van-belimo

Van điều khiển Belimo, Van điện từ Belimo Việt Nam

Đại lý Belimo tại Việt Nam – Van Belimo

Van điều khiển Belimo, van điện từ Belimo, Bộ điều khiển Belimo

Van Belimo ( USA) chuyên gia về: Van điều khiển Belimo, van điện từ Belimo, van bướm Belimo, van bi Belimo, Van cầu điện Belimo,van hơi Belimo , Van cân bằng Belimo tự động kết hợp điều khiển điện …

Bộ điều khiển Belimo cung cấp các loại Bộ điều khiển an toàn Belimo , bộ điều khiển chống cháy Belimo,bộ truyền dẫn nước và hơi Belimo, bộ điều chỉnh lưu lượng và áp suất Belimo , ống chịu nhiệt Belimo và phụ kiện Belimo…

Thiết bị đo lưu lượng Belimo bao gồm các Thiết bị truyền động Belimo cho các hệ thống HVAC, đồng hồ đo lưu lượng Belimo, thiết bị đo áp suất Belimo, actuatorvan động cơ Belimo , đồng hồ nhiệt Belimo …

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Van Belimo , Bộ điều khiển Belimo tại Việt Nam .

 

Một số model Van điều khiển Belimo, van điện từ Belimo, Bộ điều khiển Belimo tại vietnam :

A6100H NRDVX24-3-T-CA K-ENSA SR230A
A6100HL NRDVX24-3-T-SI K-ENSA-I SR230A-5
A6125H NRDVX24-SR-T-CA K-LU SR230A-R
A6125HL NRDVX24-SR-T-SI K-NA SR230A-S
A6125S NRF230A(-O) K-SA SR230A-SR-5
A6125SL NRF230A-3(-O) LF230 SR230P
A6150H NRF230A-3-S2(-O) LF230-S SR230P-5
A6150HL NRF230A-S2(-O) LF24 SR230P-R
A6150S NRF24A(-O) LF24-MFT SR230P-SR-5
A6150SL NRF24A-MP(-O) LF24-MFT2 SR24A
A6200S NRF24A-S2(-O) LF24-S SR24ALON
A6200SL NRF24A-SZ(-O) LF24-SR SR24ALON-5
A6250S NRF24A-SZ-S2(-O) LH230A100 SR24A-5
A6250SL NRQ24A LH230A200 SR24A-MF-R
A625H NRQ24A-SR LH230A300 SR24A-MP
A6300S NRQ24A-SZ LH230A60 SR24A-MP-5
A6300SL NV230-3 + UNV-002 LH230ASR100 SR24A-R
A632H NV230-3-T + UNV-002 LH230ASR200 SR24A-S
A6350S NV24LON +UNV-002 LH24A100 SR24A-SR
A6350SL NV24-3 + UNV-002 LH24A200 SR24A-SR-5
A640H NV24-3-T LH24A300 SR24P
A650H NV24-MFT + UNV-002 LH24A60 SR24P-5
A650HL NV24-MFT2 + UNV-002 LH24A-MF100 SR24P-MF-R
A665H NV24-MFT-T LH24A-MF100-TP SR24P-R
A665HL NVD24-SR + UNV-002 LH24A-MF200 SR24P-SR
A680H NVF24LON + UNV-002 LH24A-MF200-TP SR24P-SR-5
A680HL NVF24LON-E + UNV-002 LH24A-MF300 SRC24A-SR-5
AH-20 NVF24-MFT + UNV-002 LH24A-MF300-TP SRF230A(-O)
AH-25 NVF24-MFT2 + UNV-002 LH24A-MF600 SRF230A-5(-O)
AH-GMA NVF24-MFT2-E + UNV-002 LH24A-MP100 SRF230A-R
AH-TF NVF24-MFT(-E) + UNV-002 LH24A-MP200 SRF230A-S2(-O)
AV12-25-I NVF24-MFT-E + UNV-002 LH24A-MP300 SRF230A-S2-5(-O)
AV230-3 NVF24-MFT-E-T LH24A-SR100 SRF230A-S2-R
AV230-3-R NVF24-MFT-T LH24A-SR200 SRF24A(-O)
AV24LON NVFT24-MFT-E + UNV-002 LHQ24A100 SRF24A-5(-O)
AV24-3 NVFY24-MFT2 + UNV-002 LHQ24A-MF100 SRF24A-R
AV24-MFT NVFY24-MFT2(-E) + UNV-002 LHQ24A-SR100 SRF24A-S2(-O)
AV24-MFT2 NVFY24-MFT2-E + UNV-002 LM230A SRF24A-S2-5(-O)
AV24-MFT-R NVG24LON + UNV-002 LM230ASR SRF24A-S2-R
AV6-20 NVG24-MFT + UNV-002 LM230ASR-TP SRF24A-SZ(-O)
AV8-25 NVG24-MFT2 + UNV-002 LM230A-S SRF24A-SZ-5(-O)
AVY24-MFT NVG24-MFT-T LM230A-S-TP SRF24A-SZ-S2(-O)
AVY24-MFT-R NVY24-MFT + UNV-002 LM230A-TP SRF24A-SZ-S2-5(-O)
BKN230-24 NVY24-MFT-T LM24A SY10-230A-3-T
BKN230-24LON P10000A LM24ALON SY10-230A-MF-T
BKN230-24MP P10000A GR LM24A-MF SY11-230A-3-T
BKN230-24-C-MP P1000A LM24A-MF-TP SY11-230A-MF-T
BKNE230-24 P1000A GR LM24A-MP SY12-230A-3-T
BKS24-1B P140A LM24A-S SY12-230A-MF-T
BKS24-9A P140A GR LM24A-SR SY1-230-3-T
BKSE24-6 P200A LM24A-SR-TP SY1-24-3-T
CM230G-L P200A-F LM24A-S-TP SY2-230-3-T
CM230G-R P2800A LM24A-TP SY2-230-MF-T
CM230-1-L P2800A GR LMC230A SY2-230-SR-T
CM230-1-R P5000A LMC24A SY2-24-3-T
CM230-L P5000A GR LMC24A-SR SY2-24-MF-T
CM230-R P500A LMQ24A SY2-24-SR-T
CM24G-L P500A GR LMQ24A-MF SY3-230-3-T
CM24G-R P6065W800E-MP LMQ24A-SR SY3-230-MF-T
CM24G-SR-L P6080W1100E-MP LR230A SY3-230-SR-T
CM24G-SR-R P6100W2000E-MP LR230A-S SY3-24-3-T
CM24-L P6125W3100E-MP LR24A SY3-24-MF-T
CM24-R P6150W4500E-MP LR24ALON SY3-24-SR-T
CM24-SR-L R2015-1P6-S1 LR24A-MP SY4-230-3-T
CM24-SR-R R2015-1-S1 LR24A-S SY4-230-MF-T
CM24-SR-T-L R2015-2P5-S1 LR24A-SR SY4-230-SR-T
CM24-SR-T-R R2015-4-S1 LRC24A-SR SY4-24-3-T
CM24-T-L R2015-6P3-S1 LRF230(-O) SY4-24-MF-T
CM24-T-R R2015-P25-S1 LRF230-S(-O) SY4-24-SR-T
COU24-A-MP R2015-P4-S1 LRF24(-O) SY5-230-3-T
CR24-A1 R2015-P63-S1 LRF24-MP(-O) SY5-230-MF-T
CR24-A2 R2015-S1 LRF24-SR SY5-230-SR-T
CR24-A3 R2020-4-S2 LRF24-S(-O) SY5-24-3-T
CR24-B1 R2020-6P3-S2 LRQ24A SY5-24-MF-T
CR24-B2 R2020-8P6-S2 LRQ24A-SR SY5-24-SR-T
CR24-B2E R2020-S2 LRQ24A-SZ SY6-230-3-T
CR24-B3 R2025-10-S2 LU230A SY6-230-MF-T
CRA24-B3 R2025-16-S2 LU230ASR SY7-230A-3-T
CRA24-B3P R2025-6P3-S2 LU24A SY7-230A-MF-T
CRK24-B1 R2025-S2 LU24A-MF SY8-230A-3-T
CRP24-B1 R2032-16-S3 LU24A-MP SY8-230A-MF-T
CRZA-A R2032-S3 LU24A-SR SY9-230A-3-T
CRZA-B R2040-16-S3 MFT-P SY9-230A-MF-T
CRZW R2040-25-S3 MS24A-R02-MPX TF230
D6100N R2040-S3 MS24A-R08-MPX TF230-S
D6100NL R2050-25-S4 MS-NRB TF230-SR
D6125N R2050-40-S4 MS-NRC TF24
D6125NL R2050-S4 MS-NRC1 TF24-3
D6150N R215P-009 MS-NRE TF24-MFT
D6150NL R215P-036 MS-NRE1 TF24-S
D6200N R220P-036 MS-NRE2 TF24-SR
D6200NL R220P-066 MS-NRE3 TMC230A
D6250N R225P-057 MS-NRE4 TMC230ASR
D6250NL R225P-098 MS-NRE5 TMC230A-S
D625N R232P-098 MS-NRE6 TMC24A
D6300N R232P-151 MS-NRH TMC24A-S
D6300NL R240P-164 MS-NRL TMC24A-SR
D632N R240P-208 MS-NRL1 TR230-3
D6350N R250P-252 MS-NRLA TR24
D6350NL R250P-505 MS-NRLO TR24-SR
D6400N R3015-1P3-1P3-B2 MS-NRO1 TRC24A-SR
D6400NL R3015-1P3-1-B2 MS-NRS TRF230(-O)
D640N R3015-1P3-P25-B2 MS-NRSF TRF230-S(-O)
D6450N R3015-1P3-P4-B2 NF230A TRF24(-O)
D6450NL R3015-1P3-P63-B2 NF230A-S2 TRF24-2(-O)
D6500N R3015-1P6-S1 NF24A TRF24-MFT(-O)
D6500NL R3015-1-1P3-B2 NF24A-MF TRF24-SR(-O)
D650N R3015-1-1-B2 NF24A-S2 TRF24-S(-O)
D650NL R3015-1-P25-B2 NF24A-SR TRY230
D6600N R3015-1-P4-B2 NF24A-SR-S2 TRY24
D6600NL R3015-1-P63-B2 NF24A-SZ TRY24-SR
D665N R3015-1-S1 NF24A-SZ-S2 UK24BAC
D665NL R3015-2P5-S1 NF24G-MF-L UK24EIB
D6700N R3015-4-S1 NF24G-SR-L UK24LON
D6700NL R3015-BL1 NF24G-SR-S2-L UK24MOD
D680N R3015-P25-1P3-B2 NFA VRD3-RE2-SET
D680NL R3015-P25-1-B2 NFA-S2 ZAD24
DGR230A-7 R3015-P25-P4-B2 NFG-L ZD6N-H100
DGR24A-7 R3015-P25-P63-B2 NFG-S2-L ZD6N-H150
DRC24A-TP-7 R3015-P25-S1 NKQ24A-1 ZD6N-S100
DRC24G-T-7 R3015-P4-1P3-B2 NKQ24A-MF ZD6N-S150

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Van điều khiển Belimo, Van điện từ Belimo Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan