mau thao-dailythietbivn.com

Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco , Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco

Cảm biến Dynisco bao gồm Dynisco sensor, Dynisco controller, Cảm biến nhiệt độ Dynisco , Cảm biến áp suất Dynisco, cảm biến dò nhiệt Dynisco, Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco …

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco tại vietnam :

Để biết thêm chi tiết về Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam

Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco , Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco tại Việt Nam:

Range: 5000 PSI

Input: 10 VDC, Put Out: 33.3 MMV

(Model: PT462-5M -6/18

Range: 5000PSI

Output: 33.3mmV Input: 10 VDC)

Dynisco Vietnam Dynisco Pressure Indicator

Model: UPR 800-1-0-3

(UPR700-1-0-3)

Dynisco Vietnam Model: TPT463E-7.5m-6/18

Range: 0-7, 500 psig

Ser No: 01-25-10385225

Input: 10VDC, Output: 33.3mV

R-Cal: 6,000 psig

DYNISCO Vietnam Model: MDT422F-1 / 2-3.5C-15/46-A

DYNISCO Vietnam Code: DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G

(DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G-4m-A-F22)

DYNISCO Vietnam Code: SPX-2242-S-A-00-B-21-CE-DD-B-AC-ZZ

Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam

Dynisco Vietnam PressureTransmitter

Correct: TDT463M-1 / 2-3.5C-15/46

(Model: TDT463M-1 / 2-3.5C-15/48)

Dynisco Vietnam Replaced by: PT422A-10M-6/18

(NP422-1 / 2-70Mpa-15/45)

Dynisco Vietnam Replaced by: TPT463E-35MPa-12/18-TC2

(NP463-1 / 2-35MPA-32/45-J / 45)

Dynisco Vietnam Replaced by: PT422A-10MPA-9/30-C16

(NP422-1 / 2- 10MPA-23/75)

Dynisco Vietnam Replaced by: TPT432A-35MPa-6/18-C16

(NP432-1 / 2-35MPA-15/45-J)

Dynisco Vietnam Replaced by: PT4624-35MPA-6/18-B799-A

(NP4624-1 / 2-35MPA-15/45-B799-A)

DYNISCO Vietnam Type: SPX-2242-S-A-00-B-21-CE-DD-B-AC-ZZ

DYNISCO Vietnam Correct: DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G

(Art. 99,880,233

Type: DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G-4m-A-F22)

Dynisco Vietnam Code: DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G

Dynisco Vietnam Replaced by: TPT4634-35MPA-6/18;

(TPT4634-5M-6/18)

Dynisco Vietnam Code: DYMT / S / half-Pt100 / 3-20-15-G-4m-A-F22

(DYMT / S / half-Pt100 / 3-20-15-G-4m-A-F22)

Dynisco Vietnam Code: MDA420-1 / 2-1M-15

(MDA420-1 / 2-1M)

Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam

Dynisco Vietnam Code: DYMT / S / half-Pt100 / 3-20-15-G

Dynisco Vietnam Code: MDT462F-1 / 2-3.5C-15/46 (MDT462-F-1 / 2-3,5C, 15/46)

Dynisco Vietnam Code: DYMT-S-half-RTD-20-15-G (DYMT / S / 1/2 “RTD / 20/15 / G)

Dynisco Vietnam Correct: MDT467F-1 / 2-3,5C-A

(Code: MDT467F-3,5C-A)

Dynisco Vietnam Correct: DYMT-S-half-Pt100 / 3-20-15-G

(Code: DYMT / S / half-Pt100 / 3-G-4m -20-15-A-F22)

Dynisco Vietnam Code: PT462E-35MPa-6/18

Dynisco Vietnam Replaced by: PT462E-10M-6/18

(PT482-10M-6/18)

DYNISCO Vietnam Model: MDT422F-1/2-3.5C-15/46-A

DYNISCO Vietnam Code: DYMT-S-1/2-PT100/3-20-15-G

(DYMT-S-1/2-PT100/3-20-15-G-4m-A-F22)

DYNISCO Vietnam Code: SPX-2242-S-A-00-B-21-CE-DD-B-AC-ZZ

Dynisco Vietnam Replaced by: PT422A-10M-6/18

(NP422-1/2-70Mpa-15/45) Dynisco Vietnam

Replaced by: TPT4634-35MPA-6/18; (TPT4634-5M-6/18)

DYNISCO Vietnam MDT422F-1 / 2-3.5C-15/46-A

Dynisco Vietnam PT422A-10M-6/18

Dynisco Vietnam TPT4634-35MPA-6/18

DYNISCO Vietnam DYMT-S-half-PT100 / 3-20-15-G

SPX-2242 DYNISCO Vietnam-S-A-00-B-21-CE-DD-B-AC-ZZ

Dynisco Vietnam Code: DYMT / S / half-Pt100 / 3-20-15-G-4m-A-F22

(DYMT / S / half-Pt100 / 3-20-15-G-4m-A-F22)

Dynisco Vietnam Code: MDA420-1 / 2-1M-15

(MDA420-1 / 2-1M)

DYNISCO 3700 G WEIGHT

DYNISCO 4.9 KG WEIGHT

DYNISCO D4002 POLYMER TESTER

DYNISCO D4003HV EXTRUSION PLASTOMETER MFI

DYNISCO D4004 PLASTOMETER

DYNISCO G850-300-20M PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO LMFI-1NENNNN PLASTOMETRO

DYNISCO LMI 4004 POLYMER TEST

Dynisco MPR-690 Controller, Pressure

DYNISCO N/A TEMP. CALIBRATOR STD.

DYNISCO N/A EXTRUSION PLASTOMETER MFI

DYNISCO NA EXTRUSION PLASTOMETER

DYNISCO NP462-1/2-35MPA MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO NP462-1/2-35MPA-15/45 MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO NP462-1/2-35MPA-15/45 MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO NPV82-1/2-35MPA-15/45 MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO P3-252 PLASTOMETER

DYNISCO PCS 1000 PRESSURE CALIBRATOR

DYNISCO PCS-2000 PRESSURE CALIBRATION SOURCE

Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam

DYNISCO PCS2000 PORTABLE PRESSURE CALIBRATOR

DYNISCO PR690 PRESSURE INDICATOR

DYNISCO PT150-1M PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO PT150-5L PRESSURE TRANSDUCER

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồng hồ áp lực Dynisco , Đầu dò nhiệt Dynisco – Đại lý Dynisco tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan