Nơi nhập dữ liệu

Cảm biến áp suất Sensirion, Cảm biên độ ẩm Sensirion – Đại lý Sensirion tại Việt Nam

Đại lý Sensirion tại Việt Nam – Cảm biến Sensirion

Cảm biến áp suất Sensirion, cảm biên độ ẩm Sensirion, cảm biến nhiệt độ Sensirion, bộ điều khiển Sensirion, Thiết bị Sensirion …

HTP Tech là đại diện của Cảm biến Sensirion, bộ điều khiển Sensirion chuyên cung cấp các loại Cảm biến áp suất Sensirion, cảm biên độ ẩm Sensirion, cảm biến nhiệt độ Sensirion tại Việt Nam .

Một số mã codel Cảm biến áp suất Sensirion, cảm biên độ ẩm Sensirion, cảm biến nhiệt độ Sensirion, bộ điều khiển Sensirion tại Việt Nam:

Sensirion STS26 Sensirion SDP2000-R
Sensirion STS27 Sensirion SHT75SF2
Cảm biến nhiệt độ Sensirion STS28 Sensirion SFC4100UA6UAV
Sensirion STS29 Sensirion SFC4100UAGUAV
Sensirion STS30 Sensirion ASP1400
SENSIRION ASF1400 Sensirion EK-P3
Sensirion SHT30 Sensirion EM1_L
Sensirion SHT31 Sensirion EM1-R0R0V-1N
Sensirion SHT35 Sensirion EM1-V0R0V-1N
Sensirion SHTW2 Sensirion LG01-2000A005
Sensirion SHTC1 Sensirion LG01-2000A090
Sensirion SHT20 Sensirion LG01CONNECTIVITYKIT
Sensirion SHT21 Sensirion SDP2108-R
Sensirion SHT25 Sensirion SDP500
Sensirion SHT10 Sensirion SDP510
Sensirion SHT11 Sensirion SDP600-025PA
Sensirion SHT15 Sensirion SDP600-125PA
Sensirion SHT71 Sensirion SDP601
Sensirion SHT75 Sensirion SDP606
Sensirion ASF1400 Sensirion SDP610-025PA
Sensirion ASF1430 Sensirion SDP610-125PA
Sensirion EK-F3_L Sensirion SDP611
Sensirion EK-F3_R Sensirion SDP616
Sensirion SDP1000-L05 Sensirion SLQ HC60
Sensirion SDP1000-L Sensirion STS21
Sensirion SDP1000-L025 Sensirion 28018-ND
Sensirion EK-F3_V Cảm biến nhiệt độ Sensirion STS31
Sensirion EM1NL Sensirion STS32
Sensirion SDP1000-R Sensirion 903835828 STS33

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Cảm biến áp suất Sensirion, Cảm biên độ ẩm Sensirion – Đại lý Sensirion tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sản phẩm liên quan