đèn bẩy con trùng

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đèn bắt con trùng UVA-lamp 30W made in Japan phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến Thực Phẩm, Thủy Hải Sản, Các ngành Điện tử , May mặc, Các cửa hàng thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, … chắc chắn là luôn mong muốn […]

Chi tiết

Chất liệu                    Võ nhựa + khung nhôm

Phạm vi                      80m2/100m2/120m2/160m2/180m2/200m2

Điện áp máy             220V 50Hz

Bóng đèn                  Led-6w/Led-8w/Led-10w/UV-lamp-16W/UV-lamp-20W/UV-lamp-30W/UV-lamp-40w

Sử dụng                   Lưới điện

Quy cách (cm)          (38.6×7.5×26.5)/(49×7.5×28)/(64.5×7.5×28)

Trọng lượng              2kg/2.5kg/2.9kg/3.2kg/3.9 kgs

Chi tiết

Chất liệu                    Võ nhựa + khung nhôm

Phạm vi                      80m2/100m2/120m2/160m2/180m2/200m2

Điện áp máy             220V 50Hz

Bóng đèn                  Led-6w/Led-8w/Led-10w/UV-lamp-16W/UV-lamp-20W/UV-lamp-30W/UV-lamp-40w

Sử dụng                   Lưới điện

Quy cách (cm)          (38.6×7.5×26.5)/(49×7.5×28)/(64.5×7.5×28)

Trọng lượng              2kg/2.5kg/2.9kg/3.2kg/3.9 kgs

Chi tiết

Chất liệu                    Võ nhựa + khung nhôm

Phạm vi                      80m2/100m2/120m2/160m2/180m2/200m2

Điện áp máy             220V 50Hz

Bóng đèn                  Led-6w/Led-8w/Led-10w/UV-lamp-16W/UV-lamp-20W/UV-lamp-30W/UV-lamp-40w

Sử dụng                   Lưới điện

Quy cách (cm)          (38.6×7.5×26.5)/(49×7.5×28)/(64.5×7.5×28)

Trọng lượng              2kg/2.5kg/2.9kg/3.2kg/3.9 kgs

Chi tiết

Đèn bắt con trùng UVA-lamp 30W made in Japan phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến Thực Phẩm, Thủy Hải Sản, Các ngành Điện tử , May mặc, Các cửa hàng thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, … chắc chắn là luôn mong muốn […]

Chi tiết

Đèn bắt con trùng UVA-lamp 30W made in Japan phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến Thực Phẩm, Thủy Hải Sản, Các ngành Điện tử , May mặc, Các cửa hàng thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, … chắc chắn là luôn mong muốn […]

Chi tiết

Đèn bắt con trùng UVA-lamp 30W made in Japan phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến Thực Phẩm, Thủy Hải Sản, Các ngành Điện tử , May mặc, Các cửa hàng thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, … chắc chắn là luôn mong muốn […]

Chi tiết

Đèn bắt con trùng UVA-lamp 30W made in Japan phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong ngành sản xuất và chế biến Thực Phẩm, Thủy Hải Sản, Các ngành Điện tử , May mặc, Các cửa hàng thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn, Siêu thị, … chắc chắn là luôn mong muốn […]

Chi tiết