Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser

Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser – Đại lý Endress Hauser tại Việt Nam

Đại lý Endress Hauser tại Việt Nam

Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser bao gồm : Lưu lượng kế Endress Hauser, Bộ nguồn Endress Hauser (power supply) ,Màn hình hiển thị Endress Hauser, Thiết bị phân tích Endress Hauser, Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser,Cảm biến đo mức Endress Hauser,Cảm biến đo áp suất Endress Hauser,Cảm biến đo nhiệt độ Endress Hauser, Bộ ghi nhận dữ liệu Endress Hauser …

Endress Hauser viet nam chuyên gia về : Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser , Thiết bị phân tích Endress Hauser , Cảm biến Endress Hauser , Đầu dò nhiệt độ Endress Hauser , thiết bị đo áp lực Endress Hauser , thiết bị đo lưu lượng Endress Hauser , thiết bị đo pH Endress Hauser , Thiết bị đo chênh áp điện từ Endress Hauser …

Thiết bị phân tích Endress Hauser : Cảm biến pH Endress Hauser (sensor pH),Cảm biến đo độ dẫn điện Endress Hauser (Conductivity sensors),Cảm biến đo độ đục Endress Hauser (Turbidity sensors),Cảm biết đo hàm lượng oxy hòa tan Endress Hauser (Dissolved oxygen sensors),Cảm biến lưu lượng Endress Hauser ( flowmeters sensor), Bộ thiết bị phân tích Endress Hauser (Analyser)…

Cảm biến Endress Hauser bao gồm : Cảm biến đo mức chất lỏng Endress Hauser (Hydrostatic level) ,Cảm biến đo mức dao động Endress Hauser (Vibrating level) ,Cảm biến đo mức chênh lệch áp suất Endress Hauser (Differential pressure level) ,Cảm biến đo mức siêu âm Endress Hauser (ultrasonic level) ,Cảm biến mức bằng radar Endress Hauser (radar level) ,Cảm biến đo mức điện dung Endress Hauser (Capacitive level) ,Cảm biến đo áp suất Endress Hauser (Pressure sensors) ,Cảm biến nhiệt độ Endress Hauser (temperature sensors)…

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser tại Việt Nam .

Để biết thêm chi tiết về Cảm biến Endress Hauser xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi để được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser vietnam :

Endress Hauser vietnam  CPA250-A00 Endress Hauser vietnam  COA250-A
Endress Hauser vietnam   CPS41-2AC2ESS Endress Hauser vietnam  CLS12-B1D1A
Endress Hauser vietnam   CPS11-2AS2ESA Endress Hauser vietnam  CPS11D-7BA21
Endress Hauser vietnam   CLS21-C1E4A Endress Hauser vietnam  CPF81-NN11C2
Endress Hauser vietnam  CLM253-CS0005 Endress Hauser vietnam  CUM750-1E0BA
Endress Hauser Viet Nam CPM253-PR0005 Endress Hauser vietnam   CUS70-1A2A
Endress Hauser Viet Nam  CYK10-A101 Endress Hauser vietnam  CTH101-D CYH101-D
Endress Hauser Viet Nam  CYA611-0A Endress Hauser vietnam  CUM253-TU0005
Endress Hauser Viet Nam COS41-2F Endress Hauser vietnam  CLD132-PMV118AA1
Endress Hauser Viet Nam COM253-DX0005 Endress Hauser vietnam  CPF81-LH22C2
Endress Hauser Viet Nam  CLS50-A1C1 Endress Hauser Viet Nam CLM253-CD0105
Endress Hauser vietnam  CM42-MGA000EAZ00 Endress Hauser Viet Nam  CYA611-0B
Endress Hauser vietnam  CPA450-1F110 Endress Hauser Viet Nam  CLS15-A1A1A
Endress Hauser vietnam  CLD132-PMV130AA1 Endress Hauser Viet Nam CLM223-ID4005
Endress Hauser vietnam  CPA250-A00 Endress Hauser Viet Nam  CLS50-G1B3
Endress Hauser vietnam  CPM153-A5C20A000 Endress Hauser Viet Nam CPM223-MR0010
Endress Hauser vietnam  CYK10-A051 Endress Hauser Viet Nam CLS30-D2G4A
Endress Hauser vietnam  CUS31-A2E Endress Hauser Viet Nam CPA530-0111
Endress Hauser vietnam   CUA250-B Endress Hauser Viet Nam CPS71-2BB2ESA
Endress Hauser vietnam  CPY20-C02A1 Endress Hauser Viet Nam CPM253-PR0010
Endress Hauser vietnam  CPY20-E10A1 PROMAG 50P80
Endress Hauser vietnam  CPF82-PA11A2 PROMAG 50DN80
Endress Hauser vietnam  CUS65-A1A1A1 FTC260
PMC531-D32D2P6F2G(GT) PMC71-ACA1M2AGAAA
FMU862 PMC71-ACA1K2AGAAA
FDU80 FTM30-A4DA1
CPS11-2AA2ESA FTL51-AGR2DB4G5A
COS41-2F FTL20-0025
80I50-AD2WAAEABBAA CPF81-NN11C3
72F50-SEOAA1DAC4AW PMC531-D50A9A6Y2X
FMC41-GC11S2JIMI PMC531-D50A2A6GT
80F25-AD2SAABEBBAA FMU41-ANB1A2
80A04-ASVWAAAAAAAA CUS41-W
FDU82-RN1 FMU230E-AA32
CUS31-A2A DTI200-A12B1A
CUA250-A FMU40-ARB2A2
CUMM223-TU0005 DTI200-A14B1A
DC12TE-A11AB1BKL1  L1=900mm  FMU41-ARB2A2  8
CLM223-CD0010 MSC30410C0
FTL51-YYY9BB4G7A FTM30-A4AA1
FTC53-AG1AE31E4 FMU231E-AA32
FTC331-G11B4, L=1000MM FMX165-A1BBB1AH
PMC131-A11F1A1S FMX167-A1BBE1B7
CPM223-PR0005 FMU230E-AA31 0.8W
CUM750-2E0AA MSC301-C0C0
CUS70-1A1A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser – Đại lý Endress Hauser tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan