Piab cung cấp các giải pháp thông minh cho thế giới tự động, giúp hàng ngàn người dùng cuối và các nhà sản xuất máy móc trong lĩnh vực hậu cần thương mại điện tử, thực phẩm, dược phẩm, ô tô và các ngành sản xuất khác để cải thiện năng lượng hiệu quả, năng suất và môi trường làm việc. Với 430 nhân viên và 1 tỷ SEK trong doanh số năm 2017, Piab là một tổ chức toàn cầu, phục vụ khách hàng trong gần 70 quốc gia từ mạng lưới các công ty con và nhà phân phối. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển công nghệ tự động hóa và người máy, liên quan đến các phân đoạn và khu vực tăng trưởng cao, tầm nhìn của Piab là trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc giải quyết các vấn đề.