mau dailythietbivn.com

Cảm biến áp suất Gems – Đại lý Gems tại Việt Nam

Đại lý Gems tại Việt Nam | Cảm biến áp suất Gems | đầu dò áp suất Gems | van điện từ Gems

Cảm biến Gems bao gồm Cảm biến áp suất Gems , Cảm biến mức chất lỏng Gems, đầu dò áp suất Gems, cảm biến điện dung Gems ,cảm biến dòng chảy Gems , cảm biến áp lực Gems, công tắc áp suất Gems , van điện từ Gems …

HTP Tech là đại diện phân phối của Cảm biến áp suất Gems | đầu dò áp suất Gems | van điện từ Gems chuyên cung cấp các loại Cảm biến áp suất Gems | đầu dò áp suất Gems | van điện từ Gems tại Việt Nam .

Một số mã codel Cảm biến áp suất Gems | đầu dò áp suất Gems | van điện từ Gems Việt Nam :

GEMS SENSORS FS-200 SERIES BRONZE FLOW SWITCH 5 GPM 1 1/2″ NPT FEMALE MARINE BOAT

GEMS Sensors Inc, T Cable 43739 for sensor type 36890 Tank Indacator water proof

GEMS Sensors Safety Relay P/N 20173, SPST-No 120/240V 5A,

|FS-600 – No-Moving-Parts Flow Switch |PS11 SERIES LOW PRESSURE SWITCH
|FS-380 SERIES FLOW SWITCH |PS32/PS52 SERIES OEM PRESSURE SWITCHES
|FS-480 SERIES FLOW SWITCH |PS41 SERIES PRESSURE SWITCH
|FS-925 SERIES FLOW SWITCH |HYDRAULIC PRESSURE SWITCH – PS61P SERIES PISTON SWITCH
|FS-926 SERIES FLOW SWITCH |PS61 SERIES HYDRAULIC OEM PRESSURE SWITCH
|FS-927 SERIES FLOW SWITCH |PS62 SERIES OEM PRESSURE SWITCH
|FS-930 SERIES FLOW SWITCH |PS71 SERIES HYDRAULIC PRESSURE SWITCH/PNEUMATIC PRESSURE SWITCH
|FS-10798 SERIES FLOW SWITCH |PS72 SERIES OEM PRESSURE SENSORS
|FS-4 SERIES FLOW SWITCH |PS75 SERIES GENERAL PURPOSE PRESSURE SWITCH
|FS-150 SERIES FLOW SWITCH |PS76 SERIES PRESSURE SWITCH
|FS-380P SERIES FLOW SWITCH |PS81 VACUUM PRESSURE SWITCH
|FS-400 SERIES FLOW SWITCH |PS82 VACUUM PRESSURE SWITCH
|FS-400 SERIES ADJUSTABLE FLOW SWITCH |PS98 SOLID STATE PRESSURE SWITCH
|FS-200 SERIES FLOW SWITCH |1200/1600 SERIES OEM PRESSURE TRANSDUCERS
|FS-500 SERIES FLOW SWITCH |FUEL PRESSURE SENSORS & SUBMERSIBLE PRESSURE TRANSDUCERS
|FS-400P SERIES FLOW SWITCH |ABSOLUTE PRESSURE TRANSDUCERS
|FS-550 SERIES FLOW SWITCH |3100/3200 SERIES THIN FILM PRESSURE TRANSDUCERS
|FS-380 SERIES FLOW SWITCH |31CS / 32CS SERIES SPUTTERED THIN FILM PRESSURE SENSOR
|FS-480 SERIES FLOW SWITCH |31EP/EA AND 32EP/EA SERIES HEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCERS
|RFS TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |31IS / 32IS SERIES PRESSURE TRANSDUCERS
|RFO TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |3800/3820 PRESSURE TRANSMITTER
|RFA TYPE ELECTRONIC FLOW SENSOR |4000 SERIES LIQUID PRESSURE SENSOR
|RFI TYPE VISUAL FLOW INDICATOR |4700 SERIES SPUTTERED THIN FILM PRESSURE TRANSDUCER
|FT-110 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |5000 SERIES PRESSURE TRANSDUCER
|FT-210 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |809 SERIES CAPACITANCE PRESSURE TRANSDUCER
|FT-330 SERIES TURBINE FLOW SENSOR |830 SERIES DIFFERENTIAL PRESSURE SENSORS AND TRANSMITTERS
DIN 43650A Gems XM
DIN 9.4 mm Series 3101
M12x1P Series 3102
Packard Metri Series 3104
Gems XM-XT 860 Series 3201
155886 173934-C
156262 230204
156265 230212
165071 173138
165078 225100
 XT 36490 155421
Series 3202 155425
173932-C 155480
173934-C 155481
MGRE40 155485

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến áp suất Gems – Đại lý Gems tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan