AEI cam kết liên tục cải tiến và đa dạng hóa dòng sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu phức tạp của các khách hàng quan trọng của chúng tôi.

AEI (Appalachian Electronic Instruments) Chuyên gia nghành dệt may,  Chuyên sản xuất:  hệ thống giám sát nghành dệt may AEI, Kiểm soát chất lượng nghành dệt may AEI, Thiết bị an toàn nghành dệt AEI.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát, chuyên gia cung cấp phân phối:   hệ thống giám sát nghành dệt may AEI, Kiểm soát chất lượng nghành dệt may AEI, Thiết bị an toàn nghành dệt AEI tại Việt Nam.

AEI là công ty hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các hệ thống kiểm soát và an toàn chất lượng cho các ngành công nghiệp thiết yếu nhất thế giới. Các sản phẩm của Kiểm soát chất lượng AEI được sử dung trong nghành công nghiệp: khai thác mỏ, đường sắt, y tế và hạt nhân.