encoder-bei-sensors

Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors – Encoder Bei Sensors Việt Nam

Đại lý Bei Sensors tại Việt Nam – Encoder Bei Sensors – Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors

Bei Sensors viet nam chuyên gia về : Encoder Bei Sensors, cảm biến quang Bei Sensors, bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors…

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  cảm biến Bei Sensors , Encoder Bei Sensors tại Việt Nam .

Một số model bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors , cảm biến Bei Sensors, Encoder Bei Sensors  tại vietnam :

GEUX30-1024-003

GEUX30-1024-004

GEUX30-1024-005

GEUX30-1024-006

GEUX30-1024-007

GEUX30-1024S001

GHA406-0010-001

GHA406-0010-002

GHA406-0010-003

GHA406-0010-004

GHA406-0010-005

GHA406-0015-002

GHA406-0016-001

GHA406-0025S001

GHA406-0030-001

GHA406-0040-001

GHA406-1024S002

GHA406-1024S003

GHA406-0200-002

GHA406-0200-003

GHA406-0200-004

GHA406-0250-001

GHA406-0250-002

GHA406-0250-003

GHA406-0360-001

GHA406-0360-002

GHA406-0360-004

GHA406-0360S001

GHA406-0360S002

GHA406-0360S003

GHA406-0360S004

GHA406-0400-001

GHA406-0500-001

GHA406-0500-002

GHA406-0500-003

GHA406-0500-004

GHA406-1024S004

GHA406-1024S005

GHA406-2000-001

GHA406-2000-002

GHA406-2000-003

GHA406-2000S001

GHA406-2500-001

GHA406-2500-002

GHA406-2500-003

GHA406-2500S001

GHA500-1024S001

GHA506-0002-001

GHA506-0004-001

GHA506-0004S001

GHA506-0005-001

GHA406-0512-002

GHA406-0600-002

GHA406-0600-003

GHA406-1000-001

GHA406-1000-002

GHA406-1000-003

GHA406-1000-004

GHA406-1000-005

GHA406-1000S001

GHA406-1000S002

GHA406-1000S003

GHA406-1000S004

GHA406-1024-001

Model GHM3

Model GHM4

Model H20®

Model DHM5

Model IBM5 / Model IHM5

Model DXM5

Model GHM5

Model H25 ®

Model GHM9/GXM9

Model NHM9 / NXM9

Model IHM9

Model H38

Model H40

Model GAMX / GEMX

Model HS20

Model DHO5

Model IHO5 / IBO5

Model GHT514

Model HS25

Model HS35

Model HS35 Incremental Drawworks

Model GHU9 / GXU9 Incremental Hollow Shaft

Model NHU9 / NXU9 Incremental Hollow Shaft

Model GAUX / GEUX Incremental Flame Proof

Model HS45 Incremental Heavy Duty

Model HS20 Incremental Hollow Shaft

Model ES20 Incremental Encoder

CAMX/CEMX

PHM5/MHM5

HMT25

PHU9

AHM5/AXM5

THK4

THM4/TXM4

THK5

Model IHK5 / IBK5 Incremental Hollow Shaft Encoder

Model HS25 Incremental Hollow Shaft Encoder

Model ES25 Incremental Encoder

Model HS35 Incremental Hollow Shaft Encoder

Model HS45 Incremental Heavy Duty Encoder

Model HS52 Incremental Explosion Proof Encoder

EM-DR1-IC-5TB-28V/V

EN 50 022

EM-DR1-AD-5-TB-28V/5

EM-DR3-SP-5-TB-28V/V

BX-5-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V

SA100R Rotary Digital Display

SA100 Linear Digital Display

GHA400-0080S003

GHA400-0500S001

GHA400-0016S001

GHA400-0020S001

GHA400-0025S001

GHA400-0060S001

Model 9360

Model 9970

H40

CAUX/CEUX

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors – Encoder Bei Sensors Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan