mau thao-dailythietbivn.com

Đại Lý Rosemount Tại Việt Nam

Đại lý đồng hồ lưu lượng , cảm biến Rosemount tại Việt Nam

Rosemount  vietnam chuyên gia về : Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm biến đo mức nước Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount , đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount , đồng hồ đo lưu lượng Rosemount , máy đo nhiệt độ Rosemount , lưu lượng kế Rosemount, đầu dò Rosemount …

Cảm Biến Rosemount : Cảm biến áp suất Rosemount , cảm biến đo dộ điện dẫn Rosemount …

đồng hồ đo lưu lượng Rosemount xác định các tiêu chuẩn cho sự đổi mới và độ tin cậy cho ngành công nghiệp sản xuất dây truyền . Emerson cung cấp giải pháp truyền để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng trên các dây truyền nhà máy , xí nghiệp, dự án…

đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như : Năng lượng thay thế , hóa chất , thực phẩm và nước giải khát , khoa học đời sống, hàng hải , kim loại và khai thác mỏ , dầu khí , năng lượng , nước và nước thải , sản xuất thép…

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối đồng hồ đo lưu lượng Rosemount, Cảm Biến Rosemount  tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Đồng hồ đo áp suất Rosemount , Cảm Biến Rosemount  xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model Đồng hồ đo nhiệt độ , áp suất , lưu lượng , cảm biến Rosemount Việt Nam :

Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 1199DDC56DPFWJGDA00
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam DP5E22C-B1
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 0306RT22AA11
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 211011ANA
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 8732EST2A1N0M4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 2088G2S22A1M5B4Q4
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 644HAE5M5S3
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 248HANAU2NS
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 211011ANA
Rosemount Việt Nam 644HANAJ6M4C4Q4
Rosemount Việt Nam 644HANAJ6M5
Rosemount Việt Nam 644HANAM5J5
Rosemount Việt Nam 644HANAXA
Rosemount Việt Nam 0065D01D0035D0115T44XA
Rosemount Việt Nam 644HANAXA
Rosemount Việt Nam 0065D01D0035D0225T44XA
Rosemount Việt Nam 644RAI5C4Q4
Rosemount Việt Nam 644RANA
Rosemount Vietnam 644-RANAC4Q4
Rosemount Vietnam 644RANAQ4
Rosemount Vietnam 78N-21-A-200-F900RJ
Rosemount Vietnam 78N-21-A-300-F900RJ
Rosemount Vietnam 8732EST2A1N0M4
Rosemount Vietnam 4088A
Rosemount Vietnam 3051HT
Rosemount Vietnam 2090F
Rosemount Vietnam 4600
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 3051L4AA0TC21ABM5F1Q4
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 3051TA5A2B2TBM5K5Q4
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam Code:  141- 06- 14- 54
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 3051TA5A2B21BM5K5Q4
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 1199WPC20SSCW30LA00
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam 1199MPC15SSCW30LA00
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount Việt Nam Code: 1151DP4S22B2M4I1S2Q4
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 1199DDC56DPFWJGDA00
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 1199DDC56DPFWJGDA00
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 248 HANAU 2NS
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 3051TG3A2C21AM5
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 3051CD3A02A1AM6S5
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 305RC52B11B4
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 248 HANANONSC4Q4
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 1151DP4S22B2M4I1S2Q4
Đồng hồ đo áp suất Rosemount  Việt Nam 1151DP4S22B2M4I1S2Q4
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 211011ANA
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 644HAI7J6M5Q4
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 644HANA
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 644HANAJ6
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount Hart 375, Hart 475
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 3051c
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 3051L
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 3051T
Đồng hồ đo cảm biến mức Rosemount 3051H
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051s
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051ST
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051SL
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3051SC
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 2051
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 2088
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 3144P
Đồng hồ đo nhiệt độ Rosemount Việt Nam 1151
Rosemount Vietnam 644HANAJ6M4C4Q4
Rosemount Vietnam 644HANAJ6M5
Rosemount Vietnam 644HANAM5J5
Rosemount Vietnam 644HANAXA
Rosemount Vietnam 0065D01D0035D0115T44XA
Rosemount Vietnam 644HANAXA
Rosemount Vietnam 0065D01D0035D0225T44XA
Rosemount Vietnam 644RAI5C4Q4
Rosemount Vietnam 644RANA
Rosemount Vietnam 644-RANAC4Q4
Rosemount Vietnam 644RANAQ4
Rosemount Vietnam 78N-21-A-200-F900RJ
Rosemount Vietnam 78N-21-A-300-F900RJ
Rosemount Vietnam 8732EST2A1N0M4
Rosemount Vietnam 4088A
Rosemount Vietnam 3051HT
Rosemount Vietnam 2090F
Rosemount Vietnam 4600
Rosemount Việt Nam 3144P Nhiệt độ phát
Rosemount Việt Nam 3144P
Rosemount Việt Nam 648 đơn Point không dây phát Nhiệt độ .
Đại lý Rosemount Việt Nam 2090PG1S22A1Q4
2090 Product Description: 2090 Pressure Transmitter
PG Measurement Type: Pulp & Paper Gage
1 Pressure Range: 0-30 psi (0-2 bar) 1.5 psi (103 mbar) 30 psi 2.06 bar)
S Transmitter Output: 4-20 mA dc/Digital HART Protocol
22 Materials of Construction: 316L SST 316L SST Silicone
A Process Connection: 1 ½-in. Threaded, No Weld Spud, 1 ½-in. PTFE Gasket
1 Condiut Entry: 1/2-14 NPT, Q4 Special Certificate: Calibration Certificate
Đại lý Rosemount Việt Nam 3051CG1A02A1AM5E8S5Q4
3051C Transmitter Type: Pressure Transmitter
G Measurement Type: Gage
1 Pressure Upper Range Limit: -25 to 25inH2O (-62.2 to 62.2 mbar)
A Transmitter Output: 4-20 mA with Digital Signal Based on HART Protocol
0 Materials of Construction: Alternate Flange
2 Isolating Diaphragm: 316L SST
A O-Ring: Glass-filled PTFE
1 Sensor Fill Fluid: Silicone
A Housing/Conduit: Polyurethane-covered Aluminum 1/2-14 NPT
M5 Display Type: LCD Display
E8 Product Certifications: ATEX Flameproof and Dust Certification
S5 Assemble to Rosemount 305 Integral Manifold
Q4 Calibration Certification: Calibration Certificate
0305RT22B11
305 Product Description: Integral Manifold
R Manufacturer: Rosemount Inc
T Manifold Style: Traditional
2 Manifold Type: 2-Valve
2 Materials of Construction: 316 SST 316 SST 316 SST 316 SST
B Process Connection: 1/2-14 NPT female
1 Packing Material: Teflon
1 Valve Seat: Integral
Đại lý Rosemount Việt Nam 3051CD0A02A1AB2H2L4Q4
3051C Transmitter Type: Pressure Transmitter
D Measurement Type: Differential
0 Pressure Upper Range Limit: CD: 3 inH2O (7.5 mbar)
Transmitter Output: 4-20 mA with Digital Signal Based on
A HART Protocol
0 Materials of Construction: Alternate Flange
2 Isolating Diaphragm: 316L SST
A O-Ring: Glass-filled PTFE
1 Sensor Fill Fluid: Silicone
A Housing/Conduit: Polyurethane-covered Aluminum 1/2-14 NPT
Mounting Bracket: Traditional Flange Bracket for Panel
B2 Mounting, CS Bolts
H2 Alternate Flange: Traditional Flange,316 SST,SST Drain/Vent
L4 Bolting Material: Austenitic 316 SST Bolts
Q4 Calibration Certification: -1181Pa to -0 Pa
Đại lý Rosemount Việt Nam 2090PG1S22A1Q4
2090 Product Description: 2090 Pressure Transmitter
PG Measurement Type: Pulp & Paper Gage
1 Pressure Range: 0-30 psi (0-2 bar) 1.5 psi (103 mbar) 30 psi 2.06 bar)
S Transmitter Output: 4-20 mA dc/Digital HART Protocol
22 Materials of Construction: 316L SST 316L SST Silicone
A Process Connection: 1 ½-in. Threaded, No Weld Spud, 1 ½-in. PTFE Gasket
1 Condiut Entry: 1/2-14 NPT
Q4 Special Certificate: Calibration Certificate
Đại lý Rosemount Việt Nam 2051CG4A02A1AH2B3M4D4
2051C Transmitter Type: Pressure Transmitter
G Measurement Type: Gauge
4 Pressure Range: 300psi (20.7 bar)
A Output: 4-20 mA with Digital Signal Based on HART Protocol
0 Materials of Construction: Alternate Process Connection
2 Isolating Diaphragm: 316L SST
A O-Ring: Glass-filled PTFE
1 Sensor Fill Fluid: Silicone Oil
A Housing/Conduit: Polyurethane-covered Aluminum 1/2-14 NPT
H2 Alternate Process Connection: Traditional Flange 316 SST, Drain/Vent SST
B3 Mounting Bracket: Flat bracket with for 2 in. pipe mounting, CS bolts
M4 Meter Type: LCD Display with Local Operator Interface
D4 Hardware: Zero and Span Hardware Adjustments
Đại lý Rosemount Việt Nam 2120D2HH1E1XM0623Q4Q8
Cảm biến đo mức Rosemount RTG 40B
RTG 40B , CP1AP0
Sira 03ATEX 1294X
Hart UI: 79239 1792609
Seri no. 200722105 , 24-240VDC/AC
Đại lý Rosemount Việt Nam Part Number: 3051TG3A2B21BI1M4T1Q4Q8S1
Đại lý Rosemount Việt Nam Part Number: 2120D2HH1E1XM0623Q4Q8
Đại lý Rosemount Việt Nam 1056-01-22-38-AN
Đại lý Rosemount Việt Nam Đồng hồ đo lưu lượng ROSEMOUNT 8705ANA020P1M0N5B3Q4
Đại lý Rosemount Việt Nam Đồng hồ đo lưu lượng ROSEMOUNT 8732EMT1A2N5M4C1Q4
Đại lý Rosemount Việt Nam ROSEMOUNT 644HANAJ5M5G2
Đại lý Rosemount Việt Nam ROSEMOUNT CMOR-TFE159 , TempPT100 Negele TFP-159/249/4/4/M12/MPU
Đại lý Rosemount Việt Nam ROSEMOUNT Thermo PT100 Double Element D6 A316 IP67
Đại lý Rosemount Việt Nam Model: RTG40B , Part Number: RTG40B-S0CP1AP0000-B8SF00-00
Cảm biến áp suất Rosemount RSS4150
Cảm biến đo mức Rosemount RTG40B-S0CP1AP0000-B8SF00-00
Cảm biến Rosemount 2090PG1S22A1Q4
Rosemount Việt Nam 0305RC22B11B4 (Mannifold)
Rosemount Việt Nam 644RAI5C4Q4
Rosemount Việt Nam 3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4
Rosemount Việt Nam 3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8
Rosemount Việt Nam 644RANAQ4
Rosemount Việt Nam 2090PG1S22A1Q4
Rosemount Việt Nam 3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4
Rosemount Việt Nam Scalable Ultra In-Line Gage Pressure Transmitter
Rosemount Việt Nam Calibration: 0 – 800 PSI
Rosemount Việt Nam 0306RT22BA11
Rosemount Việt Nam Pressure Manifold
Rosemount Việt Nam 8800DW060SA1N1D1E5M5Q4
Rosemount Việt Nam 8732EST2A1N0M4
Rosemount Việt Nam 1151DP4S52B1DF(0-8kPa) [out of sale]
Rosemount Việt Nam  instead of 3051CD2A02A1AH2B1DF  0~8KPA
Rosemount Việt Nam 1151DP4S52B1DF(0~10kPa) [ out of sale]
Rosemount Việt Nam  instead of 3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA
Rosemount Việt Nam 1151DP3S22M4B3(0-6kPa) [out of sale]
Rosemount Việt Nam instead of 3051CD2A02A1AH2B3M5  0~6KPA
Rosemount Việt Nam Model: 1151DP3S22B3 M4 (off production)
Rosemount Việt Nam Alternative Model: 3051CD2A02A1AH2B3M5
Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Rosemount Việt Nam (0 – 12 kPa)
Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Rosemount Việt Nam (0 – 8 kPa)
Rosemount Việt Nam 2051CG2A22A1AB4M5DF
Rosemount Việt Nam (-12 – 0 kPa)
Rosemount Việt Nam 3051CD3A03A1KS5E8M6Q4Q8
Rosemount Việt Nam 0305RC52B11B4L4
Rosemount Việt Nam 2088G2S22A1K6
Rosemount Việt Nam 396R-10-21-54-61
Rosemount Việt Nam 3051CD2A22A1KB4M6I1L4Q4
Rosemount Việt Nam 3051CA4A22A1KB4I1M6Q4
Rosemount Việt Nam 3051CG5A02A1JM6I1L4Q4
Rosemount Việt Nam 3051CG4A02A1JH2B1I1L4M6Q4
Rosemount Việt Nam 3051CG3A02A1JH2M6I1L4Q4
Rosemount Việt Nam 3051CD4A02A1JH2M6I1L4Q4
Rosemount Việt Nam 3051CD4A02A1BK8S5Q4TR
Rosemount Việt Nam 3051TGA2B21BK8Q4S5TR
Rosemount Việt Nam 644HAK5XAJ6Q4
Rosemount Việt Nam 051CD3A02A1BM5K8S5Q4TR
Rosemount Việt Nam EJA110A-EMS4B-97DB/KU2/E1
Rosemount Việt Nam 644HAK5XAJ6M5Q4
Rosemount Việt Nam 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S5
Rosemount Việt Nam 0306RT22BA11SG
Rosemount Việt Nam 3051TG4A2B21KE8M6P1P8Q4Q8S1/1199WDB56AFCWG6DA00T
Rosemount Việt Nam 644HAE1XAJ7M5C4Q4K1105 0065N32J0100N0345E1XA
Rosemount Việt Nam 8800DF010SB7N7D1E1M5Q4Q8Q70Q79
Rosemount Việt Nam 644HAE1XAJ6M5C4Q4
Rosemount Việt Nam 3051TG4A2B21KE8M6P1Q4Q8S5QT
Rosemount Việt Nam 3144D2A1I1C4Q4XA
Rosemount Việt Nam 3051TG3A2B21AB4I5Q4Q8
Rosemount Việt Nam 2051TG3A2B21AS5B4I1M5T1Q4
Rosemount Việt Nam 644HAI1XAJ6M5F6Q4
Rosemount Việt Nam 1151GP7S22M4B3
Rosemount Việt Nam 3051S1CD0A2F12A1CBAD2L4M5Q4P2
Rosemount Việt Nam 3051S1CG3A2E12A1AB4D2L4M5Q4P2
Rosemount Việt Nam 3051CD2A02A2AS5B4
Rosemount Việt Nam 2051TG2A2B21AI1M5T1Q4
Rosemount Việt Nam 2051CD3A22A1AB4I1M5T1Q4
Rosemount Việt Nam 2051TG2A2B21AI1M5T1Q4
Rosemount Việt Nam 2051CD3A22A1AB4I1M5T1Q4
Rosemount Việt Nam 3051CG4A02A1JH2B1I1L4M6Q4
Rosemount Việt Nam 3051L2AG0ND31AAS1M5I1F7Q4Q8+1199MMD57AFFWG1DAA7G
Rosemount Việt Nam 2051CG5A22B1B7I1L4 C/W
Rosemount Việt Nam 211011ANA
Rosemount Việt Nam 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Rosemount Việt Nam 8732EST2A1N0M4
Rosemount Việt Nam 3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4
Rosemount Việt Nam 2088G2S22A1M5B4Q4
Rosemount Việt Nam 644HAE5M5S3
Rosemount Việt Nam 248HANAU2NS
Rosemount Việt Nam 211011ANA
Rosemount Việt Nam 2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Rosemount Việt Nam 211011ANA
Rosemount Việt Nam 3051CD1A22A1AM5B4
Rosemount Việt Nam (made in China)
Rosemount Việt Nam 248 HANAN0NS (不带外壳)
Rosemount Việt Nam 3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa)
Rosemount Việt Nam 3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa)
Rosemount Việt Nam 5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại Lý Rosemount Tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan