Cảm biến Rosemount

Cảm Biến , Đầu Dò , Lưu Lượng Kế Rosemount Việt Nam

Đại lý Đại lý Cảm Biến , Đầu Dò , Lưu Lượng Kế Rosemount tại Việt Nam

Cảm Biến Rosemount : Cảm biến áp suất Rosemount , cảm biến đo dộ điện dẫn Rosemount …

Rosemount  vietnam chuyên gia về : Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm biến đo mức nước Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount , đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount , đồng hồ đo lưu lượng Rosemount , máy đo nhiệt độ Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đầu dò Rosemount …

đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như : Năng lượng thay thế , hóa chất , thực phẩm và nước giải khát , khoa học đời sống, hàng hải , kim loại và khai thác mỏ , dầu khí , năng lượng , nước và nước thải , sản xuất thép…

đồng hồ đo lưu lượng Rosemount xác định các tiêu chuẩn cho sự đổi mới và độ tin cậy cho ngành công nghiệp sản xuất dây truyền . Emerson cung cấp giải pháp truyền để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng trên các dây truyền nhà máy , xí nghiệp, dự án…

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối đồng hồ đo lưu lượng Rosemount, Cảm Biến Rosemount  tại Việt Nam.

Đại lý Cảm Biến , Đầu Dò , Lưu Lượng Kế Rosemount tại Việt Nam : 

Cảm biến đo mức nước Rosemount RTG 40B (Pro Still-pipe Array antenna > gauge).

Part Number: RTG40B-S0CP1AP0000-B8SF00-00

Thông số kỹ thuật: Dải đo (0-50)mét, Ira: (4-20)mA;

Nguồn nuôi:24-240VAC/DC

Rosemount  vietnam chuyên gia về : Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm biến đo mức nước Rosemount , đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount , đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount , đồng hồ đo lưu lượng Rosemount , máy đo nhiệt độ Rosemount , lưu lượng kế Rosemount…

RTG 40B Pro Process Seal Antenna Gauge

  • Up to ± 10 mm (±0.4 in.) accuracy for level measurements in a tank with fixed roof
  • Cone antenna protected from tank atmosphere by a ceramic or PTFE seal
  • Withstands high temperature and pressure
  • TÜV-tested and approved for overfill protection according to WHG regulations
  • Possibility to install gauge with tank in service
  • Up to ± 5 mm (±0.2 in.) accuracy
  • Complete assembly (antenna and still-pipe with acessories)
  • TÜV-tested and approved for overfill protection according to WHG regulations
  • No need for welding

 

Technical Data for Process Seal Antenna Gauge

Nozzle/antenna:
Available in 4 or 6 in. versions.
Accuracy:
± 10 mm (± 0.4 in.) with the FHAST™ software option.

For more information, see Rosemount TankRadar Pro Technical Description.

Nozzle/antenna: 
1- and 2-in. still-pipe solution
Accuracy: 
± 5 mm (± 0.2 in.) with the FHAST™ software option.

For more information, see Rosemount TankRadar Pro Technical Description.

Một số model Cảm Biến , Đầu Dò , Lưu Lượng Kế Rosemount tại Việt Nam : 

Cảm Biến Rosemount Việt Nam 5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051TG5A2B21AB4E5M5   0~68900 KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051TG4A2B21AB4I1Q4   0~10340 KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3144PD1A1I1Q4   0~150 ℃
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051CD3A83A1AB4I1Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam instead of: 3051CD3A73A1AB4I1Q4   0~100KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051CD2A02A1AM5I5S5Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 0305RC52B11B4 (Mannifold)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051CG5A02A1AM5I1S5Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 0305RC22B11B4 (Mannifold)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 644RAI5C4Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 644RANAQ4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 2090PG1S22A1Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam Scalable Ultra In-Line Gage Pressure Transmitter
Cảm Biến Rosemount Việt Nam Calibration: 0 – 800 PSI
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 0306RT22BA11
Cảm Biến Rosemount Việt Nam Pressure Manifold
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 8800DW060SA1N1D1E5M5Q4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 8732EST2A1N0M4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 1151DP4S52B1DF(0-8kPa) [out of sale]
Cảm Biến Rosemount Việt Nam  instead of 3051CD2A02A1AH2B1DF  0~8KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 1151DP4S52B1DF(0~10kPa) [ out of sale]
Cảm Biến Rosemount Việt Nam  instead of 3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 1151DP3S22M4B3(0-6kPa) [out of sale]
Cảm Biến Rosemount Việt Nam instead of 3051CD2A02A1AH2B3M5  0~6KPA
Cảm Biến Rosemount Việt Nam Model: 1151DP3S22B3 M4 (off production)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam Alternative Model: 3051CD2A02A1AH2B3M5
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Cảm Biến Rosemount Việt Nam (0 – 12 kPa)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Cảm Biến Rosemount Việt Nam (0 – 8 kPa)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Cảm Biến Rosemount Việt Nam (-12 – 0 kPa)
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051CD3A03A1KS5E8M6Q4Q8
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 0305RC52B11B4L4
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 2088G2S22A1K6
Cảm Biến Rosemount Việt Nam 3051L2AG0XC11ABM5Q4
Lưu lượng kế Rosemount 2051TG1A2B21JS5B4I1M5D4
Lưu lượng kế Rosemount 306RT22BA11
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG4A2B31JS5B4I1M6Q4Q8
Lưu lượng kế Rosemount 306RT22BA11
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG4A2B21KS5B4I1Q4M6DO+0306RT22BA11
Lưu lượng kế Rosemount 3051  CD2A22A1AM5B4DF
Lưu lượng kế Rosemount Code: G3S22A2S1M5CRQ4Q8
Lưu lượng kế Rosemount Instead of: 2088G3S22A2S1M5Q4Q8
Lưu lượng kế Rosemount 3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG4A2B21AKDM5
Lưu lượng kế Rosemount 2051CD2A22A1BM50408
Lưu lượng kế Rosemount correct: 2051CD2A22A1BM5Q4Q8(0-250mBar)
Lưu lượng kế Rosemount code: 3144PD1A1K5B4M5Q
Lưu lượng kế Rosemount correct: 3144PD1A1K5B4M5Q4  PT100  0~75℃
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S+0306RT22BA11SG
Lưu lượng kế Rosemount (800Psi/55.2Bar, Cal : 0 ~ 50Bar)
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 + 0306RT22BA11SG
Lưu lượng kế Rosemount (4000Psi/276Bar, Cal : 0 ~ 150Bar)
Lưu lượng kế Rosemount 3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 +0306RT22BA11SG
Lưu lượng kế Rosemount (150Psi/10.3Bar, Cal : 0 ~ 10Bar)
Lưu lượng kế Rosemount 2051CD3A22A1AS1M5Q4 +1199WDA93JFFW71DA00
Lưu lượng kế Rosemount 2051CD3A22A1AS1M5Q4 +1199WDJ59AFFW71DA00
Lưu lượng kế Rosemount 3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8 + 0305RC52B11B4
Lưu lượng kế Rosemount 475HP1ENA9GMT
Lưu lượng kế Rosemount 475HP1EK LUGMT
Lưu lượng kế Rosemount 00275-0096-0001
Lưu lượng kế Rosemount 211010ANA
Lưu lượng kế Rosemount 475HP1EK LUGMT
Lưu lượng kế Rosemount 00275-0096-0001
Lưu lượng kế Rosemount 248HANAU2NS
Đầu dò Rosemount Range: 0- 1200
Đầu dò Rosemount 211010ANA
Đầu dò Rosemount 3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia)
Đầu dò Rosemount 248HANAU2NS (0- 1200)带外壳
Đầu dò Rosemount correct: 3144PD6A1B4M5T1Q4XA(0-200℃)
Đầu dò Rosemount 644-H-A-I1
Đầu dò Rosemount 211010ANA
Đầu dò Rosemount 8705THA060C1W0N0Q4
Đầu dò Rosemount 8712ESR1A2N0M4B6
Đầu dò Rosemount 08712-0752-2003
Đầu dò Rosemount CABLE, HIGH PERFORMANCE COMBO, METERS
Đầu dò Rosemount code: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1A0227+1199WDE60AFFWG6CA00
Đầu dò Rosemount correct: 3051TG4A2B21KI1M6Q4Q8S1+1199WDE60AFFWG6CA00
Đầu dò Rosemount 3051TG4A2B21KE7M6V5P8S5+0306RT22BA11 (Range:-1~276 bar)
Đầu dò Rosemount 3051CD2A02A1JB4S5E7M6Q4Q8 C/W 0305RC52B11B4L4
Đầu dò Rosemount 3051TG4A2B21KE7B4M6V5P8S5+0306RT22BA11 (Range:-1~276 bar)
Đầu dò Rosemount 3051CD2A02A1JB4S5E7M6Q4Q8 C/W 0305RC52B11B4L4
Đầu dò Rosemount 3144PD6A2I1B5M5T1Q4U1K1105
Đầu dò Rosemount 3051TG3A2B21KI1M6DOT1P1Q4Q8A8092
Đầu dò Rosemount 3051TG3A2B21KI1M6DOT1P1Q4Q8A8092
Đầu dò Rosemount 3051TG4A2B31KI1M6DOT1P1Q4Q8A8092
Đầu dò Rosemount 0065G22F0110N0310G3W0043
Đầu dò Rosemount 3051TG4A2B21BI1M5T1P1Q4Q8
Đầu dò Rosemount 3144PD2A1NAM5T1C2Q4
Đầu dò Rosemount 644HAE1J7M5Q4
Đầu dò Rosemount Device Configuration: Pt 100, 3-Wire
Đầu dò Rosemount 644HAE1J7M5Q4
Đầu dò Rosemount 2051TG3A2B21KM5P1Q4
Đầu dò Rosemount code: 375FP1EKLUC
Đầu dò Rosemount correct: 375FR1EKLUC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm Biến , Đầu Dò , Lưu Lượng Kế Rosemount Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan