Neugart là một công ty gia đình giữa các nhà sản xuất hộp số. Được thành lập vào năm 1928, Neugart vẫn còn trong tay gia đình, bây giờ trong thế hệ thứ tư. Neugart phát triển, sản xuất và bán hộp số hành tinh và hộp số tùy chỉnh. Công ty sử dụng hơn 700 người trên toàn thế giới, trong đó có hơn 600 người tại trụ sở chính ở Kippenheim, Tây Nam nước Đức.