Nơi nhập dữ liệu

Cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng Watlow – Đại lý Watlow tại Việt Nam

Cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng Watlow – Đại lý Watlow tại Việt Nam – cặp nhiệt điện Watlow

Watlow Việt Nam Chuyên gia về: Bộ điều khiển nhiệt đô, bộ điều khiển áp suất, bộ điều khiển lưu lượng, can nhiệt RTD Watlow, cảm biến lưu lượng, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ……..

Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow khắc phục khi nhiệt độ chệch khỏi điểm đặt, hỗ trợ rất nhiều trong việc giảm biến đổi, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn

Cảm Biến Watlow để giám sát quá trình biến như cảm biến nhiệt độ Watlow,cảm biến áp suất Watlow, cảm biến lưu lượng Watlow

Cặp nhiệt điện / RTD Watlow, Tubular and Process Heaters Watlow khác nhau (cặp nhiệt điện) hoặc điện trở của một dây dẫn tinh khiết cao (RTD), cả hai đều có tương quan cao với nhiệt độ.

HTP Tech tự hào là đại lý cung cấp Cảm biến nhiệt độ Watlow, Bộ điều khiền Watlow – cặp nhiệt điện Watlow tại vietnam :

Để biết thêm chi tiết về Cảm biến áp suất Watlow, Bộ điều khiền Watlow – cặp nhiệt điện Watlow xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng Cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng Watlow – Đại lý Watlow tại Việt Nam tốt nhất.

Một số model Cảm biến Watlow, Bộ điều khiền Watlow – cặp nhiệt điện Watlow tại Việt Nam:

 

Watlow Vietnam E4A6

Watlow Vietnam E2A77

Watlow Vietnam G1A38

Watlow Vietnam F4PH-FAAB-11

Watlow Vietnam DA10-60F0-0000

Watlow Vietnam DC22-60F0-0000

Watlow Vietnam AF1107901

Watlow Vietnam MB01E1AB-3005

Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow DC2T-60C0-00, Temperature Controller

Modular SCR Power Controller – 150 to 1000 amps

Q32-482-500-BV0 Watlow Viet Nam

Watlow Vietnam DB30-60F0-S000

Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam BX17E6G300YWKK PM6L2AJ-1AAAAAA
Watlow Vietnam BX17E6G300YE00 PM8C2FA-1CFAAAA
Watlow Vietnam BX17E6G300YE0K P049350506
Watlow Vietnam BX17E6G300YE0J K20-2-350
Watlow Vietnam BX17E6G300YEJJ 988A-23FF-MARR
Watlow Vietnam BX17E6G300YEKK Q32-482-500-BV0
Watlow Vietnam BX17E6G300ZW00 DB30-60F0-S000
Watlow Vietnam BX17E6G300ZW0J 0.7 kg / pc
Watlow Vietnam BX17E6G300ZW0K DA10-60F0-0000
Watlow Vietnam BX17E6G300ZWJJ 0.5 kg / pc
Watlow Vietnam BX17E6G300ZWKK DC22-60F0-0000
Watlow Vietnam BX17E6G300ZE00 AF1107901
Watlow Vietnam BX17E6G300ZE0K MB01E1AB-3005
Watlow Vietnam BX17E6G300ZE0J E4A6
Watlow Vietnam BX17E6G300ZEJJ E2A77
Watlow Vietnam BX17E6G300ZEKK G1A38
Watlow Vietnam 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye) CAST-X 3000
Watlow Viet Nam Q32-482-500-BV0 BX17E6G-300Y-WKK
Watlow Vietnam DB30-60F0-S000 BX17E6G-300Y-E00
Watlow Vietnam DA10-60F0-0000 BX17E6G-300Y-E0K
Watlow Vietnam DC22-60F0-0000 BX17E6G-300Y-E0J
Watlow Vietnam AF1107901 BX17E6G-300Y-EJJ
Watlow Vietnam MB01E1AB-3005 BX17E6G-300Y-EKK
Watlow Vietnam E4A6 BX17E6G-300Z-W00
Watlow Vietnam E2A77 BX17E6G-300Z-W0J
Watlow Vietnam G1A38 BX17E6G-300Z-W0K
Watlow Vietnam F4PH-FAAB-11… BX17E6G-300Z-WJJ
Watlow Vietnam F4PH-FAAB-11RG BX17E6G-300Z-WKK
Watlow Vietnam E1J41-AB12 BX17E6G-300Z-E00
Watlow Vietnam LVC6HW00321382A BX17E6G-300Z-E0K
Watlow Vietnam LVC6JW00000750A BX17E6G-300Z-E0J
Watlow Vietnam LVC6JW-2101038A BX17E6G-300Z-EJJ
Watlow Vietnam 92A3-1DJ2-000 BX17E6G-300Z-EKK
Watlow Vietnam F4PH-FAAA-01AD LVC6JW-2101038A
Watlow Vietnam BHN726L5C 92A3-1DJ2-000
Watlow Vietnam E2A77-AB12 1-800-4WATLOW
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 1 circuit
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)
Watlow Vietnam CAST-X 3000 208V, 3.5kW, 3-phase (Wye)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng Watlow – Đại lý Watlow tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan