cam-bien-bei-sensors

Cảm biến Bei Sensors – Cảm biến quang , nhiệt độ Bei Sensors Việt Nam

Đại lý Bei Sensors tại Việt Nam

Cảm biến quang Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors

Bei Sensors viet nam chuyên gia về : Encoder Bei Sensors, cảm biến quang Bei Sensors, bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors…

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  cảm biến Bei Sensors , Encoder Bei Sensors tại Việt Nam .

Một số model bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors , cảm biến Bei Sensors, Encoder Bei Sensors  tại vietnam :

Bei Sensors  CD80-MEC-2500-204.8-L005-OP-10,204.8MM/TURN

Cảm biến Bei GHA4 Incremental

Cảm biến Bei GHA5 Incremental (PDF – 223kb)

Cảm biến Bei GHK4 Incremental (PDF – 127kb)

Cảm biến Bei GHK9 Incremental (PDF – 347kb)

Cảm biến Bei GHML Incremental (PDF – 326kb)

Cảm biến Bei GHM3 Incremental (PDF – 134kb)

Cảm biến Bei GHM4 Incremental (PDF – 151kb)

Cảm biến Bei GHM5 Incremental (PDF – 154kb)

Cảm biến Bei GHM9 Incremental (PDF – 315kb)

Cảm biến Bei GHM9 Overspeed (PDF – 171kb)

Cảm biến Bei GHM9S15 Incremental (PDF – 266kb)

Cảm biến Bei GHM9S16 Incremental (PDF – 272kb)

Cảm biến Bei GHT4 Incremental (PDF – 264kb)

Cảm biến Bei GHT5 ATEX (PDF – 158kb)

Cảm biến Bei GHT5 Incremental (PDF – 149kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GHT5 UVW (PDF – 306kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GHT9 Incremental (PDF – 155kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GHTB Incremental (PDF – 236kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GHU9 Incremental (PDF – 391kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GHU9 Overspeed (PDF – 177kb)

Bộ mã hóa vòng quay Bei GOEM Overspeed (PDF – 136KB)

Bộ mã hóa vòng quay Bei 0-9 600 tuyến tính Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei 1200-1800 Độc Bật Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei 2200-2800 Độc Bật Potentiometer lai

Bộ mã hóa vòng quay Bei 3200-4700 đa Bật Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei Bảng điều chỉnh chiết áp 5320

Bộ mã hóa vòng quay Bei 6300-6400 chiết áp tuyến tính

Bộ mã hóa vòng quay Bei 8360 hiệu ứng Hall Sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9360 hiệu ứng Hall Sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9600 tuyến tính Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9800 Rotary Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9850-9860 Rotary Potentiometer

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9900 hiệu ứng Hall Sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9960 hiệu ứng Hall Sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei 9970 hiệu ứng Hall Sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei Một ACW4 Analog

Bộ mã hóa vòng quay Bei ACW4 CANopen

GOEMS16 Incremental 140×81 (PDF – 309kb)

GOEMS16 Incremental 180×65 (PDF – 280kb)

GXM5 Incremental (PDF – 329kb)

GXM5S IP69K (PDF – 282kb)

GXM9S Incremental (PDF – 282kb)

GZT4 Incremental (PDF – 104kb)

GZT4 UVW (PDF – 118kb)

H H20 Incremental (PDF – 1,838kb)

H25 Absolute (PDF – 694kb)

H25 Incremental (PDF – 547kb)

H25 Omnicoder (PDF – 500KB)

H25X Absolute (PDF – 545kb)

H38 Absolute (PDF – 189kb)

H38 Incremental (PDF – 595kb)

H40 Absolute (PDF – 246kb)

H40 Incremental (PDF -759 kb)

HCW4 Incremental (PDF – 236kb)

HHM3 Incremental (PDF – 135kb) HHM5 Incremental (PDF – 165kb)

HMT25 Absolute (PDF – 281kb)

HS20 Incremental (PDF – 303kb)

HS22 Incremental (PDF – 201kb)

HS25 Incremental (PDF – 1,007kb)

HS35 Absolute (PDF – 575kb)

HS35 Incremental (PDF – 1,001kb)

HS35 Drawworks (PDF – 233kb)

HS45 Incremental (PDF – 483kb)

HS52 Incremental (PDF – 235kb)

HXM5S IP69K (PDF – 232kb)

Tôi IBO5 Incremental (PDF – 103kb)

IBM5 Incremental (PDF – 153kb)

IHK5 ATEX (PDF – 135kb)

IHK5 Prog (PDF – kb)

IHM5 ATEX (PDF – 153kb)

IHM9 ATEX (PDF – 166kb)

IHO5 ATEX (PDF – 180kb)

Thước đo T-Series Analog (PDF -438kb) Thước đo T-Series CANopen (PDF – 478kb)

Thước đo Heavy Duty Analog (PDF – 789kb)

Thước đo Heavy Duty SSI (PDF – 304kb)

Thước đo cao Res Analog (PDF – 262kb)

Thước đo cao Res CANopen (PDF – 692kb)

Thước đo công nghiệp Analog (PDF – 751kb)

Thước đo công nghiệp CANopen (PDF – 610kb)

Intrinsic Safety Barrier (PDF – 523kb)

J JHK5 Incremental (PDF – 344kb)

JHO5 Incremental (PDF – 173kb) JHT5 Incremental (PDF – 121kb)

K

L L15 Incremental (PDF – 233kb)

L18 Absolute (PDF – 431kb) L25 Incremental (PDF – 676kb)

LP35 Incremental Explosion Proof (PDF – 945kb)

M MHK5 CANopen (PDF – 158kb)

MHK5 DeviceNet (PDF – 125KB)

MHM5 SSI (PDF – 216kb)

MHO5 CANopen (PDF – 137kb)

MHO5 SSI (PDF – 222kb)

MXM5 Profibus (PDF – 268kb)

MX15 Modular (PDF – 195kb)

MX21 Modular (PDF – 156kB)

N NHM9 Opto (PDF – 115kb)

NHM9 Opto Prog (PDF – 339kb)

NHM9 Tachy (PDF – 138kb)

NHM9 Tachy Prog (PDF – 364kb) NHU9 Opto (PDF – 187kb)

NHU9 Opto Prog (PDF – 309kb)

NHU9 Tachy (PDF – 368kb)

NHU9 Tachy Prog (PDF – 331kb)

P PAUX ATEX CANopen (PDF – 192kb)

PAUX ATEX SSI (PDF – 214kb)

PHD (PDF – 552kb)

PHK5 CANopen (PDF – 178kb)

PHM5 SSI Prog (PDF – 102kb)

PHM9 Parallel (PDF – 185kb) PHM9 Parallel S016 (PDF – 166kb)

PHML SSI (PDF – 132kb)

PHO5 SSI Prog (PDF – 234kb)

PHU9 CANopen (PDF – 108kb)

PHU9 SSI Prog (PDF – 374kb)

PXM5S IP69K Cano (PDF – 216kb)

PXM5S IP69K SSI (PDF – 253kb)

S SOEM15 (PDF – 87kb)

TCW4 CANopen (PDF – 256kb)

THK4 Analog (PDF – 122kb)

THK5 Analog (PDF – 129kb)

THM4 SSI (PDF – 116kb)

THM5 Analog (PDF – 181kb)

THM5 CANopen (PDF – 130kb)

ACW4 PWM

ACW4 SSI

AHM3 Analog

AHM3 CANopen

AHM3 SSI

AHM5 Analog

AHM5 CANopen

AHM5 SSI

AXM4S IP69K

AXM5S IP69K Cano

AXM5S IP69K SSI

AXM5S IP69K Analog

AHK5 Analog

Caux SSI

CAMX Parallel

CHK5 Biss

CHK5 Parallel

CHK5 SSI

CHM5 Biss

CHM5 Cam

CHM5 CANopen

CHM5 Parallel

CHM5 SSI

CHM9 Biss CHM9 Parallel

CHM9 SSI

CHO5 Biss

CHO5 CANopen

CHO5 Parallel

CHO5 SSI

CHU9 CANopen

CHU9 Parallel

CHU9 SSI

CXM5S IP69K SSI

CXM5S10 IP69K Cano

CXM5S10 IP69K Para

D DHK5 Incremental

DHK5 Prog

DHM5 Prog

DHM9 Incremental

DHO5 ATEX

DHM9 Prog

DHO5 Incremental

DHO5S 120 ° C

DXM5S IP69K

Chia cho Mô-đun

E E25 Incremental

ES20 Incremental

ES25 Incremental

EX11 Modular

EX15 Modular

F FHK5 Parallel

FHK5 Profibus

FHK5 SSI

FHM5 Parallel

FHM5 Profibus

FHM5 SSI

FHO5 CANopen

FHO5 SSI

G GAUX ATEX , GAMX ATEX

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến Bei Sensors – Cảm biến quang , nhiệt độ Bei Sensors Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan