mau dailythietbivn2.com

Động Cơ Giảm Tốc Rossi Gearmotor Việt Nam

Đại lý động cơ Rossi tại Việt Nam -Động cơ hộp số giảm tốc Rossi Gearmotor Việt Nam

Động cơ giảm tốc Rossi chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi , động cơ bánh răng xoắn ốc Rossi, Gearmotors Rossi , Motor Giảm Tốc Rossi …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Động cơ giảm tốc Rossi tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Động cơ giảm tốc Rossi xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Rossi vietnam .

Một số model Động cơ hộp số giảm tốc Rossi Việt Nam :

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A WA: 1213429

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A  WA: 1227053

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A WA: 1206959

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 80 UP2A 6.41

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 81 UP2A 6.41

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 100 UP2A 6.42

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 125 UP2A 6.53

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 100 L UP4A 6.42

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 125 L UP4A 6.53

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 140 L UP4A 29.1

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 160 L UP4A 28.4

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 180 L UP4A 28.6

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 200 L UP4A 27.2

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 225 L UP4A 27.3

Động cơ  giảm tốc Rossi R 3I 250 L UP4A 28.7

Hộp giảm tốc Rossi R 3I 280 L UP4A 28.8

Hộp giảm tốc Rossi R 3I 320 L UP4A 30

Hộp giảm tốc Rossi R 3I 321 L UP4A 30

Hộp giảm tốc Rossi R 3I 360 L UP4A 30.3

Hộp giảm tốc Rossi R CI 125 UO2A 5.06

Hộp giảm tốc Rossi R CI 140 UO2A 8.15

Hộp giảm tốc Rossi R CI 160 UO2A 4.89

Hộp giảm tốc Rossi R CI 180 UO2A 8.31

Hộp giảm tốc Rossi R CI 200 UO2A 5.11

Hộp giảm tốc Rossi R CI 225 UO2A 8.14

Hộp giảm tốc Rossi R CI 250 UO2A 5.06

Hộp giảm tốc Rossi R CI 280 UO2A 8.15

Động cơ Rossi R CI 320 UO2A 4.89

Động cơ Rossi R CI 321 UO2A 4.89

Động cơ Rossi R CI 360 UO2A 8

Động cơ Rossi R C2I 140 UO2A 20.4

Động cơ Rossi R C2I 160 UO2A 20.6

Động cơ Rossi R C2I 180 UO2A 21.4

Động cơ Rossi R C2I 200 UO2A 20.5

Động cơ Rossi R C2I 225 UO2A 19.9

Động cơ Rossi R C2I 250 UO2A 21.5

Động cơ Rossi R C2I 280 UO2A 20.8

Rossi vietnam R C2I 320 UO2A 20.6

Rossi vietnam R C2I 321 UO2A 20.6

Rossi vietnam R C2I 360 UO2A 21.4

Rossi vietnam MR 2I 140 UP2A 132S-M B5 19.6

Rossi vietnam MR 2I 160 UP2A 160M-L B5 18.1

Rossi vietnam MR 2I 180 UP2A 180M B5 20.8

Rossi vietnam MR 2I 200 UP2A 200 B5 20.3

Rossi vietnam MR 2I 225 UP2A 225 B5 20

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 250 UP2A 250 B5 22

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 280 UP2A 280 B5 20.1

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 320 UP2A 280 B5 25

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 321 UP2A 315S B5 20.6

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 360 UP2A 315S B5 23.4

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 140 L UP4A 132S-M B5 19.6

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 160 L UP4A 160M-L B5 18.1

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 180 L UP4A 180M B5 20.8

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 200 L UP4A 200 B5 20.3

Động cơ hộp số Rossi MR 2I 225 L UP4A 225 B5 20

Động cơ hộp số Rossi MR 3I 140 UP2A 100 B5 72.8

Động cơ hộp số Rossi MR 3I 160 UP2A 100 B5 128

Động cơ điện Rossi MR 3I 180 UP2A 112M-MB B5 131

Động cơ điện Rossi MR 3I 200 UP2A 132S-M B5 84

Động cơ điện Rossi MR 3I 225 UP2A 132S-M B5 88.8

Động cơ điện Rossi MR 3I 250 UP2A 160M-L B5 89

Động cơ điện Rossi MR 3I 280 UP2A 160M-L B5 123

Động cơ điện Rossi MR 3I 320 UP2A 200 B5 90.1

Động cơ điện Rossi MR 3I 321 UP2A 200 B5 127

Động cơ điện Rossi MR 3I 360 UP2A 200 B5 131

Động cơ điện Rossi MR 3I 140 L UP4A 100 B5 72.8

Động cơ điện Rossi MR 3I 160 L UP4A 100 B5 128

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 3I 180 L UP4A 112M-MB B5 131

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 3I 200 L UP4A 132S-M B5 84

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 3I 225 L UP4A 132S-M B5 88.8

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 40 UO3A 63 B5 6.94

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 50 UO3A 63 B5 10.3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 63 UO3A 71 B5 25

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 64 UO3A 71 B5 31.3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 80 UO3A 80 B5 26

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 81 UO3A 90S B5 20.8

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR CI 100 UO3A 90S B5 24.1

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR ICI 40 UO3A 63 B5 30.5

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR ICI 50 UO3A 63 B5 43.3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR ICI 63 UO3A 71 B5 50.9

Rossi MR ICI 64 UO3A 71 B5 50.9

Rossi MR ICI 80 UO3A 71 B5 82.7

Rossi MR ICI 81 UO3A 71 B5 82.7

Rossi MR ICI 100 UO3A 80 B5 49.9

Rossi MR ICI 125 UO3A 90S B5 62.5

Rossi MR ICI 140 UO3A 90S B5 96.4

Rossi MR ICI 160 UO3A 100 B5 78.1

Rossi MR ICI 180 UO3A 112M-MB B5 80.5

Rossi MR ICI 200 UO3A 132S-M B5 62.5

Rossi MR C3I 50 UO3A 63 B5 135

Rossi MR C3I 63 UO3A 71 B5 128

Rossi MR C3I 64 UO3A 71 B5 128

Rossi MR C3I 80 UO3A 71 B5 133

Rossi MR C3I 81 UO3A 71 B5 133

Rossi MR C3I 100 UO3A 80 B5 125

Rossi MR C3I 125 UO3A 90S B5 123

Rossi R I 125 UP2A 2.53

Rossi R I 140 UP2A 3.13

Rossi R I 160 UP2A 2.44

Rossi R I 180 UP2A 3.25

Rossi R I 200 UP2A 2.55

Rossi R I 225 UP2A 3.18

Rossi R I 250 UP2A 2.53

Rossi R I 280 UP2A 3.19

Rossi R I 320 UP2A 2.44

Rossi R I 321 UP2A 2.44

Rossi R I 360 UP2A 3.25

Rossi R 2I 140 UP2A 9.22

Rossi R 2I 160 UP2A 6.41

Rossi R 2I 180 UP2A 9.31

Rossi R 2I 200 UP2A 6.42

Rossi R 2I 225 UP2A 8.88

Rossi R 2I 250 UP2A 6.53

Rossi R 2I 280 UP2A 9.22

Rossi R 2I 320 UP2A 6.41

Rossi R 2I 321 UP2A 6.41

Rossi R 2I 360 UP2A 9.31

Rossi R 2I 140 L UP4A 9.22

Rossi R 2I 160 L UP4A 6.41

Rossi R 2I 180 L UP4A 9.31

Rossi R 2I 200 L UP4A 6.42

Rossi R 2I 225 L UP4A 8.88

Rossi R 2I 250 L UP4A 6.53

Rossi R 2I 280 L UP4A 9.22

Rossi R 2I 320 L UP4A 6.41

Rossi R 2I 321 L UP4A 6.41

Rossi R 2I 360 L UP4A 9.31

Rossi R 3I 140 UP2A 29.1

Rossi R 3I 160 UP2A 28.4

Rossi R 3I 180 UP2A 28.6

Rossi R 3I 200 UP2A 27.2

Rossi Gearmotor R 3I 225 UP2A 27.3

Rossi Gearmotor R 3I 250 UP2A 28.7

Rossi Gearmotor R 3I 280 UP2A 28.8

Rossi Gearmotor R 3I 320 UP2A 30

Rossi Gearmotor R 3I 321 UP2A 30

Rossi Gearmotor R 3I 360 UP2A 30.3

Rossi Gearmotor R CI 50 UO3A 6.53

Rossi Gearmotor R CI 63 UO3A 6.57

Rossi Gearmotor R CI 64 UO3A 6.57

Rossi Gearmotor R CI 80 UO3A 6.27

Rossi Gearmotor R CI 81 UO3A 6.27

Rossi Gearmotor R CI 100 UO3A 6.53

Rossi Gearmotor R ICI 50 UO3A 32.1

Rossi Gearmotor R ICI 63 UO3A 33

Rossi Gearmotor R ICI 64 UO3A 33

Rossi Gearmotor R ICI 80 UO3A 31.4

Rossi Gearmotor R ICI 81 UO3A 31.4

Rossi Gearmotor R ICI 100 UO3A 32.8

Rossi Gearmotor R ICI 125 UO3A 32.4

Rossi Gearmotor R ICI 140 UO3A 40.2

Rossi Gearmotor R ICI 160 UO3A 31.4

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động Cơ Giảm Tốc Rossi Gearmotor Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan