Thyristor Diode Semikron

Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor Diode Modules Semikron Việt Nam

Đại lý Chỉnh Lưu Semikron tại Việt Nam

Thyristor / Diode Modules Semikron , Semikron Thyristor / Diode Modules chuyên gia về : thiết bị chuyển mạch Semikron ,Bộ chỉnh lưu Semikron , Thyristor / Diode Modules Semikron , Semikron Thyristor / Diode Modules , Linh kiện bán dẫn Semikron, IGBT Semikron, thyristor SCR Semikron, diode Semikron, Thyristor Semikron ,Diode bán dẫn hãng SEMIKRON , Điốt Semikron , Semikron cầu nối Diode , Semikron diode bán dẫn, chỉnh lưu bán dẫn Semikron  , chỉnh lưu Sekikron …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Bộ chỉnh lưu Semikron tại Việt Nam .

Để biết thêm chi tiết về thiết bị chuyển mạch Semikron xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model thiết bị chuyển mạch Semikron , Bộ chỉnh lưu Semikron:

Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 11NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 11NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 11NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 12ACC12T4V10 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 12NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 12NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 12NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 12NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 13NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 13NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 14NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 14NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 23ACC12T4V10 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 23NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 23NAB126V10 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 23NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 24ACC12T4V10 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 24NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 24NAB126V10 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 24NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 25NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 25NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 25NEB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 26NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 26NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 34NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 35NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 35NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 36NAB126V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 37NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 37NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 37NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 38NAB065V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 38NAB066V1 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronCIB SKiiP 38NAB12T4V1 1200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SKM 111 AR 100 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SKM 121 AR 200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SKM 180 A020 200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 115 MD 10 100 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 150 MHK 055 T 55 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 260 MB 10 100 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 300 MB 075 75 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 40 MH 60 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 60 MD 10 100 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 60 MH 60 600 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 70 MD 075 75 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 80 MBBB 055 55 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 80 MD 055 55 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronMOSFET SK 85 MH 10 T 100 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronThyristor / Diode SKET 330 800-2200 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronThyristor / Diode SKET 400 800-1800 V
Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor / Diode Modules SemikronThyristor / Diode SKET 740 1800-2200 V

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Diode Bán Dẫn Semikron , Thyristor Diode Modules Semikron Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan