mau dailythietbivn.com

Cảm Biến Quang IFM tại Việt Nam

Đại lý IFM Sensor tại Việt Nam – IFM ELECTRONIC VIET NAM – Cảm Biến Quang IFM Sensor, Cảm biến vị trí IFM

Cảm biến IFM Sensor chuyên gia về Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM , Cảm biến tia hồng ngoại IFM, Cảm biến đo rung IFM …

Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến chuyển động IFM, Cảm biến vị trí IFM, Cảm biến quan sát IFM , cảm biến hình ảnh IFM…

Cảm biến mức IFM , cảm biến chân không IFM, cảm biến điện dung IFM, thiết bị cảm biến áp suất IFM, thiết bị phụ kiện cảm biến IFM…

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Cảm biến IFM Sensor tại vietnam :

Để biết thêm chi tiết về Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến vị trí IFM , Cảm biến mức IFM xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Cảm Biến Quang IFM Sensor, Cảm biến vị trí IFM tốt nhất.

Một số model Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến vị trí IFM , Cảm biến mức IFM tại Việt Nam:

Cảm Biến Quang IFM Sensor, Cảm biến vị trí IFM

O1D100      O1DLF3KG         O2V101      O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/S

O1D101      O1DLFPKG         O2V102      O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

O1D102      O1DLF3KG         O2V103      O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/W

O1D103      O1DLF6KG         O2V104      O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

O1D104      O1DLFNKG        O2V105      O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

O1D105      O1DLF3KG         O2V120      O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/S

O1D106      O1DLF3KG         O2V121      O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/S

O1D155      O1DLF3KG         O2V122      O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/W

O1D209      O1DLF3KG         O2V123      O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/W

O1D211      O1DLF3KG         O2V124      O2VIRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

O1D300      O1DLF3KG         O2V125      O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

O1D405      O1DLF3KG         O3D100      PMD 3D SENSOR

O2D100      O2DROS-G/D/RS232    O3D200      PMD 3D SENSOR

O2D101      O2DIOS-G/D/RS232     O3D201      PMD 3D CAMERA

O2D103      O2DIOS-G/D/RS485     O3D222      O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64

O2D104      O2DROS-G/D/RS232    O3D223      O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64

O2D105      O2DIOS-G/D/RS232     O3M150     O3MXOOKG/CAN/E1/E3/GM/70

O2D302      O2DWRPKG/O/V/GM/E1/E2 O4P200      O4P-DPKG/US100

O2D303      O2DWRNKG/O/V/GM/E1/E2          O4P201      O4P-HPKG/US100

O2D304      O2DWRPKG/O/V/GM/E1/E2 O4P500      O4P-FPKG/US100

O2D305      O2DWRNKG/O/V/GM/E1/E2          O4P501      O4P-FPKG/2M

O2D900      BACKLIGHT 25X25 RED     O4S200      O4S-OOKG/US100

O2D901      BACKLIGHT 25X25 INFRARED   O4S500      O4S-OOKG/US100

O2D902      BACKLIGHT 50X50 RED     O4S501      O4S-OOKG/2M

O2D903      BACKLIGHT 50X50 INFRARED   O5C500      O5C-MAKG/US100

O2D904      BACKLIGHT 100X100 RED O5D100      O5DLCPKG/US

O2D905      BACKLIGHT 100X100 INFRARED         O5D101      O5DLCPKG/US

O2D906      BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US O5D102      O5DLCNKG/US

O2D907      BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US O5D150      O5DLCPKG/US

O2D908      BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US       O5D151      O5DLCPKG/US

O2D909      SPOTLIGHT 42X42 RED      O5E200      O5E-DPKG/US100

O2D106      O2DROS-G/D/RS485    O3M151     O3MXOOKG/CAN/E1/E3/GM/70

O2D107      O2DIOS-G/D/RS485     O3M950     O3MIOOKG/GM/70

O2D220      O2DIRPKG/K      O4E200      O4E-DPKG/US100

O2D222      O2DIRPKG/K      O4E201      O4E-HPKG/US100

O2D224      O2DIRPKG/K      O4E500      O4E-FPKG/US100

O2D225      O2DIRNKG/K     O4E501      O4E-FPKG/2M

O2D227      O2DIRNKG/K     O4H200      O4H-HPKG/US100

O2D229      O2DIRNKG/K     O4H201      O4H-DPKG/US100

O2D300      O2DWRPKG/O/V/GM/E1/E2 O4H500      O4H-FPKG/US100

O2D301      O2DWRNKG/O/V/GM/E1/E2          O4H501      O4H-FPKG/2M

O2D910      BACKLIGHT 25X25 RT/0,15M/US          O5E500      O5E-FPKG/US100

O2D911      BACKLIGHT 50X50 RT/0,15M/US          O5E501      O5E-FPKG/2M

O2D912      BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US      O5E502      O5E-FNKG/US100

O2D913      SPOTLIGHT 42X42 RED      O5E51A     O5E-FPKG/US100/3D

O2D915      RINGLIGHT 106×66 RT/0,3M/US  O5E700      O5ELFPKG/US100

O2D917      RINGLIGHT 106×66 IR/0,3M/US    O5G500      O5PGFAKG/US100

O2D919      RINGLIGHT 106×66 W/0,3M/US    O5H200      O5H-HPKG/US100

O2D920      DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US O5H201      O5H-HNKG/US100

O2D921      BAR LIGHT 10×75 RT/0,3M/US     O5H202      O5H-HPKG/US100

O2D922      BAR LIGHT 10×75 IR/0,3M/US      O5H205      O5H-DPKG/US100

O2I103       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5K500      O5K-FAKG/US100

O2I104       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5P200      O5P-DPKG/US100

O2I105       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5P201      O5P-HPKG/US100

O2I300       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5P202      O5P-CPKG/US100

O2I301       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5P203      O5P-HPKG/US100

O2I302       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5P500      O5P-FPKG/US100

O2I303       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5P501      O5P-FPKG/2M

O2I304       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5P502      O5P-FNKG/US100

O2I305       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5P51A     O5P-FPKG/US100/3D

O2M110     R360/ETHERNET CAMERA O5P700      O5PLFPKG/US100

O2M113     R360/ETHERNET CAMERA O5P701      O5PLHPKG/US

O2M115     O2MXOOKG/E1/GM/S O5R500      O5R-FPKG/US100

O2M116     O2MXOOKG/E1/GM/W         O5S200      O5S-OOKG/US100

O2M200     O2MXOOKG/A1/GM/78        O5S500      O5S-OOKG/US100

O2M201     O2MXOOKG/A1/GM/78/M   O5S501      O5S-OOKG/2M

O2M202     O2MXOOKG/A1/GM/115      O5S51A     O5S-OOKG/US100/3D

O2M203     OMXOOKG/A1/GM/115/M   O5S700      O5SLOOKG/US100

O2D923      BAR LIGHT 10×75 W/0,3M/US      O5H500      O5H-FPKG/US100

O2D924      BAR LIGHT 10×150 RT/0,3M/US   O5H501      O5H-FPKG/US100

O2D925      BAR LIGHT 10×150 IR/0,3M/US    O5H502      O5H-FPKG/US100

O2D926      BAR LIGHT 10×150 W/0,3M/US    O5H503      O5H-FPKG/2M

O2I100       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5H504      O5H-FNKG/US100

O2I101       O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2     O5H51A     O5H-FPKG/US100/3D

O2I102       O2IROS-G/D/RS232/E1/E2    O5H700      O5HLFPKG/US100

O2V100      O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/S       O6E200      O6E-FPKG

O6P307      O6P-FNKG/AS/4P        O6E201      O6E-FPKG/0,30m/US

O6P309      O6P-FPKG/AS/4P         O6E202      O6E-FPKG/AS/3P

O6P310      O6P-CPKG/AS/4P         O6E203      O6E-FPKG/AS/4P

O6S200      O6S-OOKG         O6E204      O6E-FNKG

O6S201      O6S-OOKG/0,30m/US  O6E205      O6E-FNKG/0,30m/US

O6T205      O6T-FNKG/0,30m/US  O6H201      O6H-FPKG/0,30m/US

O6T206      O6T-FNKG/AS/3P        O6H202      O6H-FPKG/AS/3P

O6T207      O6T-FNKG/AS/4P        O6H203      O6H-FPKG/AS/4P

O6T300      O6T-FPKG O6H204      O6H-FNKG

O6T301      O6T-FPKG/0,30m/US   O6H205      O6H-FNKG/0,30m/US

O6T302      O6T-FPKG/AS/3P         O6H206      O6H-FNKG/AS/3P

O6T303      O6T-FPKG/AS/4P         O6H207      O6H-FNKG/AS/4P

O6T304      O6T-FNKG          O6H210      O6H-CPKG/AS/4P

O6T305      O6T-FNKG/0,30m/US  O6H211      O6H-HPKG/AS/4P

O6T306      O6T-FNKG/AS/3P        O6H212      O6H-HPKG/AS/4P

O6T307      O6T-FNKG/AS/4P        O6H213      O6H-HNKG/AS/4P

O6T309      O6T-FPKG/AS/4P         O6H214      O6H-HNKG/AS/4P

O7E200      O7E-DPKG/0,20M/AS  O6H300      O6H-FPKG

O7E201      O7E-HPKG/0,20M/AS  O6H301      O6H-FPKG/0,30m/US

O7E202      O7E-DNKG/0,20M/AS O6H302      O6H-FPKG/AS/3P

O7E203      O7E-HNKG/0,20M/AS O6H303      O6H-FPKG/AS/4P

O7H200      O7H-HPKG/0,20M/AS  O6H304      O6H-FNKG

O7H201      O7H-DPKG/0,20M/AS  O6H305      O6H-FNKG/0,30m/US

O7H202      O7H-HPKG/0,20M/AS  O6H306      O6H-FNKG/AS/3P

O7H203      O7H-DPKG/0,20M/AS  O6H307      O6H-FNKG/AS/4P

O7H204      O7H-HPKG/0,20M/AS  O6H309      O6H-FPKG/AS/4P

O7H205      O7H-DPKG/0,20M/AS  O6H310      O6H-CPKG/AS/4P

O7H206      O7H-HNKG/0,20M/AS O6P200      O6P-FPKG

O7H207      O7H-DNKG/0,20M/AS O6P201      O6P-FPKG/0,30m/US

O6S202      O6S-OOKG/AS/3P        O6E206      O6E-FNKG/AS/3P

O6S203      O6S-OOKG/AS/4P        O6E207      O6E-FNKG/AS/4P

O6S300      O6S-OOKG         O6E300      O6E-FPKG

O6S301      O6S-OOKG/0,30m/US  O6E301      O6E-FPKG/0,30m/US

O6S302      O6S-OOKG/AS/3P        O6E302      O6E-FPKG/AS/3P

O6S303      O6S-OOKG/AS/4P        O6E303      O6E-FPKG/AS/4P

O6S305      O6S-OOKG/AS/4P        O6E304      O6E-FNKG

O6T200      O6T-FPKG O6E305      O6E-FNKG/0,30m/US

O6T201      O6T-FPKG/0,30m/US   O6E306      O6E-FNKG/AS/3P

O6T202      O6T-FPKG/AS/3P         O6E307      O6E-FNKG/AS/4P

O6T203      O6T-FPKG/AS/4P         O6E309      O6E-FPKG/AS/4P

O6T204      O6T-FNKG          O6H200      O6H-FPKG

O7H208      O7H-HNKG/0,20M/AS O6P202      O6P-FPKG/AS/3P

O7H209      O7H-DNKG/0,20M/AS O6P203      O6P-FPKG/AS/4P

O7H210      O7H-HNKG/0,20M/AS O6P204      O6P-FNKG

O7H211      O7H-DNKG/0,20M/AS O6P205      O6P-FNKG/0,30m/US

O7H212      O7H-HPKG/2M/PH       O6P206      O6P-FNKG/AS/3P

O7H213      O7H-HNKG/0,6M/US   O6P207      O6P-FNKG/AS/4P

O7P200      O7P-DPKG/0,20M/AS  O6P300      O6P-FPKG

O7P201      O7P-HPKG/0,20M/AS  O6P301      O6P-FPKG/0,30m/US

OA0102      OAE-FKOA         OA0104      OAR-FKOA

OA0103      OAE-FKOA/T      OA0105      OAR-FKOA/T

O7P202      O7P-DNKG/0,20M/AS  O6P302      O6P-FPKG/AS/3P

O7P203      O7P-HNKG/0,20M/AS  O6P303      O6P-FPKG/AS/4P

O7P205      O7P-DPKG/2M/PH       O6P304      O6P-FNKG

O7S200      O7S-OOKG/0,20M/AS  O6P305      O6P-FNKG/0,30m/US

OA0101      OAS-OOOA         O6P306      O6P-FNKG/AS/3P

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm Biến Quang IFM tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan