ới thương hiệu MAHLE Original, Knecht, Perfect Circle, Metal Leve và Clevite – thương hiệu đặc biệt cho xe thương mại ở Hoa Kỳ, MAHLE Aftermarket cung cấp một loạt sản phẩm  Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE   toàn diện cho việc bảo trì và sửa chữa động cơ điện MAHLE  cùng với lời khuyên và tư vấn của chuyên gia. Do đó chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi trong thương mại, cửa hàng sửa chữa và sửa chữa động cơ luôn được trang bị đầy đủ và có thể hoạt động có lãi.

MAHLE phát triển và sản xuất động cơ khởi động, alternators, và động cơ điện MAHLE   cũng như hệ thống điện và cơ điện tử cho Với các sản phẩm Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE  và giải pháp của mình, MAHLE đóng góp vào việc vận chuyển bền vững hơn, bồi dưỡng tính linh hoạt điện tử và hiệu suất năng lượng, giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ xe cộ. Nhờ nghiên cứu toàn diện và phát triển, các xu hướng có thể được xác định sớm và biến thành các giải pháp khách hàng bền vững và ứng dụng cụ thể Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE .

Đại lý Mahle tại Việt Nam đưa ra một số Model  Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE  tham khảo:

Mahle    77680911~PI 8205 DRG 25 Mahle    77536550 oberteil S/O Mahle    77536550
Mahle    77681042~PI 8430 DRG 60 Mahle    77576648~PI 8405 DRG 60 Mahle    77924160
Mahle    77718802 PI 8330 DRG 40 Mahle    77643398 HC28 Mahle    77943525
Mahle    77736929~PI 2005-046 Mahle    77643554 852 519 SM-L Mahle    753.655(759.999.6)
Mahle    77925027 PI 13010 RN MIC 10 Mahle    77680499; PI 4145 SMX 25 Mahle    753.655.0
Mahle    77925597 PI 23010 DN SMX 10 Mahle    77661648, PI 1710/6 Mahle    753.655.0(77599996)
Mahle    77925597 PI23010 DN SMX 10 Mahle    77664931 PI 2045-069 Mahle    766.972.4
Mahle    77925670 PI 73010 DN SMX VST 10 Mahle    77665458~PI 2030-057 Mahle    77373020~HC 9
Mahle    77925670~PI 73010 DN SMX VST 10 Mahle    77666241~PI 3605-015 Mahle    77500341 HC 44
Mahle    77955099~PI 5115 SMX 6 Mahle    77669724~PIS 3070/-50-600 MBAR Mahle    852 015 SMX6
Mahle    77960222 PI 25010 RN SMX 25 Mahle    77680226~PI 2215 SMX VST 3 Mahle    852 126 MIC 10 NBR
Mahle    77964075~PI 22025 RN SMX 6 Mahle    77680242~PI 2245 SMX VST 3 Mahle    77661598 PI1710-1
Mahle    78229569 PI 36100 DN DRG40 Mahle    77680341 PI 3108 SMX 10 Mahle    852 149 SMX 10 NBR
Mahle    78261018 PI 25010 DN SMX 25 Mahle    77680341 PI 3108 SMX10 Mahle    852 149 SMX VST 10
Mahle    78261059 PI 25016 DN SMX 25 Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE Mahle    77680366 PI 3130 PS 10 Mahle    852 516 MIC
Mahle    78396616 PI 2015-069 G11/4 Mahle    77680382~PI 3205 SMX VST 10 Mahle    852 516 MOL
Mahle    852 015 CC SMX 6 NBR Nr:632.201.0 Mahle    77680416~PI 3230 SMX VST 10 Mahle    852 516 SM-L
Mahle    852 516 SM-L 2-ER GEBINDE Mahle    77680473~PI 4115 SMX 25
Mahle    852 127 SMX 10 77683618 Mahle    77680481; PI 4130 PS 25 Mahle    852 519 MIC