mau dailythietbivn.com

Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki – Đại Lý Sankyo Denki Việt Nam

Đại lý Sankyo Denki tại Việt Nam

Đèn UV Sankyo Denki là loại đèn có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng, chỉ có sự khác biệt là ánh sáng đi qua đèn là tia cực tím (hay còn gọi là tia UV).

Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki được thành lập vào năm 1947, Sankyo Denki đã được cam kết sản xuất và bán các loại đèn diệt khuẩn khác nhau và các ứng dụng tập trung vào đèn UV Sankyo Denki việt nam .

Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki việc phải khử trùng và khử trùng trong các lĩnh vực khác nhau cũng đã trở nên đa dạng hơn và tiên tiến.Các lĩnh vực khác nhau bao gồm trong ngành dược phẩm, y tế , hóa chất, các ngành công nghiệp điện tử, khử trùng không khí, bề mặt của vật liệu khác nhau và nước hoặc chất lỏng..

Bóng đèn UV Sankyo Denki  sử dụng phổ biến trong công nghiệp , bệnh viện, siêu thị rất đa dạng về hình dáng, kích thước và để lựa chọn đèn UV thích hợp bạn cần lựa chọn đèn UV có công suất lọc phù hợp thiết bị diệt khuẩn Sankyo Denki .

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki tại vietnam:

Để biết thêm chi tiết về  Bóng đèn UV Sankyo Denki  xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

Germicidal lamps G4T5, Germicidal lamps G6T5 , Germicidal lamps G8T5 , Germicidal lamps G10T8, Germicidal lamps G15T8, Germicidal lamps G20T10, Germicidal lamps G25T8, Germicidal lamps G30T8, Germicidal lamps G40T10, Germicidal lamps GTL2, Germicidal lamps GTL3, Germicidal lamps G7T5, Germicidal lamps G10T5L, Germicidal lamps G10T5/4P, Germicidal lamps G11T5, Germicidal lamps G14T5, Germicidal lamps G14T5/4P, Germicidal lamps G16T5, Germicidal lamps G20T5, Germicidal lamps G22T5/436/Fa8, Germicidal lamps G22T5/436/4P, Germicidal lamps G36T5L, Germicidal lamps G36T5/G5, Germicidal lamps G36T5/4P, Germicidal lamps G55T8, Germicidal lamps G64T5L, Germicidal lamps G64T5/4P, Germicidal lamps GPX5, Germicidal lamps GPX7, Germicidal lamps GPX9, Germicidal lamps GPX11, Germicidal lamps GPX13, Germicidal lamps GPL18/K, Germicidal lamps GPL24/K, Germicidal lamps GPL36/K, Germicidal lamps GPL55/K, Germicidal lamps GLK8MQ, Germicidal lamps GLD8MQ, Germicidal lamps GLD15MQ, Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ, Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ, Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ, Sorket for all double tube lamp 94400170, UV-B lamp G4T5E, UV-B lamp G6T5E, UV-B lamp G8T5E, UV-B lamp G15T8E, UV-B lamp G20T10E, UV-B lamp G25T8E, UV-B lamp G40T10E, Blacklight blue lamps F4T5BLB, Blacklight blue lamps F6T5BLB, Blacklight blue lamps F8T5BLB, Blacklight blue lamps F10T8BLB, Blacklight blue lamps F15T8BLB, Blacklight blue lamps F18T8BLB, Blacklight blue lamps F20T10BLB, Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS, Blacklight blue lamps F30T8BLB, Blacklight blue lamps F36T8BLB, Blacklight blue lamps F40T10BLB, Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Blacklight lamps F4T5BL, Blacklight lamps F6T5BL, Blacklight lamps F8T5BL
Blacklight lamps F10T8BL, Blacklight lamps F15T8BL, Blacklight lamps F20T10BL, Blacklight lamps F40T10BL, Compact blacklight blue lamps FPX5BLB, Compact blacklight blue lamps FPX7BLB, Compact blacklight blue lamps FPX9BLB, Compact blacklight blue lamps FPX11BLB, Compact blacklight blue lamps FPX13BLB,Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K, Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K, Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K, Germicidal lamps G4T5, Germicidal lamps G6T5, Germicidal lamps G8T5, Germicidal lamps G10T, Germicidal lamps G15T8, Germicidal lamps G20T10, Germicidal lamps G25T8, Germicidal lamps G30T8, Germicidal lamps G40T10, Germicidal lamps GTL2, Germicidal lamps GTL3, Germicidal lamps G7T5, Germicidal lamps G10T5L, Germicidal lamps G10T5/4P, Germicidal lamps G11T5, Germicidal lamps G14T5
Germicidal lamps G14T5/4P, Germicidal lamps G16T5, Germicidal lamps G20T5, Germicidal lamps G22T5/436/Fa8, Germicidal lamps G22T5/436/4P, Germicidal lamps G36T5L, Germicidal lamps G36T5/G5, Germicidal lamps G36T5/4P, Germicidal lamps G55T8, Germicidal lamps G64T5L, Germicidal lamps G64T5/4P, Germicidal lamps GPX5, Germicidal lamps GPX7, Germicidal lamps GPX9, Germicidal lamps GPX11, Germicidal lamps GPX13, Germicidal lamps GPL18/K, Germicidal lamps GPL24/K, Germicidal lamps GPL36/K, Germicidal lamps GPL55/K
Germicidal lamps GLK8MQ, Germicidal lamps GLD8MQ, Germicidal lamps GLD15MQ, Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ, Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ, Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ, Sorket for all double tube lamp 94400170, UV-B lamp G4T5E, UV-B lamp G6T5E, UV-B lamp G8T5E, UV-B lamp G15T8E, UV-B lamp G20T10E, UV-B lamp G25T8E, UV-B lamp G40T10E, Blacklight blue lamps F4T5BLB, Blacklight blue lamps F6T5BLB, Blacklight blue lamps F8T5BLB, Blacklight blue lamps F10T8BLB, Blacklight blue lamps F15T8BLB, Blacklight blue lamps F18T8BLB, Blacklight blue lamps F20T10BLB, Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS, Blacklight blue lamps F30T8BLB, Blacklight blue lamps F36T8BLB, Blacklight blue lamps F40T10BLB, Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Blacklight lamps F4T5BL, Blacklight lamps F6T5BL, Blacklight lamps F8T5BL, Blacklight lamps F10T8BL, Blacklight lamps F15T8BL, Blacklight lamps F20T10BL
Blacklight lamps F40T10BL, Compact blacklight blue lamps FPX5BLB, Compact blacklight blue lamps FPX7BLB, Compact blacklight blue lamps FPX9BLB, Compact blacklight blue lamps FPX11BLB, Compact blacklight blue lamps FPX13BLB,Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K, Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K, Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K.

Một số model đèn diệt khuẩn SanKyo Denki:

Đèn UV Sankyo Denki G4T5
Đèn UV Sankyo Denki G6T5
Đèn UV Sankyo Denki G8T5
Đèn UV Sankyo Denki G10T8
Đèn UV Sankyo Denki G15T8
Đèn UV Sankyo Denki G20T10
Đèn UV Sankyo Denki G25T8
Đèn UV Sankyo Denki G30T8
Đèn UV Sankyo Denki G40T10
Đèn UV Sankyo Denki GTL2
Đèn UV Sankyo Denki GTL3
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G10T5L
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G10T5 / 4P
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G11T5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G14T5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G14T5 / 4P
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G16T5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G20T5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G22T5 /
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki 436 / Fa8
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G22T5 /
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki 436 / 4P
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G25T8
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G36T5L
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G36T5 / G5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G36T5 / 4P
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G55T8
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G64T5L
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki G64T5 / 4P
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GLK8MQ
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GLD8MQ
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GLD15MQ
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPX5
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPX7
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPX9
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPX11
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPX13
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL5 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL7 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL9 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL11 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL18 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL24 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL36 / K
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki GPL55 / K
Đèn UV Sankyo Denki GL4ZH
Đèn UV Sankyo Denki GL6ZH
Đèn UV Sankyo Denki GL8ZH
Đèn UV Sankyo Denki GL10ZH
Đèn UV Sankyo Denki GL15ZH
Đèn UV Sankyo Denki GL25ZH
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F4T5BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F6T5BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F8T5BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F10T8BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F15T8BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F18T8BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F20T10BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F20T10BLB / RS
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F30T8BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F36T8BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F40T10BLB
Đèn diệt khuẩn UV Sankyo Denki F40T10BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPX5BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPX7BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPX9BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPX11BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPX13BLB
Đèn UV Sankyo Denki FPL5BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL7BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL9BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL11BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL18BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL24BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL36BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki FPL55BLB / K
Đèn UV Sankyo Denki F4T5BL
Đèn UV Sankyo Denki F6T5BL
Đèn UV Sankyo Denki F8T5BL
Đèn UV Sankyo Denki F10T8BL
Đèn UV Sankyo Denki F15T8BL
Đèn UV Sankyo Denki F20T10BL
Đèn UV Sankyo Denki F40T10BL
Đèn UV Sankyo Denki G4T5E
Đèn UV Sankyo Denki G6T5E
Đèn UV Sankyo Denki G8T5E
Đèn UV Sankyo Denki G15T8E
Đèn UV Sankyo Denki G20T10E
Đèn UV Sankyo Denki G25T8E
Đèn UV Sankyo Denki G40T10E

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki – Đại Lý Sankyo Denki Việt Nam”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Liên Hệ

Sản phẩm liên quan