mau dailythietbivn.com2

Động Cơ Bánh Răng Rossi Việt Nam

Đại lý Động Cơ Bánh Răng Rossi tại Việt Nam

Rossi vietnam chuyên gia về : Động Cơ Bánh Răng Rossi , Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi , động cơ bánh răng xoắn ốc Rossi, Gearmotors Rossi , Motor Giảm Tốc Rossi

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối Động cơ giảm tốc Rossi tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về  Động Cơ Bánh Răng Rossi xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Một số model Động cơ hộp số giảm tốc Rossi Việt Nam :

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A WA: 1213429

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A  WA: 1227053

Động cơ hộp số giảm tốc Rossi R-31-64-UP2A WA: 1206959

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 031A 14.4Y C110M2 F10y C60x105 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 042A 14.7Y C120M1 F10f C60x105 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 043A 14.7Y C120M2 F10x C60x105 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 060A 14.4Y C140M1 F10g C70x105 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 085A 17.1Y C160M1 F10h C80x130 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 125A 17.5Y C180M1 F10i C80x130 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 180A 17.1Y C200M1 F10j C100x165 B5

 

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 5 PC3A 80 C B5 B3 20.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 6 PC3A 80 A B5 B3 1

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 7 PC3A 90 LC B5 B3 22.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 0 PC3A 56 B5 B3 20.4

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 1 PC3A 63 A B5 B3 24.3

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 2 PC3A 63 A B5 B3 47.5

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 3 PC3A 63 A B5 B3 84.9

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 4 PC3A 63 A BX1 B3 116

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 5 PC3A 63 A BX1 B3 178

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 6 PC3A 71 A BX5 B3 125

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 7 PC3A 71 A BX1 B3 175

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 100 EH2Z 6.42 B3

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 125 EH2Z 6.53 B3

Động cơ  giảm tốc Rossi R 2I 140 EN2Z 9.22 B3

Động cơ Rossi R 2I 160 EN2Z 6.41 B3

Động cơ Rossi R 2I 180 EN2Z 9.31 B3

Động cơ Rossi R 2I 200 EN2Z 6.42 B3

Động cơ Rossi R 2I 225 EN2Z 8.88 B3

Động cơ Rossi R 2I 250 EN2Z 6.53 B3

Động cơ Rossi R 2I 280 EN2Z 9.22 B3

Động cơ Rossi R 2I 320 EN2Z 6.41 B3

Động cơ Rossi R 2I 321 EN2Z 6.41 B3

Động cơ Rossi R 2I 360 EH2Z 9.31 B3

Động cơ Rossi MR 2I 100 EH2Z 6.42 24×200 B3

Rossi vietnam  MR 2I 125 EH2Z 6.53 28×250 B3

Rossi vietnam  MR 2I 140 EN2Z 9.22 38×250 B3

Rossi vietnam  MR 2I 160 EN2Z 6.41 42×350 B3

Rossi vietnam  MR 2I 180 EN2Z 9.31 42×350 B3

Rossi vietnam  MR 2I 200 EN2Z 6.42 42×350 B3

Rossi vietnam  MR 2I 225 EN2Z 8.88 42×350 B3

Rossi vietnam  MR 2I 250 EN2Z 9.19 55×400 B3

Rossi vietnam  MR 2I 280 EN2Z 9.22 55×400 B3

Rossi vietnam  MR 2I 320 EN2Z 15.9 65×400 B3

Rossi vietnam  MR 2I 321 EN2Z 15.9 65×400 B3

Rossi vietnam  MR 2I 360 EH2Z 23.4 65×400 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 100 EH4U 6.42 24×200 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 125 EH4U 6.53 28×250 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 140 EN4U 9.22 38×250 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ điện Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

R 2I 51 UC2A 6.52

R 2I 63 UC2A 6.36

R 2I 64 UC2A 6.36

R 2I 80 UC2A 6.1

R 2I 81 UC2A 6.1

R 2I 100 UC2A 6.5

R 2I 101 UC2A 6.5

R 2I 125 UC2A 6.35

R 2I 126 UC2A 6.35

R 2I 140 UC2A 9.92

R 2I 160 UC2A 6.34

R 2I 180 UC2A 8.43

MR 2I 32 PC1A 5.06

MR 2I 40 PC1A 10.9

MR 2I 41 PC1A 16.2

MR 2I 50 UC2A 71 B5 10.4

MR 2I 51 UC2A 71 B5 16.5

MR 2I 63 UC2A 80 B5 11.5

MR 2I 64 UC2A 80 B5 19

MR 2I 80 UC2A 90S B5 13

MR 2I 81 UC2A 90L B5 20.1

MR 2I 100 UC2A 100 B5 17.3

MR 2I 101 UC2A 112M-MB B5 15.7

MR 2I 125 UC2A 132S-M B5 10.4

MR 2I 126 UC2A 132S-M B5 15.2

MR 2I 140 UC2A 132MA-MB-MC B5 19

MR 2I 160 UC2A 160M-L B5 17.3

MR 2I 180 UC2A 180L B5 18

MR 2I 0 PC3E 63 B5A B3 3.69

MR 2I 1 PC3E 63 B5 B3 14

MR 2I 2 PC3E 63 BX1 B3 20.9

MR 2I 3 PC3E 71 B5 B3 17.7

MR 2I 4 PC3E 71 BX5 B3 28.3

MR 2I 5 PC3E 80 B5 B3 20.5

MR 2I 6 PC3E 80 B5 B3 22.6

MR 2I 7 PC3E 90L B5 B3 22.5

MR 3I 0 PC3E 63 B5R B3 20.4

MR 3I 1 PC3E 63 B5 B3 24.3

MR 3I 2 PC3E 63 B5 B3 39.2

MR 3I 3 PC3E 63 B5 B3 56.8

MR 3I 4 PC3E 63 BX1 B3 92.9

MR 3I 5 PC3E 63 BX1 B3 125

MR 3I 6 PC3E 71 BX5 B3 90.4

MR 3I 7 PC3E 71 BX1 B3 133

Động Cơ Bánh Răng Rossi R I 63 UP3A 2.53

Động Cơ Bánh Răng Rossi R I 80 UP3A 2.44

Động Cơ Bánh Răng Rossi R I 100 UP3A 2.55

Động Cơ Bánh Răng Rossi R 2I 50 UP2A 6.42

Động Cơ Bánh Răng Rossi R 2I 63 UP2A 6.53

Động Cơ Bánh Răng Rossi R 2I 64 UP2A 6.86

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

Động Cơ Bánh Răng Rossi MR 2I 160 EN4U 6.41 42×350 B3

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 250A 17.5Y C220M1 F10k C110x165 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 355A 17.5Y C250M1 F10l C120x165 B5

động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam R 2EL 500A 17.5Y C280M1 F10m C140x200 B5

Hộp giảm tốc Rossi R 2EL 710A 17.5Y C320M1 F10n C160x240 B5

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 0 PC3A 56 B B5 B3 5.05

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 1 PC3A 63 B B5 B3 17.2

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 2 PC3A 63 B BX1 B3 23.2

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 3 PC3A 71 C B5 B3 17.7

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 4 PC3A 71 B BX5 B3 31.4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Động Cơ Bánh Răng Rossi Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan