viet Nam
XCKS22    CKS22    2 SSR 12-24 VDC/3-30 VAC/DC 2,5 A
XCKX2    CKBX2    EXPANSION FOR CKB & CKBG     1360
XCL1R    CL1R    ADJUSTABLE LINEAR PS 26 VAC/1.2–27 VDC 1 A
XCL5R    CL5R    ADJUSTABLE LINEAR PS 26 VAC/1.2–27 VDC 5 A    Distributor Viet Nam
XCLP08CC    CLP08CC    8 LAMP/LED TEST DIODES MODULE POSITIVE COMMON
XCLP16CC    CLP16CC    16 LAMP/LED TEST DIODES MODULE POSITIVE COMMON     1361
XCLT08AC    CLT08AC    8 LAMP/LED TESTER DIODES MODULES
XCLT08CC    CLT08CC    8 LAMP/LED TESTER DIODES MODULES    Distributor Viet Nam
XCLT16AC    CLT16AC    16 LAMP/LED TESTER DIODES MODULES
XCLT16CC    CLT16CC    16 LAMP/LED TESTER DIODES MODULES     1362
XCM1A012    CM1A012    1 RELAY 12 VAC SPDT 10 A
XCM1A024    CM1A024    1 RELAY 24 VAC SPDT 10 A    Distributor Viet Nam
XCM1A120    CM1A120    1 RELAY 120 VAC SPDT 10 A
XCM1A230    CM1A230    1 RELAY 230 VAC SPDT 10 A     1363
XCM1A230Z    CM1A230Z    1 RELAY 230 VAC SPDT 10 A WITHOUT LED
XCM1C012    CM1C012    1 RELAY 12 VDC SPDT 10 A    Distributor Viet Nam
XCM1C024    CM1C024    1 RELAY 24 VDC SPDT 10 A
XCM1C024H    CM1C024H    1 RELAY 24 VDC SPDT 16 A     1364
XCM1C024Z    CM1C024Z    1 RELAY 24 VDC SPDT 10 A WITHOUT LED
XCM1C048    CM1C048    1 RELAY 48 VDC SPDT 10 A    Distributor Viet Nam
XCM1C110    CM1C110    1 RELAY 110 VDC SPDT 10 A
XCM1S024    CM1S024    1 SSR IN 24 VDC / OUT 3-52 VDC 2.5 A     1365
XCM1S024E    CM1S024E    1 SSR IN 12-24 VDC / OUT 5-60 VDC 2 A
XCM1T024    CM1T024    1 SSR IN 17-28 VDC  / OUT 48-240 VAC 2.5 A    Distributor Viet Nam
XCM1T024E    CM1T024E    1 SSR IN 17-28 VDC  / OUT 24-240 VAC 2 A
XCM2A012    CM2A012    1 RELAY 12 VAC DPDT 5 A     1366
XCM2A024    CM2A024    1 RELAY 24 VAC DPDT 5 A
XCM2A024Z    CM2A024Z    2 RELAY 24 VAC DPDT 5 A WITHOUT LED    Distributor Viet Nam
XCM2A120    CM2A120    1 RELAY 120 VAC DPDT 5 A
XCM2A230    CM2A230    1 RELAY 230 VAC DPDT 5 A     1367
XCM2A230Z    CM2A230Z    1 RELAY 230 VAC DPDT 5 A WITHOUT LED
XCM2C012    CM2C012    1 RELAY 12 VDC DPDT 5 A    Distributor Viet Nam
XCM2C024    CM2C024    1 RELAY 24 VDC DPDT 5 A
XCM2C024Z    CM2C024Z    1 RELAY 24 VDC DPDT 5 A WITHOUT LED     1368
XCM2C048    CM2C048    1 RELAY 48 VDC DPDT 5 A
XCM2C110    CM2C110    1 RELAY 110 VDC DPDT 5 A    Distributor Viet Nam
XCM2C110Z    CM2C110Z    1 RELAY 110 VDC DPDT 5 A WITHOUT LED
XCM4C012    CM4C012    1 RELAY 12 VDC 4PDT 3 A     1369
XCM4C024    CM4C024    1 RELAY 24 VDC 4PDT 3 A
XCMB16B    CMB16B    8 POLES BRIDGE FOR CM SERIES     Distributor Viet Nam
XCMB27B    CMB27B    8POLES BRIDGE FOR CM SERIES
XCOP082    COP082    8 SSR DC/DC MODULE     1370
XCPC20M    CPC20M    20 POLES IDC/TERMINALS MODULE
XCPC26M    CPC26M    26 POLES IDC/TERMINALS MODULE    Distributor Viet Nam
XCPC34M    CPC34M    34 POLES IDC/TERMINALS MODULE
XCPC40M    CPC40M    40 POLES IDC/TERMINALS MODULE     1371
XCPC50M    CPC50M    50 POLES IDC/TERMINALS MODULE
XCPC60M    CPC60M    60 POLES IDC/TERMINALS MODULE    Distributor Viet Nam
XCPC64M    CPC64M    64 POLES IDC/TERMINALS MODULE
XCPD25F    CPD25F    25 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE     1372
XCPD25M    CPD25M    25 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE
XCPD37F    CPD37F    37 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE    Distributor Viet Nam
XCPD37M    CPD37M    37 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE
XCPD50F    CPD50F    50 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE     1373
XCPD50M    CPD50M    50 POLES SUB-D/TERMINALS MODULE
XCR41    CR4-1    MOD. 4 RELAY 24 VAC/DC SPDT TERMINALS    Distributor Viet Nam
XCR42    CR4-2    ESPANS. 4 RELAY 24 VAC/DC SPDT TERMINALS
XCR42SC    CR4-2SC    MOD. 4 RELAY 24 VAC/DC DPDT TERMINALS     1374
XCR42SCD    CR4-2SCD    MOD. 4 RELAY 48 VAC/DC DPDT TERMINALS
XCR81    CR8-1    MOD. 4 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)  TERMINALS    Distributor Viet Nam
XCR82    CR8-2    ESPANS. 8 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO) TERMINALS
XCR83    CR8-3    MOD. 8 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)  IDC+TERMINALS     1375
XCRE41    CRE4-1    MOD. 4 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)  TERMINALS
XCRE42SC    CRE4-2SC    CRE4-2SC       4.Relè.estr.24V.2PDT.Mors    Distributor Viet Nam
XCRE81    CRE8-1    MOD. 4 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)  TERMINALS
XCRE83    CRE8-3    MOD. 8 RELAY 24 VAC/DC SPST(NO)  IDC+TERMINALS     1376
XCRN08    CRN08    MOD. 8 RELAY 24 VAC/DC SPDT TERMINALS
XCSA120BC    CSA120BC    12VDC/24VDC CONVERTER    Distributor Viet Nam
XCSA120BD    CSA120BD    CSA120BD       DC/DC.Convert.12/48Vdc
XCSA120CB    CSA120CB    24VDC/12…15VDC CONVERTER     1377
XCSA120CC    CSA120CC    24VDC/24VDC CONVERTER
XCSA120DB    CSA120DB    DC/DC.CONV.48/12-15V    Distributor Viet Nam
XCSA120DC    CSA120DC    48VDC/24VDC CONVERTER
XCSA240FC    CSA240FC    110VDC/24VDC CONVERTER     1378
XCSB150C    CSB150C    SPS 2X 380 VAC / 24 VDC 6 A
XCSB85C    CSB85C    SW.340-550V/24VDC 3A    Distributor Viet Nam
XCSBC    CSBC    BATTERY CHARGER FOR PS  0-6 A
XCSBD    CSBD    MODULE FOR REDUNDANT CONNECTION POWER SUPPLY 12/24/48 VDC 15 A     1379
XCSBP30Y    CSBP30Y    MOD.X BATTERY .12/24VDC
XCSC120B    CSC120B    SPS+BATTERYCHARGER  12V    Distributor Viet Nam
XCSC120C    CSC120C    SPS+BATTERYCHARGER  24V
XCSCOM1    CSCOM1    CSCOM1       Interface for CSG2402     1380
XCSD15B    CSD15B    SPS 90-264 AC/12DC 1.2 A
XCSD15C    CSD15C    SPS 90-264 AC/24DC 0,6 A    Distributor Viet Nam
XCSD30C    CSD30C    SPS 90-264 AC/24 DC 1,2 A
XCSD30E    CSD30E    SPS 90-264 AC/5-15 DC      1381
XCSD30F    CSD30F    SPS 90-264AC/+/-12-15
XCSD50B    CSD50B    SPS.90-264AC/12-15DC    Distributor Viet Nam
XCSD70C    CSD70C    SPS 90-264 AC/24 DC 3 A
XCSE10    CSE10    SPS 24 VAC/24 VDC 10 A     1382
XCSF120B    CSF120B    SPS 90-264 VAC/12-15 VDC 8 A
XCSF120C    CSF120C    SPS 90-264 VAC/24 VDC 5 A    Distributor Viet Nam
XCSF120CP    CSF120CP    SPS 90-264 VAC/24 VDC 5 A  + RELAY
XCSF120CPH    CSF120CPH    CSF120CPH    SPS .1PHASE/24Vdc.5A     1383
XCSF120DP    CSF120DP    SPS.90-264/48VDC2,5A
XCSF240B    CSF240B    SPS 120 & 230 VAC 12-15 VDC 16 A    Distributor Viet Nam
XCSF240C    CSF240C    SPS 120 & 230 VAC 24 VDC 10 A
XCSF240CP    CSF240CP    SPS 120 & 230 VAC 24 VDC 10 A+RELAY     1384
XCSF240CPH    CSF240CPH    CSF240CPH     SPS.1PHASE/24Vdc.10A
XCSF240D    CSF240D    SPS 120 & 230 VAC 48 VDC 5 A    Distributor Viet Nam
XCSF240DP    CSF240DP    Sw.120-230V/48Vdc 5A
XCSF240G    CSF240G    Sw.120-240V/72-85VDC 3,5A     1385
XCSF30B    CSF30B    SPS 90-264 AC/24 DC 1,2 A
XCSF30C    CSF30C    SPS 90-264 AC/24 DC 1,2 A    Distributor Viet Nam
XCSF3A    CSF3A    SPS 90-264 VAC/5 VDC 8 A
XCSF500C    CSF500C    SPS 120 & 230 VAC /24 VDC 21 A     1386
XCSF500D    CSF500D    SPS 120 & 230 VAC/ 48 VDC 10 A
XCSF500G    CSF500G    SPS120&230AC/72DC 6A    Distributor Viet Nam
XCSF565    CSF5-65    SPS 90-264 VAC/24 VDC 5 A IP65 PROTECTION DEGREE
XCSF85B    CSF85B    SPS 90-264 VAC/12-15 VDC-7-6 A     1387
XCSF85C    CSF85C    SPS 90-264 VAC/24 VDC 3.5 A
XCSF85CP    CSF85CP    SPS 90-264 VAC/24 VDC 3.5 A  + RELAY     Distributor Viet Nam
XCSF85CPH    CSF85CPH    CSF85CPH       SPS.1PHASE/24Vdc.3A
XCSG20B    CSG20B    SPS 3X 380 VAC/12 VDC 42 A     1388
XCSG20R    CSG20R    SPS 3X 207 VAC/24 VDC 20 A
XCSG2401C    CSG2401C    SW.360-550V/24DC100A    Distributor Viet Nam
XCSG2401D    CSG2401D    SW.360-550V/48DC 50A
XCSG2401G    CSG2401G    CSG2401G    SPS .3PHASE/72Vdc.33A     1389
XCSG2401R    CSG2401R    CSG2401R       SPS3PHASE/170Vdc.14A
XCSG481C    XCSG481C    CSG481C THREE PHASE POWER SUPPLY 24Vdc.20A            Distributor Viet Nam
XCSG500C    CSG500C    SPS 3X 380 VAC/24 VDC 20 A
XCSG500D    CSG500D    SW.360-550V/48DC 10A     1390
XCSG500G    CSG500G    SW.360-550V/72DC 6A
XCSG720C    CSG720C    SPS 3X 380 VAC/24 VDC 30 A    Distributor Viet Nam
XCSG720D    CSG720D    SW.360-550V/48DC 15A
XCSG960C    CSG960C    SPS.3X 380 VAC/24 VDC 40A     1391
XCSG960D    CSG960D    SPS.3X 380 VAC/48 VDC 20 A
XCSG960G    CSG960G    SW.360-550V/72VDC13A    Distributor Viet Nam
XCSL120C    CSL120C    CSL120CSPS .1PHASE/24Vdc.5A
XCSL240C    CSL240C    CSL240C        SPS.1PHASE/24Vdc.10A     1392
XCSL481C    CSL481C    CSL481C  THREE PHASE POWER SUPPLY 24Vdc.20A
XCSL85C    CSL85C    CSL85C SPS .1PHASE/24Vdc.3,5A    Distributor Viet Nam
XCSP120C    CSP120C    SPS 90-264AC/24VDC 5A
XCSP240C    CSP240C    SPS 120-230AC/24VDC 10A     1393
XCSP85C    CSP85C    SPS 90-264AC/24VDC 3,5A
XCSR50U    CSR50U    CSR50U ORing MODULE 20A                Distributor Viet Nam
XCSU500S    CSU500S    CSU500S BATTERY CHARGER 20A
XCSUPS1    CS-UPS1    BATTERY CHARGER MODULE 24VDC      1394
XCSUPS2    CS-UPS2    BATTERY CHARGER MODULE 12VDC
XCSW120B    CSW120B    SPS 2X 185-550 VAC/12 VDC 2.5 A    Distributor Viet Nam
XCSW120C    CSW120C    SPS 2X 185-550 VAC/24 VDC 5 A
XCSW121B    CSW121B    CSW121B     SPS.1-2PHASE/12Vdc.8A     1395
XCSW121C    CSW121C    SW.185-550V/24VDC 5A
XCSW121DP    CSW121DP    SW.185-550V/24VDC 5A    Distributor Viet Nam
XCSW240C    CSW240C    SPS 2X 185-550 VAC/24 VDC 5 A
XCSW241B    CSW241B    CSW241B        SPS.1-2PHASE/12-15Vdc.16A     1396
XCSW241C    CSW241C    CSW241C        SPS.1-2PHASE/24Vdc.10A
XCSW241DP    CSW241DP    CSW241DP       SPS.1-2PHASE/48Vdc.5A    Distributor Viet Nam
XCSW241G    CSW241G    CSW241G        SPS.1-2PHASE/72Vdc.3,5A
XCSW481C    CSW481C    1-2-3 PHASE POWER SUPPLY 24Vdc.20A         1397
XCSW481D    CSW481D    1-2-3 PHASE POWER SUPPLY 48Vdc.10A
XCSW481G    CSW481G    1-2-3 PHASE POWER SUPPLY 72Vdc.6A         Distributor Viet Nam
XF03DKBG5B    F03DKBG5B    1-PHASE FILTER – SINGLE CELL FILTER 250VAC 3A, FAST-ON CONNECTIONS
XF03DPCG5C    F03DPCG5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 3A, FAST-ON CONNECTIONS     1398
XF06DKBG5B    F06DKBG5B    F06DKBG5B      EMI FILTER MONOPHASE …6A
XF06DPCG5C    F06DPCG5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 6A, FAST-ON CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XF07TDVST2    F07TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 7A, TERMINAL CONNECTIONS
XF100TDVST2    F100TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 100A, TERMINAL CONNECTIONS     1399
XF100TYT2    F100TYT2    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 100A, TERMINAL CONNECTIONS
XF10TYG9    F10TYG9    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 10A, FAST-ON CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XF12DKBG5B    XF12DKBG5B    F12DKBG5B      EMI FILTER MONOPHASE ..12A
XF12DPCG5C    F12DPCG5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 12A, FAST-ON CONNECTIONS     1400
XF150TDS84C    F150TDS84C    3-PHASE FILTER 150 A
XF150TYSS104    F150TYSS104    3-PHASE FILTER +NEUTRAL 150 A     Distributor Viet Nam
XF16DKCG5B    XF16DKCG5B    F16DKCG5B      EMI FILTER MONOPHASE ..16A
XF16DPCG5C    F16DPCG5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 16A, FAST-ON CONNECTIONS     1401
XF16TDVST2    F16TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 16A, TERMINAL CONNECTIONS
XF16TYT2    F16TYT2    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 16A, TERMINAL CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XF180TDS84C    F180TDS84C    3-PHASE FILTER 180 A
XF200TDDS84C    F200TDDS84C    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 200A, TERMINAL CONNECTIONS     1402
XF20DKCG5B    XF20DKCG5B    F20DKCG5B      EMI FILTER MONOPHASE ..20A
XF20DPCG5C    F20DPCG5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 20A, FAST-ON CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XF20TYS9    F20TYS9    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 20A, SCREW CONNECTIONS
XF25TYT2    F25TYT2    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 25A, TERMINAL CONNECTIONS     1403
XF300TDSS84C    F300TDSS84C    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 300A, TERMINAL CONNECTIONS
XF30DKCS5B    XF30DKCS5B    F30DKCS5B      EMI FILTER MONOPHASE ..30A    Distributor Viet Nam
XF30DPGS5C    F30DPGS5C    1-PHASE FILTER – DOUBLE CELL FILTER 250VAC 30A, FAST-ON CONNECTIONS
XF30TDVST2    F30TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 30A, TERMINAL CONNECTIONS     1404
XF36TYT2    F36TYT2    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 36A, TERMINAL CONNECTIONS
XF400TDSS84C    F400TDSS84C    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 400A, TERMINAL CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XF42TDVST2    F42TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 42A, TERMINAL CONNECTIONS
XF50TYT2    F50TYT2    3-PHASE FILTER – 4 WIRE 480VAC 50A, TERMINAL CONNECTIONS     1405
XF55TDVST2    F55TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 55A, TERMINAL CONNECTIONS
XF75TDVST2    F75TDVST2    3-PHASE FILTER – 3 WIRE 480VAC 75A, TERMINAL CONNECTIONS    Distributor Viet Nam
XIF10PML    IF10PML    10 POLES INTERFACE WITH LED
XIF10PMS    IF10PMS    10 POLES INTERFACE MODULE     1406
XIF14PML    IF14PML    14 POLES INTERFACE WITH LED
XIF14PMS    IF14PMS    14 POLES INTERFACE MODULE    Distributor Viet Nam
XIF16PML    IF16PML    16 POLES INTERFACE WITH LED
XIF16PMS    IF16PMS    16 POLES INTERFACE MODULE     1407
XIF16S7    IF16S7    8 INPUT FOR S7 PLC
XIF20PML    IF20PML    20 POLES INTERFACE WITH LED    Distributor Viet Nam
XIF20PMS    IF20PMS    20 POLES INTERFACE MODULE
XIF26PML    IF26PML    26 POLES INTERFACE WITH LED     1408
XIF26PMS    IF26PMS    26 POLES INTERFACE MODULE
XIF34PML    IF34PML    34 POLES INTERFACE WITH LED    Distributor Viet Nam
XIF34PMS    IF34PMS    34 POLES INTERFACE MODULE
XIF40PML    IF40PML    40 POLES INTERFACE WITH LED     1409
XIF40PMS    IF40PMS    40 POLES INTERFACE MODULE
XIF416LS7    IF416LS7    4X8 INPUT FOR S7 PLC + LED    Distributor Viet Nam
XIF416S7    IF416S7    4X8 INPUT FOR S7 PLC
XISD09FM    ISD09FM    9 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE     1410
XISD09PF    ISD09PF    9 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD09PM    ISD09PM    9 POLES MALE SUB-D MODULE    Distributor Viet Nam
XISD15FM    ISD15FM    15 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE
XISD15PF    ISD15PF    15 POLES FEMALE SUB-D MODULE     1411
XISD15PM    ISD15PM    15 POLES MALE SUB-D MODULE
XISD25FM    ISD25FM    25 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE    Distributor Viet Nam
XISD25PF    ISD25PF    25 POLES FEMALE SUB-D MODULE
XISD25PFL    ISD25PFL    25 POLES FEMALE SUB-D LED MODULE     1412
XISD25PM    ISD25PM    25 POLES MALE SUB-D MODULE
XISD25PML    ISD25PML    25 POLES MALE SUB-D LED MODULE    Distributor Viet Nam
XISD37FM    ISD37FM    37 POLES MALE+FEMALE SUB-D MODULE
XISD37PF    ISD37PF    37 POLES FEMALE SUB-D MODULE     1413
XISD37PFL    ISD37PFL    37 POLES FEMALE SUB-D LED MODULE
XISD37PM    ISD37PM    37 POLES MALE SUB-D MODULE    Distributor Viet Nam
XISD37PML    ISD37PML    37 POLES MALE SUB-D LED MODULE
XK010010    K010010    CUSTOM FOR ENEL APPLICATION     1414
XMBC2K    MBC2K    Brushless
XNPNPNP    CI-NPN/PNP    PNP/NPN TRANSITOR OUTPUT ADAPTER     Distributor Viet Nam
XO332060    O332060    1 SSR IN 4-24 VDC / OUT 5-60 VDC 3 A
XO332240    O332240    1 SSR IN 4-24 VDC  / OUT 48-240 VAC 3 A     1415
XR041E1A    R41E11A    4 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR041E24    R41E24    4 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON    Distributor Viet Nam
XR041E24P    R41E24P    4 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON
XR041E2A    R41E22A    4 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON     1416
XR041EAD    R41EAD    4 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR041S24F    R41S24F    4 SSR DC/DC WITH FUSE    Distributor Viet Nam
XR041U24F    R41U24F    4 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE
XR042E24    R42E24    4 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON     1417
XR042E24P    R42E24P    4 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON
XR042EAD    R42EAD    4 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON    Distributor Viet Nam
XR042S24    R42S24    4 SSR DC/DC
XR042T24    R42T24    4 SSR DC/AC     1418
XR081E1A    R81E11A    8 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR081E24    R81E24    8 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON    Distributor Viet Nam
XR081E24P    R81E24P    8 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON
XR081E2A    R81E22A    8 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON     1419
XR081EAD    R81EAD    8 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR081F24F    R81F24F    8 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE AND ICD    Distributor Viet Nam
XR081S24F    R81S24F    8 SSR DC/DC WITH FUSE
XR081U24F    R81U24F    8 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE     1420
XR082E12    R82E12    8 RELAY 12 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR082E24    R82E24    8 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON    Distributor Viet Nam
XR082E24P    R82E24P    8 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON
XR082E48    R82E48    8 RELAY 48 VDC DPDT NEGATIVE COMMON     1421
XR082EAD    R82EAD    8 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON
XR082S24    R82S24    8 SSR DC/DC    Distributor Viet Nam
XR082T24    R82T24    8 SSR DC/AC
XR161E1A    R161E11A    16 RELAY 110 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON     1422
XR161E24    R161E24    16 RELAY 24 VDC SPDT NEGATIVE COMMON
XR161E24P    R161E24P    16 RELAY 24 VDC SPDT POSITIVE COMMON    Distributor Viet Nam
XR161E2A    R161E22A    16 RELAY 230 VAC SPDT UNIVERSAL COMMON
XR161EAD    R161EAD    16 RELAY 24 VAC/DC SPDT UNIVERSAL COMMON     1423
XR161S24F    R161S24F    16 SSR DC/DC WITH FUSE
XR161U24F    R161U24F    16 RELAY 24 VAC/DC SPDT WITH FUSE    Distributor Viet Nam
XR162E24    R162E24    16 RELAY 24 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR162E24P    R162E24P    16 RELAY 24 VDC DPDT POSITIVE COMMON     1424
XR162E48    R162E48    16 RELAY 48 VDC DPDT NEGATIVE COMMON
XR162EAD    R162EAD    16 RELAY 24 VAC/DC DPDT UNIVERSAL COMMON    Distributor Viet Nam
XR162S24    R162S24    16 SSR DC/DC
XR162T24    R162T24    16 SSR DC/AC     1425
XRE1024D    RE1024D    1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC SPDT 16 A
XRE1824D    RE1824D    1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC SPDT 10 A    Distributor Viet Nam
XRE2024D    RE2024D    1 PLUGGABLE RELAY 24 VDC DPDT 5 A
XRF1012D    RF1012D    1 FIXED RELAY 12 VDC SPDT 16 A     1426
XRF1024D    RF1024D    1 FIXED RELAY 24 VDC SPDT 16 A
XRF1824D    RF1824D    1 FIXED RELAY 24 VDC SPDT 10 A    Distributor Viet Nam
XRFA024D    RFA024D    1 FIXED RELAY 24 VDC SPST(NO) 5 A
XRFA24AD    RFA24AD    1 FIXED RELAY 24 VAC/DC SPST(NO) 5 A     1427
XRFE16124    RFE16124    16 RELAY 24 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRFE8124    RFE8124    8 RELAY 24 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC    Distributor Viet Nam
XRFE8224    RFE8224    8 RELAY 24 VDC DPDT WITH 20 POLES IDC
XRMC081BM    RMC081BM    8 RELAY 12 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC     1428
XRMC081CM    RMC081CM    8 RELAY 12 VDC SPDT WITH 20 POLES IDC
XRMD011CL    RMD011CL    1.R.24VDC.1SC.    Distributor Viet Nam
XRMD041CL    RMD041CL    1.R.24VDC.1SC.
XRMD041CS    RMD041CS    1.R.24VDC.1SC.     1429
XRMP081CM    RMP081CM    8 RELAYS WITH PUSH BUTTON
XW000928    SW01VA    CONV. 1 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA    Distributor Viet Nam
XW000930    SW10VA    CONV. 10 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA
XW000931    SW20VA    CONV. 20 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA     1430
XW000932    SW50VA    CONV. 50 A OUT 0-10V E 0(4)-20 MA
XW000938    DAC08A4    CONV. D/A 8 BIT / 4-20 MA    Distributor Viet Nam
XZ04124D    Z4124D    4 SOCKET FOR SPDT RELAY
XZ041EAD    Z41EAD    4 SOCKET FOR SPDT RELAY     1431
XZ04224D    Z4224D    4 SOCKET FOR DPDT RELAY
XZ08124D    Z8124D    8 SOCKET FOR SPDT RELAY    Distributor Viet Nam
XZ08224D    Z8224D    8 SOCKET FOR DPDT RELAY
XZ16124D    Z16124D    16 SOCKET FOR SPDT RELAY     1432
XZ16224D    Z16224D    16 SOCKET FOR DPDT RELAY
Z121017    ACI121017    4 MA MOUNTING BRACKET    Distributor Viet Nam
Z121019    ACI121019    5 MA MOUNTING BRACKET
Z121026    ACI121026    6MAX12 SPECIAL MOUNTING SCREW     1433
Z121116    ACI121116    ANGLED 6X6 MM BUSBAR SUPPORT BRACKET
Z121118    ACI121118    BUSBAR SCREW CLAMP    Distributor Viet Nam
Z121119    ACI121119    0,5-16 BUSBAR SCREW CLAMP
Z121121    ACI121121    4-35 BUSBAR SCREW CLAMP     1434
Z121123    ACI121123    6X6 MM COPPER BUSBAR
Z121211    ACI121211    M4 BUSBAR NUTS    Distributor Viet Nam
Z121212    ACI121212    M5 BUSBAR NUTS
Z121213    ACI121213    SUPPORT BRACKET H20     1435
Z121214    ACI121214    SUPPORT BRACKET H25
Z121215    ACI121215    SUPPORT BRACKET H30    Distributor Viet Nam
Z121216    ACI121216    SUPPORT BRACKET H40
Z121217    ACI121217    SUPPORT BRACKET H50     1436
Z121218    ACI121218    SUPPORT BRACKET H70
Z121219    ACI121219    SUPPORT BRACKET H90    Distributor Viet Nam
Z121221    ACI121221    INSULATOR
Z121228    ACI121228    1 M6 ANGLED SUPPORT BRACKET     1437
Z121301    ACI121301    ANGLED SUPPORT BRACKET+FLAT BUSBAR S.
Z121307    ACI121307     ANGLED SUPPORT BRACKETS.B.CU 6MAX10    Distributor Viet Nam
Z121311    ACI121311    2 M5 ANGLED SUPPORT BRACKET
Z121314    ACI121314    2 M6 ANGLED SUPPORT BRACKET     1438
Z121316    ACI121316    ANGLED SUPPORT BRACKET H58
Z121317    ACI121317    ANGLED SUPPORT BRACKET H68    Distributor Viet Nam
Z121318    ACI121318    ANGLED SUPPORT BRACKET H78
Z121319    ACI121319    ANGLED SUPPORT BRACKET H88     1439
Z121410    ACI121410    ANGLED SUPPORT BRACKET H98
Z121415    ACI121415    22° ANGLED SUPPORT BRACKET    Distributor Viet Nam
Z121421    ACI121421    5MAX10 SPECIAL RAIL MOUNTING SCREW

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại Lý Bộ Nguồn Cabur tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan