Màn hình cảm ứng Unitronics, Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch, V430-J-RH2- Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng Unitronics, Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng 7 inch, Nhà Phân Phối UNITRONICS Tại Việt Nam, V1040-T20B Màn hình cảm ứng Unitronics VietNam, Bộ lập trình PLC + Màn hình HMI 3.5 inch Unitronics Việt Nam, Unitronics VietNam.