mau dailythietbivn.com

Cảm biến áp suất IFM Việt Nam

Đại lý IFM Sensor tại Việt Nam – IFM ELECTRONIC VIET NAM – Cảm biến áp suất IFM Sensor , Cảm biến tia hồng ngoại IFM Sensor

Cảm biến IFM Sensor chuyên gia về Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM , Cảm biến tia hồng ngoại IFM, Cảm biến đo rung IFM …

Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến chuyển động IFM, Cảm biến vị trí IFM, Cảm biến quan sát IFM , cảm biến hình ảnh IFM…

Cảm biến mức IFM , cảm biến chân không IFM, cảm biến điện dung IFM, thiết bị cảm biến áp suất IFM, thiết bị phụ kiện cảm biến IFM…

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Cảm biến IFM Sensor tại vietnam :

Để biết thêm chi tiết về Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến vị trí IFM , Cảm biến mức IFM xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Cảm biến áp suất IFM Sensor , Cảm biến tia hồng ngoại IFM Sensor tốt nhất.

Một số model Cảm biến đo lưu lượng IFM, Cảm biến nhiệt độ IFM, Cảm Biến Quang IFM , Cảm biến áp suất IFM, Cảm biến tiệm cận IFM , Cảm biến vị trí IFM , Cảm biến mức IFM tại Việt Nam:

Cảm biến áp suất IFM Sensor , Cảm biến tia hồng ngoại IFM Sensor

IFM PK6222 IFM E18010
IFM PK6220 IFM E18011
IFM PK6524 IFM E18012
IFM PK6520 IFM E18013
IFM PK6522 IFM E30094
IFM PK6521 IFM EVT001
IFM PI2793 IFM EVT002
IFM PI2794 IFM EVT004
IFM PI2795 IFM EVT005
IFM PI2796 IFM E33201
IFM PI2797 IFM E33202
IFM PI2798 IFM E30122
IFM PI2799 IFM E30123
IFM PG2794 IFM E30124
IFM PG2795 IFM E18109
IFM PG2796 IFM E18110
IFM PG2797 IFM E18112
IFM PG2798 IFM E18113
IFM PG2799 IFM EVT001
IFM PG2789 IFM EVT002
IFM PG2793 IFM EVT004
IFM PM2058 IFM EVT005
IFM PM2057 IFM E33011
IFM PM2056 IFM E33012
IFM PM2055 IFM E33013
IFM PM2054 IFM EVT001
IFM PM2053 IFM EVT002
IFM PQ7809 IFM EVT004
IFM PQ7834 IFM EVT005
IFM PQ0809 IFM EVC150
IFM PQ0834 IFM EVC151
IFM PS3208 IFM EVC153
IFM PS3607 IFM EVC154
IFM PS3407 IFM E30400
IFM PS3427 IFM E30401
IFM PS3417 IFM E30399
IFM PS3617 IFM E30402

PS307A      SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M   1G/1D

PS308A      SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M   1G/1D

PS317A      SUBMERSIBLE 1BAR 15M     1G/1D

PS3208       SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M CABLE

PS3407       SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M CABLE

PS3417       SUBMERSIBLE 1BAR 15M CABLE

PS3427       SUBMERSIBLE 0,6BAR 15M CABLE

PS3607       SUBMERSIBLE 0,6BAR 30M CABLE

PS3617       SUBMERSIBLE 1BAR 30M CABLE

PS7570       CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR

PT3540       PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3541       PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3542       PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3543       PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3544       PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3550       PT-400-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3551       PT-250-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3552       PT-100-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3553       PT-025-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3554       PT-010-RBG14-A-ZVG/US/      /W

PT3560       PT-600-SBG14-A-ZVG/US/      /W

PT5400       PT-400-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT9552       PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9553       PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9554       PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W

PU5400      PU-400-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5401      PU-250-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5402      PU-100-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5403      PU-025-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5404      PU-010-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5412      PU-160-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5414      PU-016-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5415      PU-006-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5423      PU-060-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5443      PU-040-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5460      PU-600-SEG14-B-DVG/US/      /W

PU5600      PU-400-SEG14-B-DVG/AM

PU5601      PU-250-SEG14-B-DVG/AM

PU5602      PU-100-SEG14-B-DVG/AM

PU5603      PU-025-SEG14-B-DVG/AM

PU5604      PU-010-SEG14-B-DVG/AM

PU5660      PU-600-SEG14-B-DVG/AM

PT5401       PT-250-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5402       PT-100-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5403       PT-025-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5404       PT-010-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5412       PT-160-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5414       PT-016-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5415       PT-006-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5423       PT-060-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5443       PT-040-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT5460       PT-600-SEG14-A-ZVG/US/      /W

PT9540       PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9541       PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9542       PT-100-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9543       PT-025-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9544       PT-010-RBG14-B-DVG/US/      /W

PT9550       PT-400-SBG14-B-DVG/US/      /W

PT9551       PT-250-SBG14-B-DVG/US/      /W

PU5700      PU-400-SEG14-B-DVG/DE

PU5701      PU-250-SEG14-B-DVG/DE

PU5702      PU-100-SEG14-B-DVG/DE

PU5703      PU-025-SEG14-B-DVG/DE

PU5704      PU-010-SEG14-B-DVG/DE

PU5760      PU-600-SEG14-B-DVG/DE

PV3012      PV-100-SEG14-POPKG/US/      /W

PV3013      PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV3022      PV-100-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV3023      PV-025-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV5013      PV-015-SEM12-PSPKG/US/      /W

PV5023      PV-016-SEM12-PSPKG/US/      /W

PV5033      PV-022-SEM12-PSPKG/US/      /W

PV5043      PV-012-SEM12-PSPKG/US/      /W

PV5053      PV-018-SEM12-PSPKG/US/      /W

PV5061      PV-140-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV5071      PV-180-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV5091      PV-010-SEG14-PSPKG/US/      /W

PV5101      PV-030-SEG14-PSPKG/US/      /W

PX0521      PP-250-SBG14-QFNKG/US/      /V

PX0522      PP-100-SBG14-QFNKG/US/      /V

PX3023      PA-025-RBR14-A-ZVG/US/      /V

PX3111      PA-300PSBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3220      PA-500PSBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3222      PA-100PSBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3223      PA-050PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3224      PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3226      PA-003PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3227      PA-001PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3228      PA-010WRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3229      PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3233      PA-025PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX7001      PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7002      PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7010      PP-400-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7012      PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7021      PP-250-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7022      PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7026      PP-2,5-RBG14-QFRKG/US/      /V

PX7032      PP-100-SBG14-QFRKG/US/      /V

PX7112      PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V

PX7121      PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V

PX7122      PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V

PX7132      PP-100-SBG14-QFPKG/US/      /V

PX7251      PP-250-SBG14-QFPKG/US/      /V

PX9020      PA-400-SBR14-B-DVG/US/      /V

PX9060      PA-600-SBR14-B-DVG/US/      /V

PX9110      PA-500PSBN14-B-DVG/US/      /V

PX9111      PA-300PSBN14-B-DVG/US/      /V

PX9112      PA-100PSBN14-B-DVG/US/      /V

PX9114      PA-010PRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9116      PA-003PRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9117      PA-001PRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9118      PA-010WRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9119      PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9134      PA-020PRBN14-B-DVG/US/      /V

PX9224      PA-010PRBN14-C-DVG/US/      /V

PX9227      PA-001PRBN14-C-DVG/US/      /V

PX9963      PA-025-SBR14-A-ZVG/US/      /V

PX9973      PA-035-RBR14-B-DVG/US/      /V

PX9983      PA-025-SBR14-B-DVG/US/      /V

PX9992      PA-040-SBR14-A-ZVG/US/      /V

PX9994      PA-010-SBR14-A-ZVG/US/      /V

PY1007      PI-001BREA01-E-ZVG/US/      /P

PY1008      PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P

PY1018      PI-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P

PY2056      PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/      /P

PY2064      PM-010-RES30-E-ZVG/US/      /P

PX3234      PA-020PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3237      PA-002PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3238      PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3254      PA-010PRBN14-A-ZVG/US/      /V

PX3422      PA-074PSBN14-A-ZVG/US/      /E

PX3524      PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/      /V

PX3980      PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V

PX3981      PA-160-SBG14-A/ZVG/US/   /V

PX3990      PA-400-SBR14-A-ZVG/US/      /V

PX3991      PA-160-SBR14-A/ZVG/US/   /V

PY2068      PN-+,2BRBR14-MFRKG/US       /V

PY2668      PL-,25BREA01-E-ZVG/US/      /P

PY2692      PI-150-REA01-MFRKG/US/      /P

PY2794      PI-010-REA01-MFRKG/US/      /P

PY2795      PI-005-REA01-MFRKG/US/      /P

PY5122      PY-100MSBM12-HFPKG/US/      /V

PY7000      PN-400-SGR14-KG   /US/      /V

PY7001      PN-250-SGR14-KG   /US/      /V

PY7002      PN-100-SGR14-KG   /US/      /V

PY7003      PN-025-RBR14-KG   /US/      /V

PY7102      PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V

PY9000      PY-600-SE    MFRKG/US/      /V

PY9291      PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V

PY9292      PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V

PY9293      PN-025-RBR14-QFPKG/US/      /V

PY9294      PN-010-RBR14-QFPKG/US/      /V

PY9920      PN-400-SBR14-HFBOW/LS/      /V

PY9924      PY-010-RDR14-KFPKG/US/…/K

PY9933      PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V

PY9934      PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V

PY9951      PY-250-SER34-MFPKG/US/      /V

PY9954      PY-010-RER34-LFPKG/US/      /V

PY9961      PN-250-SBR14-QFPKA/US/      /V

PY9970      PY-400-SDD24-KFPKG/US/      /N

PN004A     PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D    /V

PN006A     PN-2,5-RBR14-KFPKG/US/3D    /V

PN007A     PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D    /V

PN009A     PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D    /V

PN014A     PN-010-RBR14-QFPKG/US/3D    /V

PN016A     PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D    /V

PN2009      PN-1-1BRBR14-MFRKG/US/      /V

PN2020      PN-400-SBR14-MFRKG/US/      /V

PN2021      PN-250-SBR14-MFRKG/US/      /V

PN2022      PN-100-SBR14-MFRKG/US/      /V

PN2023      PN-025-RBR14-MFRKG/US/      /V

PN2024      PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V

PN2026      PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/      /V

PN2027      PN-001BRBR14-MFRKG/US/      /V

PN2028      PN-,25-RBR14-MFRKG/US/      /V

PN3001      PN-250-SBR14-MFPKG/US/      /V

PN3002      PN-100-SBR14-MFPKG/US/      /V

PN3003      PN-025-RBR14-MFPKG/US/      /V

PN3004      PN-010-RBR14-MFPKG/US/      /V

PN3006      PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/      /V

PN3007      PN-001BRBR14-MFPKG/US/      /V

PN3029      PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/      /V

PN3051      PN-250-SDR14-KFPKG/US/      /V

PN3060      PN-600-SBR14-KFPKG/US/      /V

PN3070      PN-400-SER14-MFRKG/US/            /V

PN3071      PN-250-SER14-MFRKG/US/            /V

PN3092      PN-100-SER14-MFRKG/US/          /V

PN3093      PN-025-RER14-MFRKG/US/            /V

PN3094      PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V

PN3096      PN-2,5-RER14-MFRKG/US/            /V

PN3097      PN-001BRER14-MFRKG/US/            /V

PN3129      PN-0-1BRER14-MFRKG/US/            /V

PN3160      PN-600-SER14-MFRKG/US/            /V

PN3529      PN-0-1BREG14-MFRKG/US/            /V

PN3560      PN-600-SEG14-MFRKG/US/            /V

PN3570      PN-400-SEG14-MFRKG/US/            /V

PN3571      PN-250-SEG14-MFRKG/US/            /V

PN3592      PN-100-SEG14-MFRKG/US/            /V

PN3593      PN-025-REG14-MFRKG/US/            /V

PN3594      PN-010-REG14-MFRKG/US/            /V

PN3596      PN-2,5-REG14-MFRKG/US/            /V

PN3597      PN-001BREG14-MFRKG/US/            /V

PN4220      PN-400-SBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4221      PN-250-SBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4222      PN-100-SBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4223      PN-025-RBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4224      PN-010-RBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4226      PN-2,5-RBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4227      PN-001BRBN14-HFBOW/LS/      /V

PN4229      PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/      /V

PN2060      PN-600-SBR14-MFRKG/US/      /V

PN2069      PN-+,5BRBR14-MFRKG/US/      /V

PN2209      PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/      /V

PN2220      PN-400-SBN14-MFRKG/US/      /V

PN2221      PN-250-SBN14-MFRKG/US/      /V

PN2222      PN-100-SBN14-MFRKG/US/      /V

PN2223      PN-025-RBN14-MFRKG/US/      /V

PN2224      PN-010-RBN14-MFRKG/US/      /V

PN2226      PN-2,5-RBN14-MFRKG/US/      /V

PN2227      PN-001BRBN14-MFRKG/US/      /V

PN2228      PN-,25-RBN14-MFRKG/US/      /V

PN3000      PN-400-SBR14-MFPKG/US/      /V

PN5000      PN-400-SBR14-HFPKG/US/      /V

PN5001      PN-250-SBR14-HFPKG/US/      /V

PN5002      PN-100-SBR14-HFPKG/US/      /V

PN5003      PN-025-RBR14-HFPKG/US/      /V

PN5004      PN-010-RBR14-HFPKG/US/      /V

PN5006      PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/      /V

PN5007      PN-001BRBR14-HFPKG/US/      /V

PN5200      PN-400-SBN14-HFPKG/US/      /V

PN5201      PN-250-SBN14-HFPKG/US/      /V

PN5202      PN-100-SBN14-HFPKG/US/      /V

PN5203      PN-025-RBN14-HFPKG/US/      /V

PN5204      PN-010-RBN14-HFPKG/US/      /V

PN5206      PN-2,5-RBN14-HFPKG/US/      /V

PN5207      PN-001BRBN14-HFPKG/US/      /V

PN7000      PN-400-SBR14-QFRKG/US/      /V

PN7001      PN-250-SBR14-QFRKG/US/      /V

PN7002      PN-100-SBR14-QFRKG/US/      /V

PN7003      PN-025-RBR14-QFRKG/US/      /V

PN7004      PN-010-RBR14-QFRKG/US/      /V

PN7006      PN-2,5-RBR14-QFRKG/US/      /V

PN7007      PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V

PN7009      PN-1-1BRBR14-QFRKG/US/      /

PN7060      PN-600-SBR14-QFRKG/US/      /V

PN7070      PN-400-SER14-QFRKG/US/    /V

PN7071      PN-250-SER14-QFRKG/US/    /V

PN7092      PN-100-SER14-QFRKG/US/    /V

PN7093      PN-025-RER14-QFRKG/US/    /V

PN7094      PN-010-RER14-QFRKG/US/    /V

PN7096      PN-2,5-RER14-QFRKG/US/    /V

PN7097      PN-001BRER14-QFRKG/US/    /V

PN7099      PN-1-1BRER14-QFRKG/US/    /V

PN7160      PN-600-SER14-QFRKG/US/    /V

PN7209      PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/      /

PN7300      PN-400-SBU76-QFRKG/US/      /V

PN7302      PN-100-SBU76-QFRKG/US/      /V

PN7303      PN-025-RBU76-QFRKG/US/      /V

PN7304      PN-010-RBU76-QFRKG/US/      /V

PN7560      PN-600-SEG14-QFRKG/US/    /V

PN7570      PN-400-SEG14-QFRKG/US/    /V

PN7571      PN-250-SEG14-QFRKG/US/    /V

PN7592      PN-100-SEG14-QFRKG/US/    /V

PN7593      PN-025-REG14-QFRKG/US/    /V

PN7594      PN-010-REG14-QFRKG/US/    /V

PN7596      PN-2,5-REG14-QFRKG/US/    /V

PN7597      PN-001BREG14-QFRKG/US/    /V

PN7599      PN-1-1BREG14-QFRKG/US/    /V

PN7809      PN-001BRBR18-QFRKG/US/      /V

PN7834      PN-010-RBR18-QFRKG/US/      /V

PNI021       PNI250-SBR14-QFRKG/US/   V

PNI022       PNI100-SBR14-QFRKG/US/      /V

PNI023       PNI025-RBR14-QFRKG/US/   V

PNI024       PNI010-RBR14-QFRKG/US/      /V

PN7200      PN-400-SBN14-QFRKG/US/      /V

PN7201      PN-250-SBN14-QFRKG/US/      /V

PN7202      PN-100-SBN14-QFRKG/US/      /V

PN7203      PN-025-RBN14-QFRKG/US/      /V

PN7204      PN-010-RBN14-QFRKG/US/      /V

PN7206      PN-2,5-RBN14-QFRKG/US/      /V

PN7207      PN-001BRBR14-QFRKG/US/      /V

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến áp suất IFM Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan