mau thao-dailythietbivn.com

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco , Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco

Cảm biến Dynisco bao gồm Dynisco sensor, Dynisco controller, Cảm biến nhiệt độ Dynisco , Cảm biến áp suất Dynisco, cảm biến dò nhiệt Dynisco, Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco …

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco tại vietnam :

Để biết thêm chi tiết về Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco tốt nhất.

Chúng tôi rất mong sẽ có dịp hợp tác với quý công ty trong nay mai .

Một số model Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

Cảm biến nhiệt Dynisco – Cảm biến áp suất Dynisco , Bộ điều khiển Dynisco, Đồng hồ nhiệt độ Dynisco, Đồng hồ áp lực Dynisco , đầu dò nhiệt Dynisco tại Việt Nam:

DYNISCO PT276A-2M PRESSURE TRANSDUCER

TB422J-6/18-0-0-0

TB422J-6/18-4-2-0

TB422K-6/18-0-0-0

TB422K-6/18-4-2-0

TG422J-106-S-1-205-0

TG422J-103-90-5-210-1

TG422J-110-45-2-205-0

TG422J-212-S-1-205-0

TG422J-301-S-2-210-1

TG422J-302-90-5-205-1

TI422JA-060-1-P2B

TI422JS-120-0-P3B

TI422JA-120-0-P3B

TI422JS-060-1-P2B

PT4626-10M-6/18

PT482-5M-6/18-B379

2242SA00M20CEFFACAZZ

2242SA00M21CEFFACAZZ

PT4624-10M-6/18-A 0-10

PT4624H-ZCB-1/2-6/18

PG442R-10M-12/30

NP460-1/2-50MPA-15

IDA374-3.5C-10V

MDA420-1/2-7C-15

MDA462-1/2-3.5C-15/46

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco  PT4626-35MPA-6/18

Hình ảnh: Sản phẩm cảm biến đo nhiệt độ Dynisco  MDA420-1/2-7C-15

TPT463E-7.5M-6/18

TPT4624-1/2

MDT460F-1/2-7C-15

MDT420-1/2-5C-15-A

PT492-50MPA-15/46

PT463E-3M-6/18-RTD

TPT463E-10M-9/18

TPT432A-10M-6/18

PT412-10M-18

BP420-1/2-9.5M-6

MEI-6-M-B02C-1-5-D-000

EMT4222-1/2-2C-15/46,0-200BAR

DYN 1290 23000

MDT462L-1/2-305c 32/46

MDA462-1/2-3.5C-23/46-T80

MDA422-1/2-35-23/46

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

TPT4634-3,5CB-12/18-RPD

PG542H-10M-6/30-G115

PG541H-10M-12-G115

PT 4624 M14*1.5

TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-A

MDA420-1/2-7C-15

S242-5C-6/30-RTD2

PT462E-7.5M-6/18

MDT462F-M18-35C-40/46A

DYNA-4-1M-15

NP462-3M-6/18

PT124B-210

MDT467F-1/2-3.5C

MDT422F-1/2-3.5-32/46

MDT462F-1/2-3.5C-32/46

TPT463E-50MPA-12/24- 1380-2-3

PT4624-5M-12/36-B628-A

PT462E-10MPA-6/18

2243SA25M21

PT4624-20MPA-6/18

MDA462-1/2-1.4M-15-46

PT4626-35MPA-6/18

PT492-3.5PA-32/46

PT460E-5M-6

PT460E-10M-6

PT462E-3M-6/18

PT462E-5M-6/18

PT462E-10M-6/18

TPT4636-10M-6/18

PT462E-10M-12/18

TPT463E-5M-6/18

TPT463E-10M-6/18

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

TPT463E-15M-6/18

PT422A-10M-6/18

TPT432A-10M-6/18

MDA420-1/2-7C-15

PT4626-35MPA-6/18

PT4624-1.5M-6/18-SIL2

PT4624-5M-6/18-SIL2

PT4624-10M-6/18-SIL2

TPT4634-3M-6/18-SIL2

TPT4634-5M-6/18-SIL2

TPT4634-10M-12/18-SIL2

PT4626-5M-6/18

PT4626-10M-6/18

TPT4636-7.5M-6/18

DYNISCO PT310JA-1M-C29

DYNISCO PT4604-2M-6 PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO PT460E PRESSURE

DYNISCO PT462E-3.5CB-6/18 MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO PT462E-35MPA-6/18 MELT PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO PT462E-5M-6/18 MELT PRESSURE TRANDUCER

DYNISCO PT465X L-30M/ UPR 70 PRESSURE TRANSDUCER W/ READ OUT

DYNISCO PTIJIM DIGITAL PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO P{T150-5C PRESSURE TRANSDUCER

DYNISCO UPR 700-1-0-3 PRESSURE/ PROCESS INDICATOR

Dynisco Vietnam Correct: MDT467F-1 / 2-3,5C-A

(Code: MDT467F-3,5C-A)

Dynisco Vietnam Correct: DYMT-S-half-Pt100 / 3-20-15-G

(Code: DYMT / S / half-Pt100 / 3-G-4m -20-15-A-F22)

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

DYMT-DYKE-M14-J-15-G-F14

DYMT-DYKE-M14-L-15-W-F14

DYMT-DYKE-M18-K-15-G-F14

DYMT-DYKE-M18-RTD-15-W-F14

DYMT-DYKE-M14-J-15-G-F14

DYMT-DYKE-M14-L-15-W-F14

DYMT-DYKE-M18-K-15-G-F14

DYMT-DYKE-M18-RTD-15-W-F14

DYMT-S-M14-J-2,5-30-15-F14

DYMT-S-M14-L-2,5-30-15-F14

DYMT-F-M18-K-2,5-30-15-F14

DYMT-F-M18-RTD-2,5-30-15-F14

DYMT-F-M14-J-2,5-30-15-F14

DYMT-F-M14-L-2,5-30-15-F14

DYMT-S-M18-K-2,5-30-15-F14

DYMT-S-M18-RTD-2,5-30-15-F14

DYNISCO PT4626-10M-6/18

DYNISCO PT482-5M-6/18-B379

DYNISCO 2242SA00M20CEFFACAZZ

DYNISCO 2242SA00M21CEFFACAZZ

DYNISCO PT4624-10M-6/18-A 0-10,12-36VDC Output:4-20ma

DYNISCO PG442R-10M-12/30

DYNISCO NP460-1/2-50MPA-15

DYNISCO IDA374-3.5C-10V

DYNISCO MDA462-1/2-3.5C-15/46

DYNISCO TPT463E-7.5M-6/18

DYNISCO TPT4624-1/2 0-350Bar

DYNISCO MDT460F-1/2-7C-15(0236289)

DYNISCO MDT420-1/2-5C-15-A(2005365229)

DYNISCO PT124B-210

DYNISCO MDT467F-1/2-3.5C

DYNISCO MDT422F-1/2-3.5-32/46

DYNISCO MDT462F-1/2-3.5C-32/46

DYNISCO PT460DN-1.5M-6/18

DYNISCO TPT463E-50MPA-12/24- 1380-2-3

DYNISCO PT462E-10MPA-6/18 0-10MPA OUTPUT:33.3MV

DYNISCO 1380

Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco

DYNISCO 2243SA25M21CEFFBCFZZ RANGE:URV35/MAX.35MPA

DYNISCO PT4624-20MPA-6/18 0-20MPA OUTPUT:4-20MA

DYNISCO MDA462-1/2-1.4M-15-46

DYNISCO PT492-3.5PA-32/46?0-35MPa 10VDC OUTPUT 33.3MV 1390/1/3

DYNISCO PT492-50MPA-15/46

DYNISCO PT463E-3M-6/18-RTD

DYNISCO TPT463E-10M-9/18

DYNISCO TPT432A-10M-6/18

DYNISCO PT412-10M-18

DYNISCO 1390-4-1

DYNISCO BP420-1/2-9.5M-6

DYNISCO MEI-6-M-B02C-1-5-D-000

DYNISCO EMT4222-1/2-2C-15/46,0-200BAR

DYNISCO ADYN 1290 23000

DYNISCO MDT462L-1/2-305c 32/46 0-350bar 24VDC 0-10VDC

DYNISCO MDA462-1/2-3.5C-23/46-T80

DYNISCO MDA422-1/2-35-23/46

DYNISCO TPT4634-3,5CB-12/18-RPD

DYNISCO S2192-3.5CX-12/30-02-1-1-M625- L4 0-350KG/CM I/P 12-30VDC

DYNISCO PG541H-10M-12-G115

DYNISCO PT 4624 M14*1.5

DYNISCO TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-A 24VDC 4-20MA

DYNISCO S242-5C-6/30-RTD2 24VDC 4-20MA

DYNISCO PT462E-7.5M-6/18

DYNISCO MDT462F-M18-35C-40/46A

DYNISCO DYNA-4-1M-15 0-1000bar

DYNISCO NP462-3M-6/18 10VDC 33.3MV 0-200BAR

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đại lý Dynisco tại Việt Nam – Cảm biến , Bộ điều khiển , đồng hồ hiện thị Dynisco”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan