cảm biến nhiệt độ Bei Sensors

Cảm Biến BEI Sensors – Đại lý Bei Sensors tại Việt Nam

Đại lý Cảm Biến Bei Sensors tại Việt Nam

Bei Sensors viet nam chuyên gia về : cảm biến quang Bei Sensors, bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors , Encoder Bei Sensors…

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  cảm biến Bei Sensors , Encoder Bei Sensors tại Việt Nam . 

Để biết thêm chi tiết về cảm biến nhiệt độ Bei Sensors xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

 

Mr.Phong – 09.38.78.49.77

Email : phong@hoangthienphat.com

 

Một số model cảm biến quang Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors , Encoder Bei Sensors tại vietnam :

BEI Sensors việt nam : PHM510-1212-006 PHM5_10 ,
PSSG // 12B12D4 // S6R // ** 03, DC5-30V, 1200, mặt bích .
Encoder Bei Sensors : GHT514-1024S022
Encoder Bei Sensors GHT5S14 // 5G59 / 01 / 01.024 // G3R004 / 0l / ** DD **
BEI SENSORSS DMP457-600-6001-E-2-TR0-F00-1-000
Bộ mã hóa Bei Sensors  GHU920-3600S001
Bộ mã hóa Bei Sensors  GHU920-1024-018
Bộ mã hóa Bei Sensors  DHO514-2048-014
Bộ mã hóa Bei Sensors  GHU920-3600S001
Bộ mã hóa Bei Sensors  GHU920-1024-018
Bộ mã hóa Bei Sensors  DHO514-2048-014
Encoder Bei Sensors MOD NO H20DB -37-SS-12ABC-28V / V-SH16
Encoder Bei Sensors PART NO 924-01039-3032
Encoder Bei Sensors S / N JJ0193996
Encoder Bei Sensors VDC IN 5-28
Encoder Bei Sensors BEI X-HS35-F-100-R2-SS-100-ABZC-28V / V-SM18
Encoder Bei Sensors BEI-IDEACOD Rotary encoder DHO514-1024-026
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  P / N: GHT514-1024S004
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GHT5S14 // 5GT9 / 01 / 01.024 // 00R010 // ** DD01
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GHA406-0050-001
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-2048-001
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-2048-002
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-2048-003
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-2048-004
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-001
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-002
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-003
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-0720-001
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-1000-001
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-1024-001
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-1024-002
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0100-003
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0100-004
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100-005
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100-006
cảm biến Bei Sensors GHA406-0200-001
Encoder Bei Sensors GHA400-0025S001
Encoder Bei Sensors GHA400-0060S001
Encoder Bei Sensors GHA400-0080S001
Encoder Bei Sensors GHA400-0080S002
Encoder Bei Sensors GHA400-0080S003
Encoder Bei Sensors GHA400-0500S001
Encoder Bei Sensors GHA400-1024S001
Encoder Bei Sensors GHA400-1024S002
Encoder Bei Sensors GHA404-0004-001
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0060-001
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0060-002
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0100-001
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0100-002
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0500-008
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0500S001
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0500S002
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0500S003
cảm biến quang Bei Sensors GHA406-0500S005
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024-005
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024S001
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1500-001
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1800-001
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1800-002
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-2000-001
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-2000-002
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-2500-001
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12-3000-001
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12-3600-001
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12D1000-001
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12D1000-002
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12D1000-003
cảm biến mức Bei Sensors GEMX12D1000-004
cảm biến mức Bei Sensors GEUX20-1024-001
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-0256-001
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100-007
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100S001
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100S002
cảm biến Bei Sensors GHA406-0100S003
cảm biến Bei Sensors GHA406-0500S008
cảm biến Bei Sensors GHA406-1024-002
cảm biến Bei Sensors GHA406-1024S001
cảm biến Bei Sensors GEMX12-0540-001
cảm biến Bei Sensors GEMX12-1000-001
cảm biến Bei Sensors GEMX12-1000-002
cảm biến Bei Sensors GEMX12-1000-003
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024-001
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024-002
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024-003
cảm biến nhiệt độ Bei Sensors GEMX12-1024-004
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-004
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-005
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-006
Bộ mã hóa vòng quay Bei Sensors  GEUX30-4096-007
Encoder Bei Sensors GEUX30-4096-008
Encoder Bei Sensors GHA400-0006S001
Encoder Bei Sensors GHA400-0006S002
Encoder Bei Sensors GHA400-0016S001
Encoder Bei Sensors GHA400-0020S001
cảm biến mức Bei Sensors GEUX30-0512-001
cảm biến Bei Sensors GHA406-0500-005
cảm biến Bei Sensors GHA406-0500-006
cảm biến Bei Sensors GHA406-0500-007
GOEMS16 Incremental 140×81 (PDF – 309kb) PHM5 SSI Prog (PDF – 102kb)
GOEMS16 Incremental 180×65 (PDF – 280kb) PHM9 Parallel (PDF – 185kb)
PHM9 Parallel S016 (PDF – 166kb)
GXM5 Incremental (PDF – 329kb) PHML SSI (PDF – 132kb)
GXM5S IP69K (PDF – 282kb) PHO5 SSI Prog (PDF – 234kb)
GXM9S Incremental (PDF – 282kb) PHU9 CANopen (PDF – 108kb)
GZT4 Incremental (PDF – 104kb) PHU9 SSI Prog (PDF – 374kb)
GZT4 UVW (PDF – 118kb) PXM5S IP69K Cano (PDF – 216kb)
H H20 Incremental (PDF – 1,838kb) PXM5S IP69K SSI (PDF – 253kb)
H25 Absolute (PDF – 694kb) S SOEM15 (PDF – 87kb)
H25 Incremental (PDF – 547kb) TCW4 CANopen (PDF – 256kb)
H25 Omnicoder (PDF – 500KB) THK4 Analog (PDF – 122kb)
H25X Absolute (PDF – 545kb) THK5 Analog (PDF – 129kb)
H38 Absolute (PDF – 189kb) THM4 SSI (PDF – 116kb)
H38 Incremental (PDF – 595kb) THM5 Analog (PDF – 181kb)
H40 Absolute (PDF – 246kb) THM5 CANopen (PDF – 130kb)
H40 Incremental (PDF -759 kb) ACW4 PWM
HCW4 Incremental (PDF – 236kb) ACW4 SSI
HHM3 Incremental (PDF – 135kb)
HHM5 Incremental (PDF – 165kb)
AHM3 Analog
HMT25 Absolute (PDF – 281kb) AHM3 CANopen
HS20 Incremental (PDF – 303kb) AHM3 SSI
HS22 Incremental (PDF – 201kb) AHM5 Analog
HS25 Incremental (PDF – 1,007kb) AHM5 CANopen
HS35 Absolute (PDF – 575kb) AHM5 SSI
HS35 Incremental (PDF – 1,001kb) AXM4S IP69K
HS35 Drawworks (PDF – 233kb) AXM5S IP69K Cano
HS45 Incremental (PDF – 483kb) AXM5S IP69K SSI
HS52 Incremental (PDF – 235kb) AXM5S IP69K Analog
HXM5S IP69K (PDF – 232kb) AHK5 Analog
Tôi IBO5 Incremental (PDF – 103kb) Caux SSI
IBM5 Incremental (PDF – 153kb) CAMX Parallel
IHK5 ATEX (PDF – 135kb) CHK5 Biss
IHK5 Prog (PDF – kb) CHK5 Parallel
IHM5 ATEX (PDF – 153kb) CHK5 SSI
IHM9 ATEX (PDF – 166kb) CHM5 Biss
IHO5 ATEX (PDF – 180kb) CHM5 Cam
Thước đo T-Series Analog (PDF -438kb)
Thước đo T-Series CANopen (PDF – 478kb)
CHM5 CANopen
Thước đo Heavy Duty Analog (PDF – 789kb) CHM5 Parallel
Thước đo Heavy Duty SSI (PDF – 304kb) CHM5 SSI
Thước đo cao Res Analog (PDF – 262kb) CHM9 Biss CHM9 Parallel
Thước đo cao Res CANopen (PDF – 692kb) CHM9 SSI
Thước đo công nghiệp Analog (PDF – 751kb) CHO5 Biss
Thước đo công nghiệp CANopen (PDF – 610kb) CHO5 CANopen
Intrinsic Safety Barrier (PDF – 523kb) CHO5 Parallel
J JHK5 Incremental (PDF – 344kb) CHO5 SSI
JHO5 Incremental (PDF – 173kb)
JHT5 Incremental (PDF – 121kb)
CHU9 CANopen
L L15 Incremental (PDF – 233kb) CHU9 Parallel
L18 Absolute (PDF – 431kb) L25
Incremental (PDF – 676kb)
CHU9 SSI
LP35 Incremental Explosion Proof (PDF – 945kb) CXM5S IP69K SSI
M MHK5 CANopen (PDF – 158kb) CXM5S10 IP69K Cano
MHK5 DeviceNet (PDF – 125KB) CXM5S10 IP69K Para
MHM5 SSI (PDF – 216kb) D DHK5 Incremental
MHO5 CANopen (PDF – 137kb) DHK5 Prog
MHO5 SSI (PDF – 222kb) DHM5 Prog
MXM5 Profibus (PDF – 268kb) DHM9 Incremental
MX15 Modular (PDF – 195kb) DHO5 ATEX
MX21 Modular (PDF – 156kB) DHM9 Prog
N NHM9 Opto (PDF – 115kb) DHO5 Incremental
NHM9 Opto Prog (PDF – 339kb) DHO5S 120 ° C
NHM9 Tachy (PDF – 138kb) DXM5S IP69K
NHM9 Tachy Prog (PDF – 364kb)
NHU9 Opto (PDF – 187kb)
Chia cho Mô-đun
NHU9 Opto Prog (PDF – 309kb) E E25 Incremental
NHU9 Tachy (PDF – 368kb) ES20 Incremental
NHU9 Tachy Prog (PDF – 331kb) ES25 Incremental
P PAUX ATEX CANopen (PDF – 192kb) EX11 Modular
PAUX ATEX SSI (PDF – 214kb) EX15 Modular
PHD (PDF – 552kb) F FHK5 Parallel
PHK5 CANopen (PDF – 178kb) FHK5 Profibus
FHO5 CANopen FHK5 SSI
FHO5 SSI FHM5 Parallel
G GAUX ATEX FHM5 Profibus
GAMX ATEX FHM5 SSI

Cảm biến quang Bei Sensors, cảm biến nhiệt độ Bei Sensors , cảm biến mức Bei Sensors , Encoder Bei Sensors Việt Nam .

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm Biến BEI Sensors – Đại lý Bei Sensors tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan