mau thao-dailythietbivn.com

Khớp Nối Xoay Deublin – Đại Lý Deublin Việt Nam

Đại lý phân phối khớp nối Deublin tại Việt Nam – Khớp nối Xoay Deublin Việt Nam

Khớp nối Deublin Việt Nam chuyên gia về : Khớp nối xoay Deublin  , Ống kết nối Deublin , Khớp nối quay Deublin , khớp nối thủy lực Deublin, khớp nối khí nén Deublin , khớp nối hơi Deublin, Đầu cảm biến hơi Deublin , Khớp nối nhanh Deublin , Khớp nối trục Deublin , Khớp nối công nghiệp Deublin, Khớp nối khí nén Deublin, Co nước Deublin , đầu nối Deublin , khớp nối dầu Deublin , khớp nối nhớt Deublin , khớp hơi Deublin , xi nhông Deublin…

HTP Tech Đại lý phân phối khớp nối Deublin tại Việt Nam .

Một số model Khớp Nối Xoay Deublin – Đầu nối Deublin tại Việt Nam :

UNION SM 1/4 NPT RH  UNION 3/4 BSP RH
UNION SM 1/4 NPT RH UNION 3/4 BSP RH
Item #: 1102-025-081 Item #: 2200-000-102
Rotor: 1/4 “NPT RH Rotor: G3 / 4 “BSP RH
 UNION 1-14 UNS LH  UNION 3/4 BSP LH
UNION 1-14 UNS LH UNION 3/4 BSP LH
Item #: 250-094-027 Item #: 2200-000-103
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: G3 / 4 “BSP LH
 UNION TC / C1-14 Mỹ RH  UNION 5 / 8-18 UNF LH
UNION TC / C1-14 Mỹ RH UNION 5 / 8-18 UNF LH
Item #: 255-296-258 Item #: 1115-009-386
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin LH
 UNION 1-14 UNS RH  UNION 5 / 8-18 UNF RH 0,655 PLT
UNION 1-14 UNS RH UNION 5 / 8-18 UNF RH 0,655 PLT
Item #: 2200-000-003 Item #: 1115-009-403
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin RH
 UNION 1/2 NPT RH  UNION 1/2 BSP RH
UNION 1/2 NPT RH UNION 1/2 BSP RH
Item #: 2200-000-096 Item #: 1205-000-151
Rotor: 1/2 “NPT RH Rotor: G1 / 2 “BSP RH
 UNION 5 / 8-18 UNF RH  UNION 1/2 BSP LH
UNION 5 / 8-18 UNF RH UNION 1/2 BSP LH
Item #: 1102-070-029 Item #: 1205-000-152
Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: G1 / 2 “BSP LH
 UNION 5 / 8-18 UNF LH  UNION 1-14 UNS RH
UNION 5 / 8-18 UNF LH UNION 1-14 UNS RH
Item #: 1102-070-079 Item #: 155-000-062
Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: 3/4 “-16 khớp nối xoay Deublin RH
 UNION 1/4 NPT RH  UNION CG / C 1/2 NPT RH
UNION 1/4 NPT RH UNION CG / C 1/2 NPT RH
Item #: 1102-070-081 Item #: 155-139-001
Rotor: 1/4 “NPT RH Rotor: 1/2 “NPT RH
 UNION 1/4 NPT LH  UNION CG / C 1/2 BSP RH
UNION 1/4 NPT LH UNION CG / C 1/2 BSP RH
Item #: 1102-070-082 Item #: 155-139-151
Rotor: 1/4 “NPT LH Rotor: G1 / 2 “BSP RH
 UNION 1/4 BSP RH  UNION TC / C 2 NPT LH
UNION 1/4 BSP RH UNION TC / C 2 NPT LH
Item #: 1102-070-103 Item #: 655-502-117
Rotor: G1 / 4 “BSP RH Rotor: 2 “NPT LH
 UNION 1/4 BSP LH  UNION TC / C 2 BSP RH
UNION 1/4 BSP LH UNION TC / C 2 BSP RH
Item #: 1102-070-104 Item #: 655-502-124
Rotor: G1 / 4 “BSP LH Rotor: G2 “BSP RH
 UNION 1/8 NPT RH  UNION TC / C 2 BSP LH
UNION 1/8 NPT RH UNION TC / C 2 BSP LH
Item #: 1005-020-038 Item #: 655-502-125
Rotor: 1/8 “NPT RH Rotor: G2 “BSP LH
 UNION 3 / 8-24 UNF LH  UNION 2 NPT RH
UNION 3 / 8-24 UNF LH UNION 2 NPT RH
Item #: 1005-020-039 Item #: 655-515-116
Rotor: 3/8 “-24 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: 2 “NPT RH
 UNION 1/4 BSP RH  UNION 1/2 NPT RH
UNION 1/4 BSP RH UNION 1/2 NPT RH
Item #: 1005-020-049 Item #: 255-000-018
Rotor: G1 / 4 “BSP RH Rotor: 1/2 “NPT RH
 UNION 5 / 8-18 UNF RH  UNION TC / C M22X1.5 RH
UNION 5 / 8-18 UNF RH UNION TC / C M22X1.5 RH
Item #: 1115-000-001 Item #: 255-265-487
Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: M22X1.5 RH
 UNION 3/8 NPT RH  UNION M27X1.5 RH 28mm PLT
UNION 3/8 NPT RH UNION M27X1.5 RH 28mm PLT
Item #: 1115-000-002 Item #: 255-269-458
Rotor: 3/8 “NPT RH Rotor: M27x1.5 RH 28mm PLT
 UNION 5 / 8-18 UNF LH  UNION CG / C 3/4 NPT RH
UNION 5 / 8-18 UNF LH UNION CG / C 3/4 NPT RH
Item #: 1115-000-017 Item #: 255-324-976
Rotor: 5/8 “-18 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: 3/4 “NPT RH
 UNION 1/4 NPT RH  UNION CG / C 3/4 NPT RH
UNION 1/4 NPT RH UNION CG / C 3/4 NPT RH
Item #: 1115-000-018 Item #: 255-352-035
Rotor: 1/4 “NPT RH Rotor: 3/4 “NPT RH
 UNION M16X2 RH  UNION CG / C 1-14 UNS HR 1248
UNION M16X2 RH UNION CG / C 1-14 UNS HR 1248
Item #: 1115-000-200 Item #: 255-358-016
Rotor: M16x2 Metric RH Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin RH
 UNION 3/8 BSP RH  UNION CG / C 3/4 NPT RH
UNION 3/8 BSP RH UNION CG / C 3/4 NPT RH
Item #: 1115-000-205 Item #: 255-417-020
Rotor: G3 / 8 “BSP RH Rotor: 3/4 “NPT RH
 UNION 1-14 UNS RH  UNION 3/4 BSPT RH
UNION 1-14 UNS RH UNION 3/4 BSPT RH
Item #: 1205-000-001 Item #: 255-900-717
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: 3/4 “BSPT RH
 UNION 1-14 UNS LH  UNION CG / C 3/4 NPT RH
UNION 1-14 UNS LH UNION CG / C 3/4 NPT RH
Item #: 1205-000-002 Item #: 255-026-020
 UNION 3 / 4-16 UNF RH  UNION 1 BSP RH
UNION 3 / 4-16 UNF RH UNION 1 BSP RH
Item #: 1205-000-039 Item #: 355-204-222
Rotor: 3/4 “-16 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: G1 “BSP RH
 UNION 3 / 8-24 UNF RH  UNION TC / C 1 NPT RH
UNION 3 / 8-24 UNF RH UNION TC / C 1 NPT RH
Item #: 1005-040-019 Item #: 355-012-186
Rotor: 3/8 “-24 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: 1 “NPT RH
 UNION 1-14 UNS LH  UNION 3/8 BSP RH
UNION 1-14 UNS LH UNION 3/8 BSP RH
Item #: 2200-000-027 Item #: 55-637-094
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: G3 / 8 “BSP RH
 UNION 3/4 NPT RH  UNION 3/8 BSP RH
UNION 3/4 NPT RH UNION 3/8 BSP RH
Item #: 2200-000-098 Item #: 55-503-094
Rotor: 3/4 “NPT RH Rotor: G3 / 8 “BSP RH
 UNION 3/4 NPT LH  UNION 1/2 NPT RH
UNION 3/4 NPT LH UNION 1/2 NPT RH
Item #: 255-000-021 Item #: 155-000-001
Rotor: 3/4 “NPT LH Rotor: 1/2 “NPT RH
 UNION 1-14 UNS LH  UNION 3/4 NPT RH
UNION 1-14 UNS LH UNION 3/4 NPT RH
Item #: 255-000-027 Item #: 255-000-020
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: 3/4 “NPT RH
 UNION 3/4 BSP RH  UNION 1-14 UNS RH
UNION 3/4 BSP RH UNION 1-14 UNS RH
Item #: 255-000-284 Item #: 255-000-003
Rotor: G3 / 4 “BSP RH Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin RH
Rotor: 3/8 “-24 khớp nối xoay Deublin RH Rotor: 1 “NPT RH
 UNION 1-14 UNS LH  UNION 3/8 BSP RH
UNION 1-14 UNS LH UNION 3/8 BSP RH
Item #: 2200-000-027 Item #: 55-637-094
Rotor: 1 “-14 khớp nối xoay Deublin LH Rotor: G3 / 8 “BSP RH

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Khớp Nối Xoay Deublin – Đại Lý Deublin Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan