Aplisens là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về chất lượng cao quá trình thiết bị đo đạc. Công ty được thành lập năm 1992. Nhà máy chính và trụ sở chính được đặt tại Warsaw. Ngay từ đầu nó đã tập trung vào điện áp điện tử và công nghệ đo chênh áp. Các quy tắc cơ bản luôn luôn là: chất lượng cao, tính linh hoạt cao và hỗ trợ có thẩm quyền cho khách hàng.

Aplisens ( Ba lan) chuyên gia về thiết bị đo: thiết bị đo áp suất Aplisen, đồng hồ đo áp suất Aplisen, thiết bị đo mức Aplisen, thiết bị đo nhiệt độ Aplisen,cảm biến nhiệt độ Aplisen, màn hình hiển thị nhiệt độ Aplisen, thiết bị đo lưu lượng Aplisen, đồng hồ đo lưu lượng Aplisen, thiết bị định vị, Aplisen diaphragm seals displays, data-loggers manifolds, Needle valves, power supplies, signal isolators.