mau thao-

Bộ mã hóa vòng quay Wanchendorff

Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff là Wanchendoff ( Đức) chuyên gia encordor và các thiết bị công nghiệp…..HTP Tech là đại lý phân phối các mặt hàng Wanchendoff: Bộ mã hóa vòng quay Wanchendorff, Bộ mã hóa vòng quay encoder Wanchendorff, Encoder Wanchendorff, bộ đếm vòng quay Wanchendofrf, Đại lý Wanchendorff tại Việt Nam:

Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff là sản phẩm Wanchendoff ( Đức) chuyên gia encordor và các thiết bị công nghiệp…..HTP Tech là đại lý phân phối các mặt hàng Wanchendoff: Bộ mã hóa vòng quay Wanchendorff, Bộ mã hóa vòng quay encoder Wanchendorff, Encoder Wanchendorff, bộ đếm vòng quay Wanchendofrf, Đại lý Wanchendorff tại Việt Nam:

Các Model hình ảnh về Bộ mã hóa vòng quay Wanchendorff:

Miniature optical 2420    Miniature optical 2420    WDG 24C    WDGF 58M SSI    WDG 50B    WDGI 58C
Miniature optical 2400    Miniature optical 2400    WDG 40A    WDG 24C    WDG 53V    WDGI 58D
Miniature magnetic 2440    Miniature magnetic 2440    WDG 40S    WDG 40A    WDGI 58A    WDGI 58K
Miniature magnetic 2443    Miniature magnetic 2443    WDG 50B    WDG 40S    WDGI 58B    WDG 58S

 

Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 24C
Shaft Encoder, incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 24 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 30A
Shaft Encoder, incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 30 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 36A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36J
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm,
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 36J
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Servo flange: Ø 36 mm,
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 36K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Round flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGP 36K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 16384 ppr,
Round flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 36S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 36S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40A
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution up to 2500 ppr,
Servo flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution up to 1024 ppr,
Servo flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40K
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution up to 2500 ppr,
Round flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40K
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution up to 1024 ppr,
Round flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 40S
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 2500 ppr,
Screw flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 40S
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Screw flange: Ø 40 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 50B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 2500 ppr,
Clamping flange: Ø 50 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 50B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 50 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 53V
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 1500 ppr,
Screw flange: Ø 53 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58A
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGP 58A
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 16384 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58B
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGP 58B
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 16384 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 58C
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Synchro flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58D
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 58D
Shaft Encoder incremental, magnetic,
Resolution: up to 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58K
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 58N
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58R
Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
conical shaft (with stator coupling)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 58M
Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
conical shaft
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58S
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDG 58T
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: 360 ppr, 500 ppr, 1024 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDG 58V
Shaft Encoder incremental, optical,
Resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 63B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 2.5″ (63 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 63Q
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Square flange: ▢ 2.5″ (63 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 67Q
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Square flange: ▢ 2.65″ (67.3 mm)
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 70B
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Clamping flange: Ø 70 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGI 115M
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Tacho flange: Ø 115 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff  WDGI 115T
Shaft Encoder incremental, optical,
resolution: up to 25000 ppr,
Tacho flange: Ø 115 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff Encoder redundant WDGR 58B
incremental magnetic – incremental optical
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff Encoder redundant WDGE 58B
absolute magnetic – incremental optical
Clamping flange: Ø 58 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGN 36A
Shaft Encoder via Smartphone (NFC) configurable, WDGN 36A,
incremental quadrature, magnetic,
Servo flange: Ø 36 mm
Bộ mã hóa vòng Quay Wanchendorff WDGN 58B
Shaft Encoder configurable via Smartphone (NFC), WDGN 58B,
incremental quadrature, magnetic,
Clamping flange: Ø 58 mm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bộ mã hóa vòng quay Wanchendorff”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan