mau thao-dailythietbivn.com

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam 

Thiết Bị Hengstler tại Việt Nam gồm : Encoder Hengstler , bộ mã hóa vòng quay Hengstler , bộ mã hóa quay Hengstler, đồng hồ đếm Hengstler, bộ đếm Hengstler , bộ đếm thời gian Hengstler , đồng hồ đo tốc độ Hengstler , role an toàn Hengstler , công tắc tiệm cận Hengstler…

Hengstler ( Đức) Chuyên gia:

  1. Về Encoder Hengstler, bộ mã hóa quay tuyệt đối, bộ mã hóa quay Incremental, bộ mã hóa quay Ex (ATEX / IECEX),  bộ mã hóa quay Cos, Resolvers và phụ kiện.
  2. Về Rơ le Hengstler: rơle an toàn, rơle ổn định kép, rơle điện áp cao, rơle điện.
  3. Về Bộ đếm Hengstler: bộ đếm tổng hợp lần quay, Bộ đếm  Preset, Bộ đếm đa chức năng bộ đếm Time, bộ đếm máy đo tốc độ, bộ đếm hiển thị vị trí, bộ đếm công tắc tiệm cận.

HTP Tech tự hào là đại lý chính thức phân phối Encoder Hengstler , Thiết bị Hengstler tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Encoder Hengstler , Thiết bị Hengstler xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam tốt nhất.

Một số model Bộ mã hóa quay Hengstler ,Encoder Hengstler , Bộ đếm Hengstler ,Thiết bị Hengstler, Rơ le Hengstler, Công tắc tiệm cận, Đồng hồ đo tốc độ Hengstler tại Việt Nam :

Encoder Hengstler AC58/1212EK.42SBB 34102

model: Tico 0731-2-0-1-S

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam Model:0522111, Encoder RI58-O/ 500EK.42KH , HS.-No.:90318034

Model: 0523140 , Encoder RI58-O/ 100EK.42IH , HS.-No.:90318034

Model: 0525408 , Encoder , RI58-O/ 2048EK.42RH , HS.-No.:90318034

0522111 , Encoder RI58-O/ 500EK.42KH

PN: 0525219. Model: Encoder RI58-O/ 360EK.42KA-D0

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam Encoder RI30-O/ 500ER , 0520001

Description  RI30-O

Encoder RI30-O/ 500ER.34KB

Ordering Information  Encoder RI30-O/ 500ER.34KB

Version  Incremental

Interface  Push-pull

Resolution  1…512 Pulses

Supply Voltage  DC 10 – 30 V

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam Encoder RI32-O/ 200AR , 0527010

Description  RI32-O

Encoder RI32-O/ 200AR.11KB

Ordering Information  Encoder RI32-O/ 200AR.11KB

Version  Incremental

Interface  Push-pull

Resolution  1…512 Pulses

Supply Voltage  DC 5 V

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam Encoder RI36-O/ 3600AS.31TB , 0521047

Description  RI36-O

Encoder RI36-O/ 3600AS.31TB

Ordering Information  Encoder RI36-O/ 3600AS.31TB

Version  Incremental

Interface  RS422

Resolution  >2500…3600 Pulses

Supply Voltage  DC 5 V

Encoder RI38-O/ 1024EQ , 529101

Description  RI38-O

Encoder RI38-O/ 1024EQ.11KB

Ordering Information  Encoder RI38-O/ 1024EQ.11KB

Version  Incremental

Interface  Push-pull

Resolution  >512…1024 Pulses

Supply Voltage  DC 10 – 30 V

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AC36

ACURO AC58

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AC59

ACURO AC61

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AD34

ACURO AD35

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AD36

ACURO AD58

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AR62

ACURO AR63

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AX65

ACURO AX70

Bộ mã hóa quay Hengstler ACURO AX71

HD20

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam  HD25

HSD25

Bộ mã hóa quay Hengstler HSD37

HSD38

Bộ mã hóa quay Hengstler HSD44T

ISD25

Bộ mã hóa quay Hengstler ISD37

ICURO RI30

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RI32

ICURO RI36

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RI38

ICURO RI41

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RI42

ICURO RI58

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RI59

ICURO RI64

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RI76

ICURO RX70

Bộ mã hóa quay Hengstler ICURO RX71

BRX series

Bộ mã hóa quay Hengstler BRCX series

R11 series

Bộ mã hóa quay Hengstler R25 series

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam

Bộ mã hóa vòng quay Profinet Encoder Highlight – ACURO AC58

Bộ mã hóa vòng quay Incremental Encoder – ICURO RI58

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AC36 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI76 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AR60 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AR62 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AR63 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI64 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam  ACURO AD36 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI36 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AD34 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AD35 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AD58 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay AD58S – DRIVE-CLiQ / ACURO link

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI59 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RX70 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RX71 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AC59 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AC61 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AX65 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AX73 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay HD20 Incremental

Bộ mã hóa vòng quay HD25 Incremental

Bộ mã hóa vòng quay HS35R Incremental

Bộ mã hóa vòng quay HSD25 Incremental

Bộ mã hóa vòng quay HSD37 Incremental

Bộ mã hóa vòng quay HSD38 Incremental

Bộ mã hóa vòng quay ISD25 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ISD25 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI30 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay S21 Sinus

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AX70 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ACURO AX71 – Absolute Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI32 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam  ICURO RI38 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI41 Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay ICURO RI42 Incremental Encoder

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bộ mã hóa vòng quay, Encoder Hengstler – Đại Lý Hengstler Tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan