mau thao-dailythietbivn.com

Đại lý encoder Wachendorff Việt Nam

Đại lý encoder Wachendorff Việt Nam được công ty Hoàng Thiên Phát Phân phối và nhập khẩu, Bộ mã hóa vòng quay Wanchendoff, Bộ mã hóa vòng quay encoder Wanchendoff, Encoder Wanchendoff, bộ đếm vòng quay Wanchendoff, Đại lý Wanchendoff tại Việt Nam:

Encoder configurator Wanchendoff-Bộ cấu hình bộ mã hóa Wanchendoff
Encoders incremental quadrature Wanchendoff-Bộ mã hóa cầu phương tăng dần Wanchendoff
Encoders absolute Wanchendoff-Bộ mã hóa Wanchendoff tuyệt đối
Encoders redundant Wanchendoff-Bộ mã hóa dự phòng Wanchendoff
Motor feedback Wanchendoff-Phản hồi động cơ Wanchendoff
Digital shaft copying Wanchendoff-Sao chép trục kỹ thuật số Wanchendoff
Measuring systems Wanchendoff-Hệ thống đo lường Wanchendoff
Accessories Wanchendoff-Phụ kiện Wanchendoff

 

Đại lý encoder Wachendorff Việt Nam là sản phẩm của Wanchendoff ( Đức) chuyên gia encordor và các thiết bị công nghiệp…..HTP Tech là đại lý phân phối các mặt hàng Wanchendoff: Bộ mã hóa vòng quay Wanchendoff, Bộ mã hóa vòng quay encoder Wanchendoff, Encoder Wanchendoff, bộ đếm vòng quay Wanchendoff, Đại lý Wanchendoff tại Việt Nam:

Miniature optical 2420    Miniature optical 2420    WDG 24C    WDGF 58M SSI    WDG 50B    WDGI 58C
Miniature optical 2400    Miniature optical 2400    WDG 40A    WDG 24C    WDG 53V    WDGI 58D
Miniature magnetic 2440    Miniature magnetic 2440    WDG 40S    WDG 40A    WDGI 58A    WDGI 58K
Miniature magnetic 2443    Miniature magnetic 2443    WDG 50B    WDG 40S    WDGI 58B    WDG 58S

Các Model Về Bộ mã hóa vòng quay Encoder Wanchendorff:

 

 

Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 24C
Shaft Encoder, incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 24 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 30A
Shaft Encoder, incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 30 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 36A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36J
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm,
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 36J
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm,
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 36K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Round flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGP 36K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Round flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 36S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40A
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution up to 2500 ppr,
Servo flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40K
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution up to 2500 ppr,
Round flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution up to 1024 ppr,
Round flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40S
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 2500 ppr,
Screw flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 50B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 2500 ppr,
Clamping flange: Ø 50 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 50B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 50 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 53V
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 1500 ppr,
Screw flange: Ø 53 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58A
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGP 58A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 16384 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58B
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 58B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 16384 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 58C
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58D
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 58D
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58K
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58N
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58R
Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
conical shaft (with stator coupling)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 58M
Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
conical shaft
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58S
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 58T
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: 360 ppr, 500 ppr, 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58V
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 63B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 2.5″ (63 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 63Q
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Square flange: ▢ 2.5″ (63 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 67Q
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Square flange: ▢ 2.65″ (67.3 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 70B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 70 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 115M
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Tacho flange: Ø 115 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 115T
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Tacho flange: Ø 115 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff Encoder redundant WDGR 58B
incremental magnetic – incremental optical
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff Encoder redundant WDGE 58B
absolute magnetic – incremental optical
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGN 36A
Shaft Encoder via Smartphone (NFC) configurable, WDGN 36A,
incremental quadrature, magnetic,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGN 58B
Shaft Encoder configurable via Smartphone (NFC), WDGN 58B,
incremental quadrature, magnetic,
Clamping flange: Ø 58 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thiên Phát là một công ty đi đầu về cung cấp phân phối các thiết bị tự động hóa cho các nhà máy công nghiệp. Hoàng Thiên phát tự hòa là đại lý cung cấp phân phối: Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Lika, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Baumer, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Bei, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Tamagawa, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Heidenhain, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Kubler, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Opkon, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Liene Linde, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Elco, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Hengstler, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Wanchendoff, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Hedss, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder Turck, Bộ mã hóa vòng Quay Encoder  Eltral.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý encoder Wachendorff Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan